Fără categorie

O Uniune a inovării: Comisia lansează o consultare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate

După cum s-a stabilit în iniţiativa emblematică „O Uniune a inovării”, prezentată la 6 octombrie de Maire Geoghegan Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință și de vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, Comisia Europeană solicită organizațiilor publice și private, precum și întreprinderilor și cetățenilor să-și exprime opiniile în legătură cu modalitățile în care s-ar putea intensifica în Europa eforturile de inovare pentru a răspunde provocărilor generate de îmbătrânirea populației Europei și, în special, în legătură cu inițierea unui proiect pilot de parteneriat european pentru inovare (EIP) privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. În perioada 2010 2030, numărul europenilor în vârstă de peste 65 de ani va crește cu aproape 40 %, ceea ce va atrage după sine provocări enorme, oferind însă șanse importante societății și economiei Europei. Conform propunerii Comisiei, EIP ar trebui lansat în 2011 și va urm…

După cum s-a stabilit în iniţiativa emblematică „O Uniune a inovării”, prezentată la 6 octombrie de Maire Geoghegan Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință și de vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, Comisia Europeană solicită organizațiilor publice și private, precum și întreprinderilor și cetățenilor să-și exprime opiniile în legătură cu modalitățile în care s-ar putea intensifica în Europa eforturile de inovare pentru a răspunde provocărilor generate de îmbătrânirea populației Europei și, în special, în legătură cu inițierea unui proiect pilot de parteneriat european pentru inovare (EIP) privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. În perioada 2010 2030, numărul europenilor în vârstă de peste 65 de ani va crește cu aproape 40 %, ceea ce va atrage după sine provocări enorme, oferind însă șanse importante societății și economiei Europei. Conform propunerii Comisiei, EIP ar trebui lansat în 2011 și va urmări îndeplinirea a trei obiective: ameliorarea sănătății cetățenilor în vârstă, sporirea calității vieții lor astfel încât să poată duce o viață activă și independentă; creșterea durabilității și eficienței sistemelor de asistență medicală și protecție socială; încurajarea competitivității și șanselor de dezvoltare a întreprinderilor. Consultarea online se încheie la 28 ianuarie 2011.

John Dalli, comisarul european pentru sănătate și consumatori a declarat: „Europa trebuie să se pregătească pentru îmbătrânirea viitoare a populației sale și în acest sens recurgerea la inovare este unul dintre instrumentele pe care le are la dispoziție. Îmi exprim de aceea satisfacția că cel dintâi parteneriat lansat este cel pentru îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate; acesta va presupune o cooperare strânsă prin intermediul diferitelor strategii privind sănătatea publică, cercetarea, politica industrială și în domeniul informaticii.”

Vicepreședintele Comisiei Europene Neelie Kroes, responsabilă cu agenda digitală, a declarat: „În prezent oamenii trăiesc mai mult și ar trebui să poată fi, pe măsură ce înaintează în vârstă, cât mai activi și mai autonomi cu putință; cu ajutorul unor soluții inovatoare cum sunt sistemele de detectare și prevenire a căderilor, serviciile conviviale de interacțiune socială pentru depășirea singurătății și utilizarea inteligentă a TIC la domiciliu. Este nevoie de participarea părților interesate pentru a garanta că, pentru cetățenii în vârstă ai Europei, viitorul parteneriat pentru inovare poate contribui la transformarea ideilor respective în realitate.”

Consultarea invită părțile interesate, și anume organizații care reprezintă persoanele în vârstă și bolnavii, spitale și prestatori de servicii de sănătate, persoane care activează în sectorul asistenței sociale și medicale, societăți de asigurare, întreprinderi din sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și cel al sănătății, autorități publice și persoane private, să contribuie la depistarea actualelor obstacole din calea inovării și a posibilităților de dezvoltare în domeniul îmbătrânirii active și în bune condiții de sănătate. De asemenea, participanții la consultare se pot informa reciproc despre inițiative existente sau viitoare care ar putea fi întreprinse la nivel european și promovate în spiritul colaborării. Acestea ar trebui să vizeze în principal modul în care soluțiile inovatoare pot avea rezultate promițătoare și tangibile în beneficiul persoanelor în vârstă.

Obiectivul principal al parteneriatului european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate este creșterea cu doi ani, până în 2020, a duratei medii de viață în condiții bune de sănătate, în Uniunea Europeană. Prin acesta se urmărește sporirea calității vieții persoanelor în vârstă și găsirea de soluții mai eficiente de asistență medicală. Parteneriatul va viza aplicarea inovării la o scară mai largă decât în prezent în domenii cum sunt promovarea sănătății, profilaxia, diagnosticul precoce și tratamentul din timp, sistemele integrate de asistență medicală și de protecție socială în spiritul colaborării, tehnologiile de asistență și de sprijin pentru o existență autonomă în cazul persoanelor în vârstă.

Comisia va analiza răspunsurile la consultare pentru a ajunge la o imagine clară a potențialului și capacității de inovare în numeroasele domenii interconectate în prezent cu îmbătrânirea. Răspunsurile vor fi utile Comisiei la planificarea următoarelor etape pentru EIP.

Consultarea online se desfășoară în paralel cu o conferință despre parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate care are loc astăzi, la Bruxelles, la care participă peste 150 de reprezentanți ai părților interesate și unde se vor dezbate ideile acestora în scopul de a transpune parteneriatul în acțiuni concrete.

Context

Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate face parte din strategia UE „O Uniune a inovării”, una dintre inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020 pentru ca ideile să poată deveni locuri de muncă, creștere economică și progres social (IP/10/1288). Strategia „O Uniune a Inovării” are un triplu obiectiv: crearea unei Europe cu performanțe științifice de nivel mondial; revoluționarea modului în care colaborează sectorul public și cel privat, mai ales prin intermediul parteneriatelor pentru inovare, și eliminarea blocajelor – de exemplu brevetarea costisitoare, fragmentarea pieței, procesul lent de standardizare și deficitul de competențe – care împiedică în prezent ideile să se concretizeze repede pe piață.

Parteneriatul răspunde obiectivului Agendei digitale pentru Europa de a exploata potențialul TIC pentru a impulsiona prosperitatea și pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Agenda digitală vizează, între altele, acțiuni prin care TIC să ofere mai multă independență persoanelor fragile sau care suferă de boli cronice, precum și persoanelor cu handicap. Agenda digitală își propune să dubleze, până în 2015, numărul de persoane în vârstă care duc o viață autonomă.

De asemenea, unul dintre cele trei obiective principale ale Strategiei UE în domeniul sănătății „Împreună pentru sănătate” este „promovarea unei stări bune de sănătate într-o Europă care îmbătrânește”.

Documentul referitor la consultare este disponibil aici

Informații suplimentare:

Acțiuni ale CE pentru „A îmbătrâni frumos în societatea informațională”

Acțiuni ale CE în domeniul TIC pentru sănătate

Portalul uniunii europene dedicat sănătății publice (Sănătate-UE)

Comisia Europeană – Sănătate publică – Îmbătrânire

Agenda digitală pentru Europa

O Uniune a inovării

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top