Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 25 octombrie 2010

Comitetul de coordonare în domeniul afacerilor europene a abordat în reuniunea de luni, 25 octombrie, organizată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), pregătirea participării României la Consiliul European din 28-29 octombrie, de la Bruxelles, pe baza agendei anunţate pentru această reuniune.

            Pentru fundamentarea poziţiei la Consiliul European, în cadrul reuniunii de coordonare au fost analizate  rezultatele Consiliului Mediu din data de 14 octombrie, raportul final al Grupului Operativ privind guvernanţa economică din 18 octombrie (Task Force van Rompuy), precum şi rezultatele Consiliului pentru Economie şi Finanţe (ECOFIN) din 19 octombrie şi poziţiile altor state membre (compromisul franco-german din cadrul reuniunii de la Deauville din 18 octombrie şi rezultatele consultărilor bilaterale cu alte state membre, realizate la nivel de ministru).

            La lucrările Consiliului, şefii de stat şi de guvern vor aborda lansarea semestrului eu…

Comitetul de coordonare în domeniul afacerilor europene a abordat în reuniunea de luni, 25 octombrie, organizată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), pregătirea participării României la Consiliul European din 28-29 octombrie, de la Bruxelles, pe baza agendei anunţate pentru această reuniune.

            Pentru fundamentarea poziţiei la Consiliul European, în cadrul reuniunii de coordonare au fost analizate  rezultatele Consiliului Mediu din data de 14 octombrie, raportul final al Grupului Operativ privind guvernanţa economică din 18 octombrie (Task Force van Rompuy), precum şi rezultatele Consiliului pentru Economie şi Finanţe (ECOFIN) din 19 octombrie şi poziţiile altor state membre (compromisul franco-german din cadrul reuniunii de la Deauville din 18 octombrie şi rezultatele consultărilor bilaterale cu alte state membre, realizate la nivel de ministru).

            La lucrările Consiliului, şefii de stat şi de guvern vor aborda lansarea semestrului european (revizuirea politicilor bugetare şi structurale ale statelor membre) la 1 ianuarie 2011, întărirea supravegherii Pactului de Stabilitate şi Creştere, precum şi subiecte legate de consolidarea şi extinderea supravegherii macroeconomice. Un alt subiect important va fi discutarea unui eventual acord politic cu privire la permanentizarea mecanismului de gestionare a crizelor la nivel european.

            Totodată, Consiliul European va aborda şi problematica schimbărilor climatice. În proiectul de concluzii ale Consiliului este menţionată disponibilitatea UE de a lua în considerare o a doua perioadă de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, care presupune asumarea unor angajamente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de către ţările terţe dezvoltate economic. În acest sens, UE va prezenta la Summitul privind schimbările climatice, care se va desfăşura la Cancún în perioada 29 noiembrie -10 decembrie,un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a angajamentului său privind finanţarea timpurie a luptei împotriva schimbărilor climatice în ţările în curs de dezvoltare.

            La reuniunea  Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, au fost abordate şi cele mai recente iniţiative ale Comisiei Europene:

            1. Comisia Europeană şi-a prezentat planurile referitoare la noul cadru al UE pentru gestionarea crizelor din sectorul financiar. Comisia a lansat în acest sens o comunicare în care a prezentat principalele elemente care vor fi incluse în propunerile legislative de anul viitor.

            Dincolo de prioritatea imediată de a crea mecanisme eficiente de gestionare a crizelor în toate statele membre, comunicarea include şi o „foaie de parcurs” care prevede o viziune pe termen mai lung asupra unora dintre principalele probleme care vor trebui depăşite pentru a garanta gestionarea adecvată a crizelor. Noul cadru descris în comunicare va avea o sferă largă de aplicare şi are scopul de a le oferi autorităţilor instrumente şi prerogative comune şi eficiente pentru a soluţiona crizele bancare cât mai rapid posibil şi a evita costurile pentru contribuabili.

Mai multe detalii privind comunicarea Comisiei găsiţi aici.

            2. Comisia Europeană a adoptat la data de 19 octombrie o strategie care va asigura punerea efectivă în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a devenit obligatorie din punct de vedere juridic odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

            Potrivit strategiei, Comisia va verifica dacă toate actele legislative ale UE respectă Carta, în fiecare etapă a procesului legislativ – de la activitatea iniţială de pregătire efectuată în cadrul Comisiei, până la adoptarea proiectelor de acte legislative de către Parlamentul European şi Consiliu şi, ulterior, în aplicarea acestora de către statele membre ale UE. Comisia va furniza cetăţenilor informaţii privind situaţiile în care aceasta poate interveni în chestiuni legate de drepturile fundamentale şi va publica un raport anual privind aplicarea dispoziţiilor Cartei, pentru monitorizarea progreselor realizate.

Mai multe detalii privind strategia Comisiei găsiţi aici.

 Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top