Fără categorie

Noi reguli privind administratorii de fonduri alternative de investiţii

În data de 21 iulie a.c. a intrat în vigoare Directiva 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative.

Directiva stabileşte normele ce ţin de autorizarea, desfăşurarea şi transparenţa activităţii administratorilor de fonduri de investiţii alternative (AFIA) care gestionează şi/sau distribuie acţiuni sau unităţi ale unor fonduri de investiţii alternative în Uniune.

Documentul precizează că administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) sunt responsabili de administrarea unui volum important de active investite în Uniune, răspund pentru o parte importantă a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe şi pot exercita o influenţă semnificativă asupra pieţelor şi societăţilor în care investesc.

Scopul acestei directive este de a  stabili cerinţe comune de autorizare şi de supraveghere a AFIA, astfel încât să existe o abordare coerentă a riscurilor şi a impactului lor asupra investitorilor şi pieţelor din Uniunea Europeană.

De…

În data de 21 iulie a.c. a intrat în vigoare Directiva 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative.

Directiva stabileşte normele ce ţin de autorizarea, desfăşurarea şi transparenţa activităţii administratorilor de fonduri de investiţii alternative (AFIA) care gestionează şi/sau distribuie acţiuni sau unităţi ale unor fonduri de investiţii alternative în Uniune.

Documentul precizează că administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) sunt responsabili de administrarea unui volum important de active investite în Uniune, răspund pentru o parte importantă a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe şi pot exercita o influenţă semnificativă asupra pieţelor şi societăţilor în care investesc.

Scopul acestei directive este de a  stabili cerinţe comune de autorizare şi de supraveghere a AFIA, astfel încât să existe o abordare coerentă a riscurilor şi a impactului lor asupra investitorilor şi pieţelor din Uniunea Europeană.

De asemenea, directiva vine cu prevederi care să asigure o piaţă internă pentru administratorii de fonduri de investiţii alternative şi un cadru de reglementare şi supraveghere armonizat şi riguros.

Noile reglementări se aplică doar entităţilor care au ca obiect principal de activitate administrarea fondurilor de investiţii alternative şi care atrag fonduri de la investitori în vederea plasării acestora pe baza unei politici de investiţii adecvate.     

Prezenta directivă nu se aplică AFIA care administrează unul sau mai multe organisme de plasament colectiv (FIA), ai căror unici investitori sunt AFIA, societăţile-mamă sau sucursalele AFIA sau alte sucursale ale acestor societăţi-mamă, cu condiţia ca niciunul dintre aceşti investitori să nu fie el însuşi un FIA, se arată în articolul 3 al documentului.

Documentul statuează că, pentru a-şi desfăşura activitatea, aceşti manageri trebuie să fie autorizaţi de autorităţile competente din statul membru de origine. Pentru a fi a autorizaţi, managerii de fonduri alternative trebuie să deţină un anumit nivel de capital sub formă de active lichide sau active pe termen scurt.

Potrivit directivei, administratorii interni de organisme de plasament colectiv trebuie să aibă un capital iniţial de cel puţin 300.000 euro, iar administratorii externi de cel puţin 125.000 euro.

Atunci când valoarea portofoliilor FIA administrate de AFIA depăşeşte 250 de milioane euro, AFIA dispune de fonduri proprii suplimentare. Valoarea fondurilor proprii suplimentare este egală cu 0,02 % din suma cu care valoarea portofoliilor AFIA depăşeşte 250 de milioane euro. Cu toate acestea, totalul necesar al capitalului iniţial şi al sumei suplimentare nu depăşeşte 10 milioane euro, se mai precizează în directivă.

Sunt stabilite şi situaţiile în care administratorii fondurilor alternative de investiţii îşi pot pierde autorizaţia. Una dintre acestea este situaţia în care administratorul nu-şi începe activitatea în termen de 12 luni de la data obţinerii autorizaţiei. De asemenea, unui AFIA i se poate retrage autorizaţia dacă a obţinut-o prin declaraţii false sau alte modalităţi neregulamentare sau dacă a încălcat grav şi sistematic dispoziţiile adoptate în temeiul directivei în discuţie.

De altfel, directiva prevede şi condiţiile de funcţionare a AFIA, statele membre urmând a se asigura că managerii de fonduri de investiţii alternative respectă anumite dispoziţii. Sunt reglementate şi situaţiile în care apar conflicte de interese, sarcina identificării acestora revenind tot statelor membre.

Totodată, directiva tratează şi problemele legate de administrarea riscurilor şi a lichidităţilor. Administratorii de fonduri de investiţii alternative vor trebui să realizeze în mod regulat simulări de criză care să le permită evaluarea riscului de lichiditate.

Administratorii  vor trebui să se asigure că fondurile pe care le administrează au un depozitar independent. Acesta va fi responsabil atât în faţa managerului, cât şi a investitorului. Depozitarul poate fi o instituţie de credit cu sediul social în UE autorizată în conformitate cu reglementările în domeniu, o firmă de investiţii cu sediul social în UE care respectă anumite condiţii sau o altă categorie de instituţii, care face obiectul reglementării prudenţiale şi al supravegherii continue.

Printre sarcinile managerilor fondurilor alternative de investiţii, potrivit noii directive, se mai numără şi obligaţia de a face investitorilor o descriere clară a politicii de investiţie, care să includă şi o descriere a tipurilor de active.

Potrivit articolului 23 al directivei, AFIA trebuie, printre altele, să prezinte investitorilor o descriere a strategiei de investiţii şi a obiectivelor FIA, informaţii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip „master” şi locul unde sunt stabilite fondurile de bază, dacă FIA este un fond de fonduri, o descriere a tipurilor de active în care FIA poate investi, tehnicile pe care acesta le poate utiliza toate riscurile asociate.

De asemenea, AFIA trebuie să mai înştiinţeze investitorii în legătură cu orice restricţie aplicabilă privind investiţiile, cu situaţiile în care FIA poate utiliza efectul de pârghie, cu tipurile şi sursele de pârghie autorizate şi riscurile asociate acestora.

Directiva mai introduce şi cadrul unei pieţe unice care ar permite managerilor de fonduri alternative să-şi exporte serviciile într-un alt stat membru pe baza unei singure autorizaţii. Odată ce managerul este autorizat într-un stat membru şi respectă regulile directivei, el va fi în măsură să gestioneze sau să comercializeze fondurile de profil din toată Uniunea Europeană. Totodată sunt stabilite şi situaţiile în care managerii de fonduri alternative de investiţii pot gestiona fonduri aflate în ţări terţe.

De asemenea, sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească AFIA din Uniunea Europeană pentru a administra organisme de plasament colectiv din afara Uniunii şi ale căror unităţi sau acţiuni nu sunt distribuite în statele membre.

Directiva cuprinde şi un capitol referitor la autorităţile competente, desemnarea acestora, atribuţiile şi responsabilităţile pe care le au.

Mai multe informaţii puteţi găsi aici.

 

                                               Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top