Fără categorie

Noi reglementări privind controlul furajelor ce conţin materiale modificate genetic

În data de 15 iulie, a intrat în vigoare un Regulament al Comisiei Europene, prin care se stabilesc metodele de eşantionare şi analiză pentru controlul furajelor, în vederea detectării materialului modificat genetic care face obiectul unei proceduri de autorizare în curs de desfăşurare sau a cărui autorizare a expirat.

Documentul legislativ era necesar, deoarece nu existau încă reguli speciale pentru acest tip de material modificat genetic, iar experienţa a arătat că în lipsa unor astfel de reguli, laboratoarele oficiale şi autorităţile competente aplică metode diferite de eşantionare, precum şi reguli diferite pentru interpretarea rezultatelor. Din această cauză exista riscul ca, în lipsa unor reguli armonizate, funcţionarea pieţei interne să fie afectată.

În preambulul Regulamentului se recomandă utilizarea metodelor de analiză validate de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru prevenirea apariţiei unor rezultate analitice divergente între statele membre.

În data de 15 iulie, a intrat în vigoare un Regulament al Comisiei Europene, prin care se stabilesc metodele de eşantionare şi analiză pentru controlul furajelor, în vederea detectării materialului modificat genetic care face obiectul unei proceduri de autorizare în curs de desfăşurare sau a cărui autorizare a expirat.

Documentul legislativ era necesar, deoarece nu existau încă reguli speciale pentru acest tip de material modificat genetic, iar experienţa a arătat că în lipsa unor astfel de reguli, laboratoarele oficiale şi autorităţile competente aplică metode diferite de eşantionare, precum şi reguli diferite pentru interpretarea rezultatelor. Din această cauză exista riscul ca, în lipsa unor reguli armonizate, funcţionarea pieţei interne să fie afectată.

În preambulul Regulamentului se recomandă utilizarea metodelor de analiză validate de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru prevenirea apariţiei unor rezultate analitice divergente între statele membre.

De asemenea, se consideră necesară armonizarea regulilor de interpretare a rezultatelor analizei pentru a garanta că, în întreaga Uniune Europeană, aceleaşi rezultate analitice conduc la aceleaşi concluzii.

Regulamentul în discuţie se aplică controalelor oficiale ale furajelor prin care se verifică prezenţa materialului modificat genetic autorizat pentru comercializare într-o ţară terţă, pentru care a fost depusă o cerere valabilă în temeiul articolului 17 din Regulamentul CE nr. 1829/2003 şi pentru care procedura de autorizare este în curs de desfăşurare de mai mult de trei luni. Materialul respectiv nu trebuie, însă, să fi fost identificat de EFSA ca susceptibil de a avea efecte negative asupra sănătăţii sau mediului atunci când este prezent sub limita de performanţă minimă necesară.

Regulamentul de faţă se mai aplică pentru verificarea prezenţei în furaje a materialului modificat genetic a cărui autorizaţie a expirat şi pentru care metoda cantitativă a fost validată şi publicată de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene.

De asemenea, se mai aplică şi pentru verificarea prezenţei în furaje a materialului modificat genetic a cărui autorizaţie a expirat din cauza faptului că nu a fost depusă nicio cerere de reînnoire, în conformitate cu normele în vigoare.

Potrivit articolului 6 al Regulamentului, în cazul în care încercările analitice indică în furaje un conţinut de material modificat genetic mai mare sau egal cu limita de performanţă minimă, atunci furajele respective sunt considerate neconforme cu Regulamentul CE nr. 1829/2003, iar statele membre comunică imediat această informaţie prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje.

Documentul mai  stabileşte metodele de prelevare a probelor, metodele de analiză şi interpretare a rezultatelor.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi Regulamentul (UE) nr. 619/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor în vederea detectării materialului modificat genetic pentru care o procedură de autorizare este în curs de desfăşurare sau a cărui autorizare a expirat

 

                                                            Departamentul pentru Afaceri Europene

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top