Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăMembrii Guvernului au aprobat astăzi proiectul Decretului privind demiterea lui Iurie DOMINIC din funcţia de şef al Marelui Stat Major. În context, Vlad FILAT a menţionat că Iurie DOMINIC este un profesionist desăvîrşit, care a demonstrat acest lucru, iar demiterea lui este rezultatul greşelilor mai multor persoane. Premierul a mai menţionat că Executivul nu poate interveni în acest caz, decizia fiind luată de Comandantul Suprem, dar că în curînd va veni şi el cu propuneri de remanieri şi speră să fie aceeaşi abordare.

Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965. Convenţia are menirea să simplifice procedura de transmitere a actelor.

Totodată, Executivul a aprobat proiectul de lege privind activitatea specială de investigaţie. Scopul principal al acestei legi este de a asigura …

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăMembrii Guvernului au aprobat astăzi proiectul Decretului privind demiterea lui Iurie DOMINIC din funcţia de şef al Marelui Stat Major. În context, Vlad FILAT a menţionat că Iurie DOMINIC este un profesionist desăvîrşit, care a demonstrat acest lucru, iar demiterea lui este rezultatul greşelilor mai multor persoane. Premierul a mai menţionat că Executivul nu poate interveni în acest caz, decizia fiind luată de Comandantul Suprem, dar că în curînd va veni şi el cu propuneri de remanieri şi speră să fie aceeaşi abordare.

Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965. Convenţia are menirea să simplifice procedura de transmitere a actelor.

Totodată, Executivul a aprobat proiectul de lege privind activitatea specială de investigaţie. Scopul principal al acestei legi este de a asigura securitatea publică prin stabilirea mecanismelor clare în domeniul respectiv. Printre obiectivele specifice ale acestei legi se numără: stabilirea măsurilor de investigare în conformitate cu recomandările naţionale şi conform cerinţelor de dezvoltare a domeniului informaţional; definirea măsurilor de investigaţie; stabilirea clară a categoriilor de persoane în privinţa cărora pot fi aplicate măsurile de investigaţii; stabilirea clară a temeiurilor, cauzelor şi faptelor care impugn necesitatea aplicării acestor măsuri; definirea şi stabilirea distincţiilor exacte între garanţii în fond şi de aplicare a măsurilor (temeiuri, cauze) şi garanţiilor de procedură (motivarea aplicării, autorizarea, termene de aplicare); distincţia clară între atribuţii, rolul şi funcţiile fiecărui subiect care participă la efectuarea, dispunerea şi autorizarea măsurilor.

Un alt proiect de lege, aprobat în şedinţa de astăzi, vizează ratificarea Acordului de implementare între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi Aprovizionare a Alianţei Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 iunie 2011. Ministrul Apărării, Vitalie MARINUŢA a menţionat că actualmente pe teritoriul ţării au rămas 1949 tone de deşeuri de pesticide stocate în 23 depozite centrale, care continuă să prezinte riscuri sporite pentru mediu şi sănătatea publică. Potrivit lui, aprobarea Acordului în cauză va constitui o nouă etapă în vederea distrugerii pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile deciziilor anterioare în acest sens, care se implementează cu suportul partenerilor străini.

Tot astăzi, Guvernul a decis iniţierea negocierilor pentru modificarea Memorandumului de Înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est, întocmit la 22 aprilie 2009, şi acordarea deplinelor puteri domnului Andrei UATÎI, ministru al Sănătăţii, pentru semnarea acestui Memorandum, precum şi iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare referitor la operarea unor modificări în Acordul privind colaborarea economică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la 23 februarie 2010 la Chişinău, în scopul ridicării statutului acestui grup de lucru după exemplul altor ţări.

În legătură cu participarea Prim-ministrului, Vlad FILAT la Summit-ul Parteneriatului Estic (Varşovia, Republica Polonă, 29-30 septembrie 2011), a fost  aprobată componenţa nominală a delegaţiei moldave care va însoţi Prim-ministrul la acest for. Viceprim-ministrul, Iurie LEANCĂ, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a menţionat că acest eveniment este unul extrem de important, în contextul integrării europene a ţării noastre, precizînd că, în cadrul acestuia  Prim-ministrul Vlad FILAT va avea mai multe întrevederi bilaterale cu oficiali străini. Iurie LEANCĂ a opinat că evenimentul în cauză va deschide perspective noi pe subiecte de importanţă majoră pentru Republica Moldova.

Guvernul a aprobat hotărîrea cu privire la alocarea a 816,9 mii lei din fondul de rezervă a Guvernului, în scopul instalării şi configurării tehnicii de prelevare a datelor biometrice în misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale ţării noastre,  pentru emiterea paşapoartelor biometrice cetăţenilor RM aflaţi în străinătate.

Guvernul a aprobat, de asemenea, Regulamentul cu privire la activitatea delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. Eugen CARPOV a menţionat că pînă în prezent nu au existat reglementări clare în ceea ce priveşte principiile de formare, sarcinile de bază şi funcţiile delegaţiei RM în Comisia Unificată de Control. În acest context, Regulamentul aprobat crează cadrul normativ necesar care va contribui la eficientizarea activităţii Comisiei Unificate de Control.

Tot astăzi, Guvernul a operat modificări în actul normative ce vizează Norma sanitar-veterinară privind comercializarea ouălor pentru consum uman, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008. Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile BUMACOV a argumentat efectuarea modificărilor respective prin necesitatea aducerii în concordanţă a actelor normative naţionale cu regulile internaţionale cu privire la igienă.

Guvernul a avizat pozitiv iniţiativa legislativă privind importul unor dispozitive medicale şi anume scutirea de taxe a unui lot de echipament medical importat. Ministrul Sănătăţii, Andrei USATÎI a menţionat că echipamentul respectiv este destinat pentru dotarea sălilor de studii ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” în scopul instruirii studenţilor, fără dreptul de a fi înstrăinat.

Totodată, Executivul a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adiţional la Acordul de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la Proiectul: „Evaluarea capacităţii şi modernizarea Spitalului Clinic Republican din Chişinău”, în vederea prelungirii termenului de implementare a proiectului menţionat de la 60 de luni pînă la 84 de luni. 

Guvernul a mai aprobat Protocolul de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Fondul de Stat pentru Protecţie Socială al Republicii Azerbaidjan, semnat la Bacu la 29 iunie 2011.

Totodată, au fost operate modificări şi completări la unele hotărîri ale Guvernului  care vizează reglementarea asigurării cu pensie a unor categorii de angajaţi din domeniul culturii. Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina BULIGA  a precizat că această decizie este necesară pentru a aduce în concordanţă unele acte normative privind modul de stabilire şi plată a pensiilor cu prevederile Legii privind pensile de asigurări sociale de stat cu modificările şi completările care au intrat în vigoare la data de 6 iulie 2011. Prin proiectul dat au fost operate modificări a stagiului de cotizare necesar în sensul majorării graduale a vîrstei de pensionare necesare pentru stabilirea pensiilor asiguraţilor cu statut de funcţionar public cu 6 luni anual pînă la atingerea vîrstei standard de pensionare. Totodată, Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat a fost completat cu un capitol nou care prevede calcularea pensiei unor categorii de angajaţi din domeniul culturii, în condiţiile încetării activităţii în funcţia respectivă.Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

O altă decizie aprobată în cadrul şedinţei de astăzi vizează completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.643 din 9  iunie 2004, în scopul dezvoltării potenţialului cultural-artistic în instituţiile teatral-concertistice din ţară. Conform acestei decizii, Teatrul “Veniamin Apostol” din Soroca a fost inclus în lista instituţiilor finanţate din bugetul de stat de către organele publice locale şi va beneficia de subvenţionare parţială de la buget, în baza hotărîrii menţionate.

La finalul şedinţei, Executivul a decis să aloce din fondul de rezervă a Guvernului 175,9 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării recepţiei oferite de Preşedintele interimar al RM, Marian LUPU, cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenţei şi 113,7 mii lei în vederea achitării lucrărilor de  confecţionare a medaliilor pentru laureaţii Premiului Naţional, materialelor informative şi promoţionale.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top