Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 24 ianuarie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene de luni, 24 ianuarie, desfăşurată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), a abordat pregătirea participării României la reuniunea Consiliului European din 4 februarie precum şi o serie de iniţiative lansate de Comisia Europeană.

Miza principală a Consiliului European din 4 februarie este confirmarea politică, la cel mai înalt nivel, a obiectivelor UE în materie de energie şi inovare, domenii considerate motoare ale propulsării competitivităţii economiei europene, pentru care este necesară acţiune rapidă la nivel european.

În domeniul energiei, Consiliul va adopta concluzii care vor viza dezvoltarea unei pieţe integrate şi interconectate, promovarea eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie, latura externă a politicii energetice, precum şi viziunea strategică pe termen lung a UE în acest domeniu.

Referitor la inovare, Consiliului European are ca obiectiv aprobarea…

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene de luni, 24 ianuarie, desfăşurată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), a abordat pregătirea participării României la reuniunea Consiliului European din 4 februarie precum şi o serie de iniţiative lansate de Comisia Europeană.

Miza principală a Consiliului European din 4 februarie este confirmarea politică, la cel mai înalt nivel, a obiectivelor UE în materie de energie şi inovare, domenii considerate motoare ale propulsării competitivităţii economiei europene, pentru care este necesară acţiune rapidă la nivel european.

În domeniul energiei, Consiliul va adopta concluzii care vor viza dezvoltarea unei pieţe integrate şi interconectate, promovarea eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie, latura externă a politicii energetice, precum şi viziunea strategică pe termen lung a UE în acest domeniu.

Referitor la inovare, Consiliului European are ca obiectiv aprobarea Abordării Strategice a Inovării, care presupune: finalizarea realizării Spaţiului European al Cercetării până în 2014; lansarea şi punerea în operă a Parteneriatelor de Inovare Europene şi lansarea Parteneriatului Pilot pentru o îmbătrânire sănătoasa şi activă; utilizarea achiziţiilor publice pentru stimularea inovării.

Discuţiile se vor concentra, printre altele, pe definirea unui sprijin financiar inovativ acordat procesului de inovare şi pe creşterea capacităţii de comercializare a rezultatelor cercetării-inovării. De asemenea, este posibil să fie reluate discuţiile pe tema brevetului UE, unul din cele mai importante instrumente pentru stimularea inovării şi competitivităţii.

Comisia Europeană va adopta miercuri, 26 ianuarie, în colegiul comisarilor, o carte verde privind achiziţiile publice, care va reconfirma obiectivul de îmbunătăţire a accesului la contractele de achiziţii publice pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

Cartea verde vizează propuneri privind reducerea cheltuielilor administrative, precum şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor europene. În prima parte a Cărţii verzi, Comisia prezintă criteriile impuse IMM-urilor, precum şi informaţiile care trebuie furnizate înainte de participarea la o licitaţie publică, iar în a doua parte, metodele prin care se asigură competitivitatea în domeniul achiziţiilor publice, prevenindu-se comportamentul anti-concurenţial.

În aceeaşi zi, Comisia va adopta o Comunicare cu privire la pieţele de mărfuri şi materiile prime, care va prezenta o imagine de ansamblu a ceea ce s-a realizat până acum la nivelul UE în domeniul pieţelor de mărfuri şi materiilor prime şi va face propuneri privind etapele viitoare. Prin Comunicarea „Gestionarea provocărilor privind pieţele de mărfuri şi materiile prime”, COM intenţionează să consolideze implementarea iniţiativei sale din 2008, privind materiile prime, într-o strategie integrată, dar şi să transpună discuţiile la nivel internaţional pe acest subiect, în special în cadrul Summit-ului G20.

Mai multe detalii despre iniţiativa Comisiei Europene găsiţi aici.

La data de 27 ianuarie, Comisia va lansa o consultare publică privind modernizarea politicii de achiziţii publice în UE. Cartea verde care urmează a fi prezentată de Comisie va deschide o dezbatere generală asupra normelor privind achiziţiile publice, în scopul simplificării şi actualizării legislaţiei existente, în vederea flexibilizării procesului de atribuire a contractelor de achiziţii publice, dar şi pentru o mai bună utilizare a contractelor de achiziţii publice în sprijinul altor politici.

Mai multe informaţii privind iniţiativa COM găsiţi aici.

În aceeaşi zi, Comisia va lansa o Comunicare privind funcţionarea mai bună a pieţei unice pentru servicii. Comunicarea va prezenta rezultatele unei evaluări referitoare la modul în care Directiva privind serviciile a fost pusă în aplicare de către statele membre şi va propune un set de acţiuni pentru aprofundarea pieţei unice pentru servicii şi aducerea acesteia mai aproape de nevoile întreprinderilor şi cetăţenilor.

Mai multe detalii găsiţi aici.

Un alt subiect al reuniunii Comitetului de coordonare vizează iniţiativa Comisiei Europene de a lansa, luni, 31 ianuarie, o Comunicare privind energia regenerabilă. Comunicarea prezintă o trecere în revistă a modului în care UE face progrese în promovarea energiei regenerabile.

Mai multe informaţii privind politicile europene în domeniul energiei regenerabile găsiţi aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top