Fără categorie

Parlamentul European a adoptat trei rezoluţii privind Piaţa Unică

Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri, 6 aprilie, trei rezoluţii non-legislative privind Piaţa Unică, ca răspuns la iniţiativa Comisiei Europene (COM) de a propune un Act privind Piaţa Unică la nivelul Uniunii Europene.

Cele trei rezoluţii adoptate de PE urmăresc cei trei piloni ai viitorului Act privind Piaţa Unică: guvernanţă şi parteneriat; întreprinderi şi creştere economică; şi, respectiv, o Piaţă Unică funcţională pentru cetăţenii europeni.

Prima rezoluţie privind guvernanţa şi parteneriatul în cadrul Pieţei Unice a fost elaborată de europarlamentarul Sandra Kalniete (EPP, LV) şi adoptată cu 595 voturi „pentru”, 61 „împotrivă” şi 10 abţineri. Rezoluţia PE relevă faptul că asigurarea conducerii politice, a angajamentului şi a coordonării la nivel politic este esenţială pentru relansarea Pieţei Unice, sugerând că mandatul de coordonare şi de supervizare a relansării Pieţei Unice trebuie să fie oferit Preşedintelui COM.

Eurodeputaţii consideră că ar trebui să s…

Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri, 6 aprilie, trei rezoluţii non-legislative privind Piaţa Unică, ca răspuns la iniţiativa Comisiei Europene (COM) de a propune un Act privind Piaţa Unică la nivelul Uniunii Europene.

Cele trei rezoluţii adoptate de PE urmăresc cei trei piloni ai viitorului Act privind Piaţa Unică: guvernanţă şi parteneriat; întreprinderi şi creştere economică; şi, respectiv, o Piaţă Unică funcţională pentru cetăţenii europeni.

Prima rezoluţie privind guvernanţa şi parteneriatul în cadrul Pieţei Unice a fost elaborată de europarlamentarul Sandra Kalniete (EPP, LV) şi adoptată cu 595 voturi „pentru”, 61 „împotrivă” şi 10 abţineri. Rezoluţia PE relevă faptul că asigurarea conducerii politice, a angajamentului şi a coordonării la nivel politic este esenţială pentru relansarea Pieţei Unice, sugerând că mandatul de coordonare şi de supervizare a relansării Pieţei Unice trebuie să fie oferit Preşedintelui COM.

Eurodeputaţii consideră că ar trebui să se acorde mai multă atenţie calităţii şi clarităţii legislaţiei UE, pentru a facilita punerea în aplicare a normelor privind Piaţa Unică de către statele membre, aceştia recomandând utilizarea regulamentelor în locul directivelor, pentru crearea unui mediu de reglementare mai clar şi reducerea costurilor operaţionale legate de transpunere.

În finalul rezoluţiei, PE menţionează că procedura privind încălcarea dreptului UE (infringement) rămâne un instrument-cheie pentru asigurarea funcţionării pieţei interne, dar subliniază faptul că ar trebui să se aibă în vedere şi alte instrumente, care sunt mai rapide şi mai simple. În plus, PE le cere statelor membre să reducă deficitul de transpunere a directivelor privind Piaţa Unică la 0,5 % în cazul transpunerilor restante sau incorecte, până în 2012.

A doua rezoluţie privind Piaţa Unică, referitoare la  întreprinderi şi creştere economică a fost elaborată de europarlamentarul român Cristian Buşoi (ALDE, RO) şi a fost adoptată cu 570 voturi „pentru”, 44 „împotrivă” şi 28 abţineri.

Rezoluţia subliniază importanţa Pieţei Unice pentru competitivitatea întreprinderilor din UE şi pentru creşterea şi stabilitatea economiilor europene. Totodată, subliniază nevoia de a transforma politica comercială a UE într-un adevărat instrument de dezvoltare durabilă şi de creare a mai multor locuri de muncă, de mai bună calitate, solicitând în acelaşi timp COM, să formuleze o politică comercială compatibilă cu o politică industrială solidă, care să creeze noi locuri de muncă.

PE sprijină crearea unor obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte europene care să susţină inovarea pe termen lung şi crearea de locuri de muncă, obligaţiuni care să finanţeze implementarea proiectelor majore de infrastructură transfrontalieră, în special în domeniul energiei, al transporturilor şi al telecomunicaţiilor, cu scopul de a sprijini conversia ecologică a economiilor europene. 

În plus, PE îndeamnă COM să ia toate măsurile necesare pentru a consolida încrederea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, şi a consumatorilor în comerţul electronic, şi subliniază că instituirea unui sistem european de brevetare, a unui sistem unitar de soluţionare a litigiilor privind brevetele, precum şi crearea unui sistem îmbunătăţit de gestionare a drepturilor de autor sunt indispensabile pentru încurajarea inovării şi creativităţii în cadrul Pieţei Unice.

A treia rezoluţie, respectiv o Piaţa Unică funcţională pentru cetăţenii europeni, a fost elaborată de europarlamentarul António Fernando Correia De Campos (S&D, PT) şi adoptată cu 600 voturi „pentru”, 48 „împotrivă” şi 27 de abţineri.

Prin această rezoluţie, PE solicită Comisiei să ia măsuri de sporire a mobilităţii cetăţenilor europeni, în special prin publicarea până în luna septembrie 2011 a unei cărţi verzi privind recunoaşterea calificărilor profesionale, evaluarea şi eventual reformarea cadrului existent, precum şi evaluarea fezabilităţii cardurilor de identitate profesională la nivelul UE şi ale unui paşaport european al competenţelor.

Pe de altă parte, eurodeputaţii invită COM să-şi asume un rol mai activ în coordonarea activităţilor autorităţilor vamale şi de supraveghere a pieţei la nivel naţional, pentru a spori eficacitatea controalelor la frontiere asupra bunurilor importate din ţări terţe. O altă solicitare vizează extinderea Regulamentului existent în materie de roaming atât în ceea ce priveşte perioada de aplicare (până în iunie 2015), cât şi domeniul de aplicare, introducând plafoane tarifare pentru comercializarea cu amănuntul a serviciilor de comunicaţii de date în roaming pentru a reduce astfel de costuri pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi.

PE mai cere COM, să prezinte, până în iunie 2011, o propunere legislativă privind garantarea accesului la anumite servicii bancare de bază şi până la sfârşitul lui 2011, îmbunătăţirea transparenţei şi comparabilitatea comisioanelor bancare. O altă solicitare adresată COM vizează prezentarea unei propuneri legislative privind eliminarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor în spaţiul european, pentru a garanta transferabilitatea integrală a drepturilor de pensie.

Mai multe detalii despre cele trei rezoluţii găsiţi aici.

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top