Fără categorie

Preşedinţia ungară a Consiliului Uniunii Europene şi-a lansat programul semestrial

La data de 1 ianuarie 2011, Ungaria a preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, programul acesteia pentru următoarele şase luni fiind lansat în România marţi, 11 ianuarie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate de ambasadorul Ungariei la Bucureşti.

Ungaria moşteneşte o agendă europeană încărcată şi dificilă, în care se regăsesc subiecte importante precum criza economică şi financiară, cu provocările particulare ridicate de zona euro, incluziunea socială a cetăţenilor de etnie roma, aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen sau reforma bugetului Uniunii Europene.

Obiectivul fundamental anunţat de preşedinţia ungară este continuarea procesului de integrare şi consolidare a Europei, iar în acest sens, domeniile principale de acţiune vor fi: creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, pentru păstrarea realizărilor sociale europene, crearea unei Uniuni mai apropiate de cetăţenii săi şi politica de extindere şi de vecinătate.

Pe de altă parte, …

La data de 1 ianuarie 2011, Ungaria a preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, programul acesteia pentru următoarele şase luni fiind lansat în România marţi, 11 ianuarie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate de ambasadorul Ungariei la Bucureşti.

Ungaria moşteneşte o agendă europeană încărcată şi dificilă, în care se regăsesc subiecte importante precum criza economică şi financiară, cu provocările particulare ridicate de zona euro, incluziunea socială a cetăţenilor de etnie roma, aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen sau reforma bugetului Uniunii Europene.

Obiectivul fundamental anunţat de preşedinţia ungară este continuarea procesului de integrare şi consolidare a Europei, iar în acest sens, domeniile principale de acţiune vor fi: creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, pentru păstrarea realizărilor sociale europene, crearea unei Uniuni mai apropiate de cetăţenii săi şi politica de extindere şi de vecinătate.

Pe de altă parte, preşedinţia ungară a Consiliului UE va avea o sarcină deosebit de importantă sub aspectul realizării reformei guvernanţei economice, prin atingerea unui acord asupra pachetului  legislativ propus de către Comisie în septembrie 2010, ale cărui principale componente vizează: supravegherea macroeconomică, disciplina bugetară şi consolidarea instituţiilor UE.

Preşedinţia ungară a UE va marca lansarea dezbaterilor asupra reformei bugetului UE, un element cheie pe care se sprijină construcţia europeană. În acest context miza pentru România o constituie menţinerea unei ponderi importante în bugetul UE a principalelor două politici comunitare, respectiv politica de coeziune şi politica agricolă comună.

În ceea ce priveşte Platforma europeană de combatere a sărăciei, Preşedinţia ungară se va concentra asupra unor aspecte sensibile precum lupta împotriva sărăciei copiilor şi integrarea populaţiei roma. România consideră că sunt două aspecte cu relevanţă europeană care trebuie luate în consideraţie în ceea ce priveşte integrarea populaţiei roma: 1) abordarea, la nivel comunitar, a incluziunii sociale a romilor; 2) respectul dreptului european, inclusiv al libertăţii de mişcare a cetăţenilor europeni.

De asemenea, preşedinţia ungară va acordao atenţie deosebită domeniului sensibil al securităţii aprovizionării cu energie.În acest sens UE va trebui să acţioneze în continuare printr-o abordare coordonată în dezvoltarea proiectelor majore de infrastructură cu partenerii externi.

Referitor la schimbările climatice, pe agenda preşedinţiei ungare se află foaia de parcurs privind reducerea graduală a emisiilor de gaze cu efect de seră la orizontul anului 2050. UE consideră că este esenţial să se ajungă la un acord la nivel global cu privire la limitarea creşterii temperaturii medii globale sub 2oC faţă de nivelurile preindustriale şi să fie incluse în acord proiecţii pentru emisii globale coerente cu acest obiectiv,

România va susţine obiectivele UE de realizare a tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2, însă consideră că pentru atingerea acestora trebuie să se aibă în vedere circumstanţele naţionale şi presiunile asupra bugetelor naţionale.

Un alt dosar prioritar pe agenda preşedinţiei maghiare este Strategia UE pentru regiunea Dunării. România, în calitate de stat iniţiator al demersurilor ce au condus la elaborarea Strategiei, va urmări atingerea obiectivelor acesteia în perioada de implementare, cu accent pe susţinerea proiectelor de dezvoltare durabilă în regiune.

Consolidarea economiei europene va rămâne o preocupare majoră a Uniunii şi în perioada preşedinţiei ungare. În acest context, strategia Europa 2020 reprezintă instrumentul comun cel mai adecvat pentru a asigura creşterea ocupării forţei de muncă, precum şi consolidarea competitivităţii europene şi a incluziunii sociale la nivelul UE. Anul 2011 marchează lansarea Semestrului European, în cadrul căruia politicile bugetare şi de reformă vor fi evaluate pentru a identifica eventualele deficienţe şi dezechilibre macroeconomice.

Preşedinţia ungară a Consiliului UE va avea responsabilitatea de a promova, împreună cu Comisia Europeană, punerea în aplicare a obiectivelor asumate în contextul strategiei Europa 2020.

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top