Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, la propunerea Prim-ministrului, membrii Cabinetului de Miniştri au ţinut un moment de reculegere în memoria persoanelor decedate în urma tragicului accident ce a avut loc în raionul Anenii Noi, marţi, 1 noiembrie. Guvernul a decis că familiile persoanelor care au avut de suferit în urma acestui accident rutier, vor primi ajutoare băneşti din partea statului. În acest scop, Executivul a alocat 100 de mii de lei, din Fondul de rezervă.

Premierul a accentuat că această situaţie relevă dimensiunea problemei şi necesitatea întreprinderii unor noi acţiuni.

„Dincolo de faptul că trecerea microbuzului peste calea ferată a avut loc la culoarea roşie a semaforului, a fost depăşit cu mult norma admisibilă a numărului de pasageri. În microbuzul echipat pentru 16 persoane au fost îmbarcate 24 de persoane. Această situaţie este întîlnită şi în mun. Chişinău şi pe traseele naţionale. Problema este una complicată, din care cauză sînt înregistrate foarte multe victime”…

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, la propunerea Prim-ministrului, membrii Cabinetului de Miniştri au ţinut un moment de reculegere în memoria persoanelor decedate în urma tragicului accident ce a avut loc în raionul Anenii Noi, marţi, 1 noiembrie. Guvernul a decis că familiile persoanelor care au avut de suferit în urma acestui accident rutier, vor primi ajutoare băneşti din partea statului. În acest scop, Executivul a alocat 100 de mii de lei, din Fondul de rezervă.

Premierul a accentuat că această situaţie relevă dimensiunea problemei şi necesitatea întreprinderii unor noi acţiuni.

„Dincolo de faptul că trecerea microbuzului peste calea ferată a avut loc la culoarea roşie a semaforului, a fost depăşit cu mult norma admisibilă a numărului de pasageri. În microbuzul echipat pentru 16 persoane au fost îmbarcate 24 de persoane. Această situaţie este întîlnită şi în mun. Chişinău şi pe traseele naţionale. Problema este una complicată, din care cauză sînt înregistrate foarte multe victime”, a spus Vlad FILAT.

Premierul a precizat că pe parcursul a 10 luni ale anului curent, din cauza accidentelor rutiere, au decedat 334 de persoane, iar alte 2 299 au fost rănite.

Vlad FILAT a subliniat că, pe lîngă starea proastă a drumurilor şi nivelul tehnic insuficient al unor autoturisme, activitatea necorespunzătoare a mai multor instituţii, o cauză majoră a acestei situaţii este pregătirea insuficientă a conducătorilor auto. În context, Prim-ministrul a evidenţiat necesitatea adoptării unei legi cu privire la condiţiile de licenţiere a şcolilor auto şi acordarea unei atenţii sporite nivelului de pregătire al şoferilor.

În această ordine de idei, Prim-ministrul a anunţat că în ziua de luni, 7 noiembrie, va efectua o vizită de lucru la Ministerul Afacerilor Interne pentru a discuta asupra situaţiei în poliţia rutieră. Premierul a mai anunţat că marţi, 8 noiembrie, la Guvern, va avea loc o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Securitate Rutieră, în cadrul căreia va fi efectuată o analiză a stadiului de executare a deciziilor adoptate privind ameliorarea situaţiei în domeniu siguranţie rutiere. În context, Vlad FILAT a solicitat ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, Anatolie ŞALARU să înainteze propuneri privind pregătirea adecvată a conducătorilor auto, deoarece, potrivit statisticilor, 88,5% din accidente sînt produse din vina şoferilor. De asemenea, Ministerului de resort i-a fost indicat ca, pe lîngă semafoare, la trecerile peste calea ferată, să fie instalate bariere.

Referindu-se la încheierea vizitei Misiuni FMI în Republica Moldova, Premierul a ţinut să mulţumească tuturor colegilor care au fost implicaţi în această activitate. Vlad FILAT a precizat că rezultatele în această privinţă sînt bune, urmînd a fi implementate înţelegerile convenite. În legătură cu aceasta, Ministerului Economiei i-a fost solicitată elaborarea unui Plan de acţiuni privind prevenirea riscurilor, în contextul angajamentelor stabilite cu FMI. 

În cadrul şedinţei de astăzi, membrii Cabinetului de miniştri au aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în scopul ajustării cadrului legislativ naţional la prevederile Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la 28 septembrie 1954 la New York. Amendamentele vizează modificarea cadrului legal privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor şi regimul străinilor în Republica Moldova.

De asemenea, Executivul a efectuat modificări şi completări în unele hotărîri de Guvern, aprobate anterior. Astfel, în Hotărîrea Guvernului nr.282 din 14 martie 2005, au fost operate modificări în scopul ajustării cu prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei civile şi planificării eficiente în acest domeniu. Totodată, au fost efectuate modificări şi completări în Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 5 octombrie 2004, “Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului”, precum şi în Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006.  

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăGuvernul a aprobat proiectul de lege privind administraţia publică centrală de specialitate. Documentul a fost elaborate în scopul realizării Programului de activitate al Guvernului RM pentru anii 2011-2014, fiind una din acţiunile prioritare ce ţine de implementarea reformei administraţiei publice centrale. Acest proiect propune crearea unui cadru legal unic pentru reglementarea relaţiilor ce ţin de organizarea şi funcţionarea administraţiei publice centrale de specialitate, ţinînd cont de experienţa europeană relevantă şi recomandările partenerilor de dezvoltare. Scopul de bază al proiectului în cauză constă în abordarea unică a aspectelor ce ţin de organizarea instituţională şi funcţionarea sistemului administrative al Guvernului şi clasificarea clară a entităţilor care intră în acest sistem, inclusiv, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere) şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi structurile organizatorice ce se află în sfera lor de competenţă.

Printr-o altă hotărîre, Guvernul a aprobat Planul de acţiuni privind  eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului.  Acţiunea se înscrie în măsurile de îndeplinire a angajamentelor asumate de Republica Moldova în vederea liberalizării comerţului cu Uniunea Europeană. Totodată, după aprobarea hotărîrii în cauză, în vederea implementării Planului de acţiuni sus-menţionat, Executivul a abrogat unele hotărîri de Guvern, aprobate anterior.

Tot astăzi, a fost aprobat Programul naţional pentru eficienţă în energetică, care stabileşte viziunea Guvernului vizavi de modernizarea sistemului energetic al ţării. Potrivit ministrului Economiei, Valeriu LAZĂR, documentul mai prevede un sistem de monitorizare a implementării Programului şi criteriile de performanţă respective. 

Un şir de hotărîri aprobate în şedinţa de astăzi au vizat cooperarea internaţională a Republicii Moldova. Astfel, membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat decizia privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea organului de lucru care va coordona acţiunile părţilor la  Acordul privind crearea zonei de comerţ liber între statele-membre ale GUUAM.

De asemenea, Guvernul a decis  iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Chile privind condiţiile reciproce de călătorie a cetăţenilor. Potrivit vicepremierului Iurie LEANCĂ, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene,  iniţial se preconiza de a stabili un regim fără de vize doar pentru deţinătorii paşapoartelor diplomatice din RM, ulterior s-a ajuns la înţelegerea privind abolirea vizelor pentru toţi cetăţenii RM care doresc să călătorească în Republica Chile.

Tot astăzi, a fost aprobat Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru pentru cooperare pe subiectele conexe Uniunii Europene, precum şi iniţierea negocierilor  asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Italiene, în vederea armonizării legislaţiei naţionale la normele comunitare.

Alte două Hotărîri de Guvern au vizat iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul dezvoltării regionale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale al Republicii Letonia; şi asupra proiectului Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial.

Printr-o altă Hotărîre de Guvern au fost  aprobate Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere. Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile BUMACOV a precizat că acest document  vine să ajusteze cadrul normativ naţional la cerinţele UE în domeniu.  Documentul va intra în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al RM.

Guvernul a decis alocarea mijloacelor financiare în sumă de 542600, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat, în scoopul achitării compensaţiilor pentru averea confiscată de la persoanele supuse represiunilor politice, această sumă fiind repartizată consiliilor raionale Criuleni, Orhei şi Taraclia.

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăDe asemenea, s-a decis alocarea a 250 mii lei pentru edificarea bustului renumitului regizor Emil LOTEANU, cu prilejul aniversării a 75-a de la naşterea celebrului maestru, care va fi marcată pe data de 7 noiembrie 2011.

Tot astăzi, Cabinetul de Miniştri a efectuat remanieri de cadre. Astfel, în funcţia  de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a fost numit Iulian FRUNTAŞU. 

Din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova la ONU a fost rechemat Alexandru CUJBĂ, în locul lui fiind numit Vladimir LUPAN.

Totodată, a fost rechemată din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU de la Geneva, precum şi din funcţiile deţinute prin cumul de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană şi Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Mondială a Comerţului, Tatiana LAPICUS. Acest post va fi ocupat de Victor MORARU.

În baza cererii de demisie a fost eliberată din funcţie Tatiana BUJOREANU, vicedirector al Serviciului de Stat de Arhivă.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top