Actualitate

Proiecte de zeci de milioane de euro, implementate de Consiliul Județean Constanța. Marius Horia Țuțuianu: „Un număr record de fonduri accesate”

În perioada 2016-2019, Consiliul Județean Constanța (CJC) a reușit să atragă investiții importante pentru locuitorii județului de la malul mării.

„Au fost deblocate și finalizate proiecte europene aflate în diferite faze de execuție. A fost evitată astfel returnarea unor sume semnificative către Uniunea Europeană și am reușit să redăm locuitorilor județului obiective importante, reabilitate și dotate la standarde moderne. În plus, au fost accesate noi fonduri europene, prin proiecte benefice comunității”, spune președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu.

Conform acestuia, instituția nu s-a axat doar pe o singură direcție de investiții, ci au fost vizate și atinse mai multe axe prioritare: sănătate, infrastructură, cultură etc.

„După cum știți, procedurile sunt extrem de specifice și necesită o perioada de pregătire a documentațiilor până la faza de precontractare/implementare. În ultimii 3 ani se poate discuta despre un număr record de fonduri accesate de către județul Constanța”, mai spune Țuțuianu.

Publicația „Dezvăluiri” vă prezintă prima parte a unui scurt bilanț a activității CJC în ultimii patru ani. Vom prezenta proiectele finalizate, precum și proiectele contractate în această perioadă.

 

PROIECTE FINALIZATE – 14 MILIOANE DE EURO

Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța – Valoarea proiectului a fost de aproximativ 2,8 milioane de euro. Investiția a vizat extinderea și modernizarea clădirii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța.

Modernizarea drumului județean între Ovidiu-Poarta Alba (DJ228A) – Valoarea proiectului a fost de 6,6 milioane de euro. Prin proiect a fost reabilitat și modernizat drumul județean DJ 228A Poarta Alba – Ovidiu – 16 kilometri.

Centrul multifuncțional educativ pentru tineret – Valoarea proiectului a fost de 2,6 milioane de euro. Proiectul a vizat reabilitarea și modernizarea clădirii fostului „Cinematograf Republica”, precum și dotarea/echiparea noului centru.

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” – Valoarea proiectului a fost de aproximativ 2 milioane de euro. Prin proiect a fost reabilitat, modernizat și dotat cu aparatură, echipamente medicale moderne și mobilier Ambulatoriul Eforie Sud.

 

PROIECTE CONTRACTATE ÎN PERIOADA 2016-2019 –76 DE MILIOANE DE EURO

Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin – Valoare: aproximativ 35 milioane de euro. Prin proiect se reabilitează și modernizează DJ223 pe tronsonul Cernavodă – Ion Corvin (38,777 km), acest tronson fiind singura rută de transport rutier ce urmează linia Dunării în jumătatea de sud a județului Constanța, oferind avantaje deosebite prin conectarea la rețeaua TEN-T, la valorificarea importantelor atracții turistice dunărene, dar și cale de evacuare în caz de accident nuclear la Centrala de la Cernavodă.

Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța – Valoare: aproximativ 4,3 milioane de euro. Proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră și cărămidă și a bolților cu degradări, lucrări de restaurare interioare la spațiile boltite și la componentele artistice ale sălilor și frescei din aula „Adrian Rădulescu”, lucrări de restaurare exterioare la fațade și acoperișuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenție structurală și lucrări de instalații precum și dotarea (inclusiv lifturi) și punerea în valoare a monumentului. Lucrările propuse reprezintă o premierî in istoria obiectivului de patrimoniu.

Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic – Valoare: aproximativ 3 milioane de euro. Proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea, protecția și conservarea mozaicurilor interioare și restaurarea plasticii fațadei și a acoperișului) precum și dotarea și punerea în valoare a monumentului. Lucrările propuse reprezintă prima încercare reală de salvare a monumentului de la descoperirea lui din 1959.

Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu -Valoare: aproximativ 1,4 milioane de euro. Proiectul vizează conservarea, restaurarea și protejarea cavoului Hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului, refacerea arhitecturii mormântului (suprafețe murale: zidărie, bolta, elemente din piatră și cărămidă) și realizarea unei structuri de protecție care să îl separe de mediul înconjurător și să asigure un anumit climat care să permită conservarea.

Totodată se va dota și pune în valoare corespunzător monumentul. Este prima dată de la descoperirea importantului obiectiv istoric (1988) când se vor întreprinde măsuri concrete de conservare, protejare, dar mai ales punere în valoare prin oferirea lui vizitatorilor.

Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova) – Valoare: aproximativ 2,3 milioane de euro. Proiectul vizează conservarea, restaurarea și protejarea Cetății Carsium prin: realizarea de lucrări aferente sectorului Turnul Comandantului și zidurilor acestuia; consolidare Zid Sector Port; lucrări aferente Zidului Sector Incinte Vest; lucrări amenajare sit; lucrări împrejmuire.

Se va realiza un corp multifuncțional care să asigure toate utilitățile administrative cât și informațiile turistice necesare. Totodată se va dota și pune în valoare corespunzător monumentul. Prin proiect se va încerca valorificarea, din punct de vedere turistic, a sitului arheologic.

Patrimoniul cultural comun – Sursa pentru dezvoltarea antreprenorialului în Bazinul Mării Negre – Valoare: aproximativ 1 milion de euro, în parteneriat cu Bulgaria, Turcia și Moldova. Proiectul vizează, din perspectiva activităților CJC, dezvoltarea infrastructurii MINAC aferentă patrimoniului submers, prin dotarea laboratorului de cercetare subacvatică cu echipamente specifice de cercetare (costume scafandru, computer de scufundare, scan site, barca cu peridoc, ROW-vehicul subacvatic, hârți digitale, autovehicul, ochelari VR, aparat holografic cu proiecție sit-nava, album digital, etc.).

Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre – Valoare: aproximativ 750.000 de euro, în parteneriat cu Bulgaria și Moldova. Cele mai importante achiziții pentru CJC constau în: un buldoexcavator, o mașină de teren 4×4, un sistem de monitorizare a parametrilor de mediu, elaborarea unui plan de management al mediului înconjurător și dezvoltarea unei aplicații pentru tineri.

Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu – Valoare: aproximativ 20 milioane de euro. Proiectul vizează modernizarea drumului județean DJ226 pe tronsonul Corbu – Mihai Viteazu pe o lungime de 46 km. Implementarea vizează la acest moment derularea procedurilor de achiziție publică.

Proiectul este finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ITI Delta Dunării.

Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria – DN22 / Tariverde -Valoare: aproximativ 5 milioane de euro. Proiectul vizează modernizarea drumului județean DJ226A pe tronsonul Cetatea Histria – DN22 pe o lungime de 17 km. Implementarea vizează la acest moment derularea procedurilor de achiziție publică.

Prin modernizarea infrastructurii rutiere contribuim direct la creșterea siguranței pe căile rutiere ale județului, dar și la o impulsionare a activităților comerciale (transporturile de marfă sau persoane) între – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și Regiunea de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării. Va exista o conexiune mai bună și mai rapidă cu regiunea Dunării, fapt ce ar putea fi un avantaj și pentru potențialii investitori interesați de această zonă.

Proiectul este finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ITI Delta Dunării.

Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Constanța – Valoare: aproximativ 540.000 de euro. Proiectul vizează realizarea unei strategii de dezvoltare a județului Constanța pentru perioada 2021-2027 și retrodigitalizarea a peste 250 m liniari de arhivă fizică.

Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu – în parteneriat cu DGASPC – are ca obiective: construirea și dotarea a 2 case de tip familial, cu o capacitate de 16 locuri/ CTF, în municipiul Medgidia, str. Progresului FN (fără număr), destinate tinerilor, cu vârste între 14 și 26 de ani, din cadrul Centrului de Plasament Ovidiu.

Prin serviciile oferite de cele două case se creează un mediu propice de îngrijire și asistență, un mediu cât mai apropiat celui de tip familial care, în funcție de nevoile fiecăruia, să permită tinerilor să dobândească un nivel corespunzător de independență pentru o integrare familială, școlară, socială și profesională adecvată.

Un alt obiectiv este reabilitarea/ modernizarea/ dotarea imobilului situat în str. Teodor Aman, nr.44, municipiul Medgidia în vederea deschiderii unui centru de zi destinat beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament Ovidiu și din comunitate.

Acest centru va avea o capacitate de 30 de locuri, va fi destinat copiilor aflați în dificultate și va preveni intrarea acestora în sistemul rezidențial de protecție prin implicarea comunității locale, promovând dreptul fundamental al copilului de a crește în propria familie.

Contractul pentru acest proiect a fost semnat în data de 08.04.2019, are o durată de implementare de 18 luni și o valoare totală de aproximativ 1 milion de euro cu o cofinanțare de 2%, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR).

Reducerea capacității CRRN Techirghiol, corp B – o șansă pentru fiecare – Valoare: aproximativ 750.000 de euro, cu o cofinanțare de 27,38%, finanțat prin POR. În parteneriat cu DGASPC.

Obiectivul proiectului vizează înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate. Acesta va fi atins prin construirea a patru locuințe protejate, în localitatea Chirnogeni, cu o capacitate de 10 locuri/locuință și reabilitarea/modernizarea/dotarea unui imobil, situat în aceeași localitate, în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejata și din comunitate.

Tineri în comunitate – Valoare: aproximativ 750.000 de euro, cu o cofinanțare de 27,38% – aproximativ 962,000 lei (962.623 lei), finanțat prin Programul de Interes Național (PIN). În parteneriat cu DGASPC.

Obiectivul principal îl reprezintă înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități prin construirea a patru locuințe protejate în localitatea Topraisar, a câte 10 locuri/locuință și modernizarea/ reabilitarea/ dotarea unui imobil, din aceeași localitate, în vederea deschiderii unui Centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip Locuințe Protejate și din comunitate

Sprijin pentru integrare comunitară – Valoare: aproximativ 430.000 de euro, cu o cofinanțare de 27,31%, finanțat prin Programul de Interes Național (PIN). În parteneriat cu DGASPC.

Obiectivul acestuia este înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate. Pentru a atinge acest obiectiv se vor construi, în localitatea Nicolae Bălcescu, 3 locuințe protejate cu o capacitate de 10 locuri/ locuință și se va reabilita/ moderniza/ dota un imobil, în aceeași localitate, în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

Vom reveni.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top