Fără categorie

PE a adoptat o rezoluţie referitoare la Cartea verde intitulată Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure

Parlamentul European a adoptat, miercuri, 16 februarie, o rezoluţie referitoare la Cartea verde „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure”. Potrivit rezoluţiei PE, statele UE trebuie să adopte sisteme de pensii solide şi sustenabile, care să asigure venituri adecvate pensionarilor europeni.

Politica de pensii a UE se află în strictă interdependenţă cu Strategia Europa 2020, având în vedere că asigurarea unei rate de ocupare ridicate ar duce la creşterea nivelului pensiilor şi a altor beneficii pentru pensionari, contribuind astfel la sustenabilitatea generală a sistemelor de protecţie socială şi de pensii. În acelaşi timp, asigurarea unui nivel adecvat al pensiilor reprezintă o condiţie necesară în atingerea obiectivului de reducere a sărăciei, având în vedere faptul că persoanele în vârstă reprezintă unul dintre grupurile cele mai vulnerabile.

            Potrivit textului Rezoluţiei, Cartea verde are rolul de a da un nou impuls la nivel naţional şi la ni…

Parlamentul European a adoptat, miercuri, 16 februarie, o rezoluţie referitoare la Cartea verde „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure”. Potrivit rezoluţiei PE, statele UE trebuie să adopte sisteme de pensii solide şi sustenabile, care să asigure venituri adecvate pensionarilor europeni.

Politica de pensii a UE se află în strictă interdependenţă cu Strategia Europa 2020, având în vedere că asigurarea unei rate de ocupare ridicate ar duce la creşterea nivelului pensiilor şi a altor beneficii pentru pensionari, contribuind astfel la sustenabilitatea generală a sistemelor de protecţie socială şi de pensii. În acelaşi timp, asigurarea unui nivel adecvat al pensiilor reprezintă o condiţie necesară în atingerea obiectivului de reducere a sărăciei, având în vedere faptul că persoanele în vârstă reprezintă unul dintre grupurile cele mai vulnerabile.

            Potrivit textului Rezoluţiei, Cartea verde are rolul de a da un nou impuls la nivel naţional şi la nivelul UE, pentru stabilirea unor sisteme de pensii adecvate, viabile şi sigure, solide şi care să funcţioneze pe termen lung, respectând principiul subsidiarităţii şi solidarităţii.

            Europarlamentarii consideră că, pentru viabilitatea şi sustenabilitatea sistemelor de pensii, investiţiile pe termen lung şi economiile sunt de o importanţă capitală. În plus, eurodeputaţii subliniază că, având în vedere presiunea bugetară, eficienţa cheltuielilor sociale joacă un rol semnificativ.

            PE menţionează şi faptul că evaziunea fiscală a devenit un fenomen îngrijorător care trebuie combătut cât mai eficient posibil, întrucât subminează caracterul adecvat şi stabilitatea sistemelor de pensii viitoare.

            Pe de altă parte, PE solicită Comisiei şi statelor membre să îşi continue eforturile în vederea eliminării inegalităţii de gen şi să asigure, pe termen lung, un tratament egal din punctul de vedere al pensiilor pentru femei şi bărbaţi, dar şi să se asigure că femeile nu sunt defavorizate la calculul pensiei din cauza speranţei mai mari de viaţă.

            În privinţa vârstei de pensionare, eurodeputaţii recomandă statelor membre să acorde prioritate asigurării condiţiilor necesare ca salariaţii să poată lucra până la atingerea vârstei legale de pensionare şi să reglementeze echilibrul dintre viaţa profesională şi viaţa privată, adaptat la nevoile specifice ale lucrătorilor mai în vârstă. Totodată, PE solicită statelor membre care au majorat vârsta legală de pensionare sau care urmează să o majoreze să încurajeze, prin scutiri de impozite şi contribuţii la asigurările sociale, continuarea activităţii profesionale a persoanelor în vârstă. În plus, PE recomandă statelor membre ca lucrătorii în vârstă să beneficieze de o protecţie sporită împotriva concedierii, precum şi de condiţii mai bune de lucru, care să le protejeze sănătatea.

            PE subliniază totodată că mobilitatea forţei de muncă în UE va fi esenţială în anii următori pentru crearea de locuri de muncă şi susţinerea creşterii economice şi recomandă statelor membre să înlăture toate obstacolele din calea mobilităţii interne şi transfrontaliere în privinţa pensiilor.

            PE consideră că, în dezbaterea viitoare privind un sistem de pensii adecvat, viabil şi sigur, ar fi util să se stabilească o platformă europeană de pensii, care să implice reprezentanţii instituţiilor UE, partenerii sociali şi părţile interesate relevante pentru a realiza schimburi de informaţii referitoare la cele mai bune practici şi pentru a contribui la pregătirea iniţiativelor de politică, în conformitate cu principiul subsidiarităţii.

            Raportul referitor la Cartea verde intitulată „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure” a fost elaborat la data de 29 octombrie 2010, din iniţiativa raportoarei Ria Oomen-Ruijten (PPE/NL) din cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL) a PE, în contextul în care, la data de 7 iulie 2010, Comisia Europeană a dat publicităţii această Carte verde.

            Raportul a fost adoptat în cadrul comisiei de specialitate în data de 1 februarie, iar rezoluţia privind acest raport a fost adoptată de eurodeputaţi în cadrul şedinţei plenare din 16 februarie 2011 cu 535 voturi „pentru” şi 85 „împotrivă”.

Mai multe detalii privind rezoluţia PE găsiţi aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top