Fără categorie

Raportul anticorupţie al UE va evalua eforturile statelor membre de combatere a corupţiei

Comisia Europeană a lansat, pe 6 iunie, un mecanism de evaluare a eforturilor anticorupţie depuse în cadrul Uniunii Europene. Este vorba de Raportul anticorupţie care, începând din 2013, va fi emis de către Comisie la fiecare doi ani şi va avea la bază informaţii primite prin intermediul actualelor mecanisme de monitorizare, informaţii de la experţi independenţi, de la societatea civilă, precum şi de la alte părţi interesate.

Raportul va identifica tendinţele şi punctele slabe care necesită o soluţie, va stimula schimbul de experienţă inter pares şi schimbul de cele mai bune practici.

Pachetul anticorupţie adoptat de Comisia Europeană cuprinde şi o comunicare privind combaterea corupţiei în Uniunea Europeană în care sunt prezentate obiectivele raportului anticorupţie şi se pledează pentru o mai mare concentrare a Uniunii asupra problemei corupţiei. În acelaşi pachet se regăseşte şi decizia Comisiei de instituire a mecanismului UE de raportare în materie de anticorupţie, dar ş…

Comisia Europeană a lansat, pe 6 iunie, un mecanism de evaluare a eforturilor anticorupţie depuse în cadrul Uniunii Europene. Este vorba de Raportul anticorupţie care, începând din 2013, va fi emis de către Comisie la fiecare doi ani şi va avea la bază informaţii primite prin intermediul actualelor mecanisme de monitorizare, informaţii de la experţi independenţi, de la societatea civilă, precum şi de la alte părţi interesate.

Raportul va identifica tendinţele şi punctele slabe care necesită o soluţie, va stimula schimbul de experienţă inter pares şi schimbul de cele mai bune practici.

Pachetul anticorupţie adoptat de Comisia Europeană cuprinde şi o comunicare privind combaterea corupţiei în Uniunea Europeană în care sunt prezentate obiectivele raportului anticorupţie şi se pledează pentru o mai mare concentrare a Uniunii asupra problemei corupţiei. În acelaşi pachet se regăseşte şi decizia Comisiei de instituire a mecanismului UE de raportare în materie de anticorupţie, dar şi un raport privind modalităţile de participare a Uniunii la Grupul de state împotriva Corupţiei, al Consiliului Europei (GRECO).

Măsurile propuse de Comisia Europeană în acest pachet au drept scop combaterea fermă a prejudiciilor grave cauzate de corupţie pe plan economic, social şi politic în cadrul societăţilor europene.

Potrivit unor estimări, prejudiciile aduse anual economiei UE de către corupţie reprezintă echivalentul a 1% din PIB-ul Uniunii, adică 120 miliarde euro, o sumă cu puţin mai mică decât bugetul anual al UE.

Pentru a se evita asemenea situaţii, se propune îmbunătăţirea modului de implementare a instrumentelor juridice europene şi internaţionale de luptă împotriva corupţiei.

Mai mult decât atât, Comisia va propune spre sfârşitul acestui an, norme modernizate ale Uniunii privind confiscarea activelor obţinute din criminalitate, dar şi strategii de ameliorare a investigaţiilor în domeniul infracţionalităţii financiare în statele membre în anul 2012. De asemenea, Comisia Europeană, alături de Europol, Eurojust, CEPOL şi OLAF vor colabora mai strâns astfel încât să se îmbunătăţească formarea funcţionarilor chemaţi să aplice legea.

Alte măsuri avute în vedere de Comisie sunt modernizarea normelor UE privind achiziţiile publice, standardele contabile, precum şi a normelor de audit pentru întreprinderile din UE.

Comisia va adopta în acest an şi o strategie pentru combaterea fraudei, care afectează interesele financiare ale UE. Totodată, instituţia va pune mai mult accent pe lupta anticorupţie în cadrul procesului de extindere a UE şi în cadrul politicii de vecinătate.

Măsurile adoptate la 6 iunie de Comisia Europeană fac parte dintr-un program amplu de protejare a economiei licite europene. Ele vor fi completate în toamna acestui an cu o nouă propunere a Comisiei de creare a unui cadru juridic revizuit al UE privind confiscarea şi recuperarea activelor provenite din criminalitate. La aceasta se va adăuga un plan de acţiune care să ducă la îmbunătăţirea modului de culegere a datelor statistice privind criminalitatea.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top