Fără categorie

Raportul macroeconomic, realizat de Comisia Europeană în cadrul Analizei anuale privind creşterea economică

Comisia Europeană a publicat, la data de 12 ianuarie, ca anexă la Comunicarea Analiza anuală privind creşterea economică, Raportul macroeconomic, care analizează situaţia actuală economică şi fiscală a statelor UE, dar şi viitoarele perspective financiare alături de măsurile de austeritate care se impun.

Potrivit Raportului macroeconomic, ce însoţeşte Analiza anuală privind creşterea economică, Europa trece printr-o perioadă de provocări deosebite, iar măsurile care vor fi întreprinse de ţările europene în perioada 2011-2012 vor fi critice pentru evitarea unei evoluţii de tip „o decadă pierdută”. În scenariul „no policy change”, creşterea potenţială medie în perioada 2011-2020 este estimată la 1,5% pentru UE 27.

În ceea ce priveşte creşterea economică, Raportul Comisiei (COM) arată că statele membre din zona euro se află într-o situaţie dificilă. Recuperarea pierderilor din Produsul Intern Brut (PIB) este un proces de durată, în condiţiile în care evoluţiile din 2008 şi 2009 …

Comisia Europeană a publicat, la data de 12 ianuarie, ca anexă la Comunicarea Analiza anuală privind creşterea economică, Raportul macroeconomic, care analizează situaţia actuală economică şi fiscală a statelor UE, dar şi viitoarele perspective financiare alături de măsurile de austeritate care se impun.

Potrivit Raportului macroeconomic, ce însoţeşte Analiza anuală privind creşterea economică, Europa trece printr-o perioadă de provocări deosebite, iar măsurile care vor fi întreprinse de ţările europene în perioada 2011-2012 vor fi critice pentru evitarea unei evoluţii de tip „o decadă pierdută”. În scenariul „no policy change”, creşterea potenţială medie în perioada 2011-2020 este estimată la 1,5% pentru UE 27.

În ceea ce priveşte creşterea economică, Raportul Comisiei (COM) arată că statele membre din zona euro se află într-o situaţie dificilă. Recuperarea pierderilor din Produsul Intern Brut (PIB) este un proces de durată, în condiţiile în care evoluţiile din 2008 şi 2009 au condus la contracţia PIB-ului UE până la nivelul anului 2006. COM arată că, potrivit estimărilor actuale, se aşteaptă ca, la sfârşitul anului 2011, 10 state membre să revină la PIB-ul corespunzător anului 2008 sau chiar să depăşească acest nivel. Pe de altă parte, pentru anul 2012 se prognozează că 11 ţări europene vor rămâne încă sub nivelul PIB-ului înregistrat anterior crizei.

Un alt element important analizat de Comisie este managementul datoriei publice, prin intermediul unei consolidări fiscale riguroase şi durabile. Raportul COM arată că impactul crizei asupra finanţelor publice este „dramatic”. Documentul arată că, pentru 2010, se estimează ca nivelurile medii ale datoriilor publice ale statelor membre că crească la aproximativ 84% în zona euro şi la 79% pentru UE-27, urmând ca acest trend crescător să continue şi în 2011.

COM consideră că deteriorarea profundă a finanţelor publice rezultă din scăderea veniturilor şi din presiunile crescute asupra cheltuielilor, precum şi din acordarea de stimulente fiscale discreţionare, dar şi ca urmare a presiunii suplimentare cauzate de efectele îmbătrânirii populaţiei.

Potrivit Comisiei, factorii de decizie în domeniul politicii fiscale se confruntă cu o dublă provocare: punerea politicii fiscale pe o traiectorie sustenabilă, concomitent cu sprijinirea creşterii economice şi ocupării forţei de muncă.

Conform Raportului menţionat, retragerea sprijinului fiscal oferit în timpul crizei nu va fi suficientă pentru a restabili viabilitatea pe termen lung a finanţelor publice. Un alt fapt evidenţiat este că deficitul public a crescut mai mult în Statele Unite decât în UE.

O îmbunătăţire anuală a soldului bugetar structural cu 0,5% din PIB – nivelul de referinţă prevăzut de Pactul de Stabilitate şi Creştere – ar fi în mod clar insuficientă în multe state membre ale UE  pentru a-şi reduce, într-un interval rezonabil, datoria publică la pragul de 60% din PIB. Situaţia diferă în mod semnificativ pe întreg teritoriul Uniunii, atât din punctul de vedere al finanţelor publice, cât şi al competitivităţii externe, iar circumstanţele naţionale distincte reclamă politici adaptate la nivelul statelor membre.

Documentul menţionat analizează şi necesitatea asigurării sustenabilităţii finanţelor publice,COM recomandândîn acest sens: ajustări fiscale anuale de 1% din PIB, implementarea urgentă a reformelor sistemelor de pensii (vizând inclusiv creşterea vârstei de pensionare), ameliorarea cadrelor fiscale naţionale şi menţinerea consolidării fiscale ca prioritate pentru toate statele UE.

În ceea ce priveşte sectorul financiar, COM recomandă:corectarea accelerată a bilanţurilor băncilor, crearea unui cadru de management al crizelor la nivel UE şi continuarea implementării reformelor în domeniul financiar.

Raportul COM subliniază de asemenea că sunt necesare reforme structurale pentru a sprijini creşterea şi a corecta dezechilibrele macroeconomice, atât la nivel comunitar, cât şi la nivel naţional. Soluţionarea dezechilibrelor externe este o prioritate mai ales pentru statele europene din zona euro, care nu pot utiliza cursul de schimb pentru contracararea efectelor negative. Mai mult decât atât, astfel de dezechilibre pot afecta credibilitatea monedei unice.

Totodată, statele membre care înregistrează deficite mari de cont curent trebuie să adopte măsuri de corecţie. În acest sens, ar putea fi utile: implementarea unor politici salariale adecvate (schimbarea regulilor de indexare, mecanisme de stabilire a salariilor mai eficiente şi transmiterea unor semnale optime din sectorul public), reformarea pieţei de bunuri, implementarea directivei privind serviciile, dar şi adoptarea de politici în domeniul competitivităţii. În caz contrar, ajustările vor avea loc oricum, prin mecanismele pieţei, care sunt de natură să sancţioneze statele membre mai dur, prin contracţia cererii interne şi creşterea şomajului.

Pe de altă parte, statelor care înregistrează surplus de cont curent li se recomandă consolidarea cererii interne. COM mai recomandă şi sprijinirea măsurilor care vizează realocarea forţei de muncă între sectoare, măsuri ce facilitează intrarea şi ieşirea pe piaţa muncii (condiţii de start-up), promovarea politicilor orientate către cei mai vulnerabili şi stimularea muncii.

Comisia Europeană a publicat, în 12 ianuarie, Analiza anuală privind creşterea economică. Acesta este prima etapă a Semestrului European, un instrument de coordonare ex-ante a politicilor macro-economice, bugetare şi de reforme structurale la nivelul statelor membre, adoptat de şefii de stat şi de guvern în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010. Analiza este însoţită de Raportul macroeconomic şi de alte două documente: Proiectul de raport comun privind piaţa muncii şi Raportul de progrese privind strategia Europa 2020.

Textul integral al Raportului Comisiei Europene poate fi accesat aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top