Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, Prim-ministrul a cerut instituţiilor responsabile să intervină de urgenţă pentru a preveni efectele secetei cu care se confruntă Republica Moldova, începînd cu luna august. Vlad FILAT a solicitat monitorizarea situaţiei şi efectuarea intervenţiilor necesare, atenţionînd că, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în timpul apropiat sînt aşteptate temperaturi ridicate ale aerului.

Vlad FILAT a comunicat că ieri a efectuat o vizită de lucru la Complexul Portuar Giurgiuleşti, criticînd modul în care se desfăşoară exportul animalelor vii prin intermediul Portului de pasageri. Premierul a solicitat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare prezentarea unei analize ample la acest capitol.  

Totodată, Vlad FILAT a cerut Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor prezentarea informaţiei detaliate privind transportul de mărfuri şi de pasageri la Portul Giurgiuleşti. În context, Premierul a dispus Ministerului Economiei să facă …

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, Prim-ministrul a cerut instituţiilor responsabile să intervină de urgenţă pentru a preveni efectele secetei cu care se confruntă Republica Moldova, începînd cu luna august. Vlad FILAT a solicitat monitorizarea situaţiei şi efectuarea intervenţiilor necesare, atenţionînd că, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în timpul apropiat sînt aşteptate temperaturi ridicate ale aerului.

Vlad FILAT a comunicat că ieri a efectuat o vizită de lucru la Complexul Portuar Giurgiuleşti, criticînd modul în care se desfăşoară exportul animalelor vii prin intermediul Portului de pasageri. Premierul a solicitat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare prezentarea unei analize ample la acest capitol.  

Totodată, Vlad FILAT a cerut Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor prezentarea informaţiei detaliate privind transportul de mărfuri şi de pasageri la Portul Giurgiuleşti. În context, Premierul a dispus Ministerului Economiei să facă publice prevederile Acordului adiţional privind atragerea investiţiilor în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti. Vlad FILAT a spus că există probleme privind statutul terenurilor din această zonă, inclusiv a fîşiilor forestiere, solicitînd  Agenţiei Moldsilva clarificarea acestei situaţii. 

De asemenea, Premierul a solicitat finalizarea proiectului Portului Internaţional Giurgiuleşti, precizînd că acest lucru trebuie administrat rapid şi eficient. În context, Vlad FILAT a atras atenţia asupra necesităţii definitivării Codului de Navigaţie Internă.

În aceeaşi ordine de idei, Prim-ministrul a solicitat întreprinderii Calea Ferată a Moldovei finalizarea proiectelor demarate în scopul dezvoltării întreprinderii, inclusiv a construcţiei cartamentului european de cale ferată, apreciind eforturile conducerii în vederea eficientizării activităţii CFM.

În cadrul şedinţei de astăzi, membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul R. Moldova şi Guvernul României la Acordul interguvernamental privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 mil. euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010.

Documentul a fost semnat ţinînd cont de necesitatea menţinerii unei relaţii în spiritul bunei vecinătăţi şi dorinţei de a implementa proiecte care să contribuie la dezvoltarea domeniilor infrastructurii şi educaţiei din R. Moldova. În Acord a fost introdus un nou domeniu de colaborare – sectorul energetic. Ratificarea Protocolului va contribui la promovarea asistenţei în situaţiile de urgenţă.    

Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi standardele minime de calitate. Documentul respectiv are drept scop reglementarea unui tip de serviciu specializat, care să ofere asistenţă socială şi suport la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi, dar şi consiliere şi suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora.

Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina BULIGA a menţionat că implementarea prevederilor Regulamentului în cauză va asigura realizarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, va crea cadrul juridic şi practic necesar de sprijin şi incluziune socială a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, prin prestarea diferitor servicii (medicale, psihologice, de asistenţă socială) la domiciliu,  avînd drept scop prevenirea instituţionalizării persoanelor din categoria respectivă.

Valentina BULIGA a specificat că asemenea echipe vor fi create în toate localităţile ţării, iar costurile aferente urmează a fi suportate de către autorităţile administraţiei publice locale.

De asemenea, Executivul a aprobat lista funcţiilor conform cărora se oferă dreptul la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii. Potrivit ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, din această categorie vor face parte artişti de balet şi ai ansamblurilor profesionale de dansuri, care vor beneficia de dreptul la pensie la atingerea stagiului de cotizare de 20 de ani, precum şi artiştii de circ şi instrumentişti suflători, care, respectiv, vor avea dreptul la pensie, avînd un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani.

În altă ordine de idei, Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul prevede operarea unor modificări în  Legea privind prevenirea şi  combaterea corupţiei, Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public şi Codul Contravenţional în partea ce ţine de sancţiunile pentru acte de corupţie şi protejarea persoanelor care informează despre aceste fapte.

Viorel CHETRARU, Directorul CCCEC, a menţionat că proiectul în cauză este parte a angajamentelor asumate de R. Moldova în contextul executării Programului Naţional de implementare a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 4 martie 2011.

Executivul a aprobat şi unele modificări la Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”. Modificările sînt preponderent de ordin redacţional, în legătură cu schimbarea denumirii instituţiei şi a unor organizaţii subordonate Ministerului.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat hotărîrea cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret şi a aprobat Regulamentul de activitate a acesteia. Comisia va include atît funcţionari din cadrul autorităţilor publice, cît şi reprezentanţi ai societăţii civile, iar componenţa nominală a Comisiei urmează a fi aprobată de Guvern ulterior.

În context Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat importanţa acestei hotărîri pentru promovarea politicilor de tineret.

„Această activitate este intersectorială, politicile de tineret vizează toate domeniile şi este nevoie de o coordonare mai bună între toate structurile responsabile”, a spus Prim-ministrul şi a solicitat ministrului Tineretului şi Sportului urgentarea executării hotărîrii în cauză şi începerea activităţii Comisiei cît mai curînd posibil.

Executivul a mai aprobat componenţa nominală a Comisiei republicane pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii anuale „Ziua Naţională a Vinului”, care în acest an va avea loc în perioada 8-9 octombrie.

Totodată, membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat hotărîrea privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Georgiei privind cooperarea în domeniul realizării activităţii operative şi de investigare  şi schimbul informaţiei privind criminalitatea.

Executivul a decis eliberarea din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, a unor bunuri materiale în sumă de 262500 lei, pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din luna februarie 2011. Potrivit deciziei respective, Ministerul Finanţelor va achita din fondul de rezervă a Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale costul bunurilor materiale eliberate, iar Ministerul Afacerilor Interne va monitoriza utilizarea conform destinaţiei a bunurilor eliberate din rezervele materiale de stat.

Potrivit altei hotărîri aprobate în aceeaşi şedinţă, din fondul de rezervă al Guvernului, urmează a fi alocate 100 mii lei pentru realizarea filmelor documentare de lungmetraj despre viaţa şi activitatea regizorului Emil LOTEANU şi a actorului Grigore GRIGORIU. În acest sens, Ministerul Culturii, în colaborare cu Studioul S.A. „Moldova-Film”, va identifica echipa de creaţie şi va asigura realizarea filmelor respective.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top