Actualitate

Orașul Ovidiu, printre campioni la atragerea de fonduri europene și guvernamentale

Primăria orașului Ovidiu a prezentat câteva dintre proiectele aflate în derulare, alături de unele finalizate. Toate investițiile realizate în ultima perioadă situează administrația locală în rândul primelor trei din județul Constanța la valoarea banilor europeni și guvernamentali atrași pentru dezvoltarea comunității.

Printre proiectele aflate în curs de implementare se numără ZONA DE RELAXARE ȘI AGREMENT (parc de agrement între Debarcader și Parc Faleză), Parc recreere în cartier Ovidiu Sud. Sursa de finanțare pentru acest proiect este asigurată prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
Valoarea proiectului este de 6.425.304,96 lei inclusiv TVA, iar perioada de implementare: 24.04.2018- 30.04.2020.

Sit arheologic Ovidiu – conservare, reconstituire parțială și punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului Roman, un alt proiect cu finanțare europeană, se află în implementare în perioada 17.07.2018- 28.02.2022. Sursa de finanțare a investiției este Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”. Valoarea proiectului este de 14.110.568,95 lei, inclusiv TVA.

Tot în implementare se află și proiectul: Construire imobil P+1E cu destinația de creșă cu program prelungit în orașul Ovidiu. În perioada 01.07.2019- 31.03.2021 se lucrează la realizarea investiției care se ridică la 1.549.760,25 lei, inclusiv TVA. Finanțarea este asigurată tot prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de Investiții 10.1: Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1A: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Proiectul „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY, a adus în beneficiul comunității o ambulanță, o mașină de pompieri, un microbuz, ambarcațiune rapidă pentru intervenție pe lac, sistem de monitorizare și alarmare în caz de dezastre naturale. Sursa de finanțare a proiectului a fost asigurată prin Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontaliera, liderul partener al proiectului este reprezentat de Primăria Orașului Ovidiu, iar partenerii din Bulgaria în cadrul proiectului sunt Primăria Municipiului Shabla și Fundația Idein Development. Valoarea proiectului pentru liderul de parteneriat, UAT Oraș Ovidiu, este de 420 .897,40 Euro, inclusiv TVA, iar perioada de implementare este cuprinsă între 12.07.2018- 23.07.2020.

Construire imobil Grădinița și Școală Generală în satul Poiana -oraș Ovidiu” este un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor. Valoarea proiectului este de 1.352.355,75 lei, inclusiv TVA, iar perioada de implementare a fost: 01.03.2018- 30.09.2019.

Reabilitare și modernizare străzi în localitatea Poiana, orașul Ovidiu, este un alt proiect a cărui implementare se va finaliza în 30 noiembrie 2020. Începută în aprilie 2018, investiția a beneficiat de 4,43 de milioane de lei, bani asigurați prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor.

În perioada 04.02.2015-03.12.2015, în orașul Ovidiu s-a realizat proiectul CONSTRUIRE DEBARCADER, cu o valoare de 1.782.065,95 lei, inclusiv TVA. Sursa de finanțare a fost asigurată prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013, măsura 1: Puncte de debarcare, descărcare și prima comercializare a peștelui în zona Dobrogea Nord.

Nu în ultimul rând, trebuie amintit și proiectul PARC FALEZA LAC. Sursa de finanțare a acestuia a fost asigurată prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1 : „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Valoare proiectului a fost de 5.592.644,82 lei, inclusiv TVA, iar perioada de implementare: 24.03.2015- 31.08.2016.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top