Fără categorie

Mediu: Noua strategie a Comisiei vizează să sporească valorificarea deșeurilor biologice

Comisia Europeană a prezentat astăzi etapele care trebuie parcurse pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor biologice în UE și pentru a valorifica importantele avantaje economice și de mediu aduse de acestea. Deșeurile de grădină, de bucătărie și alimentare biodegradabile contribuie anual cu 88 de milioane de tone la cantitatea totală de deșeuri municipale, exercitând potențiale efecte grave asupra mediului. Totodată, ca sursă regenerabilă de energie și de materii reciclabile, deșeurile biologice dețin un potențial considerabil. Comunicarea de astăzi promovează măsurile de deblocare a acestui potențial prin utilizarea optimă a legislației existente, fără însă a împiedica în vreun fel statele membre să facă alegerile corespunzătoare circumstanțelor lor individuale. Luarea la nivelul UE a unor inițiative complementare constituie, de asemenea, o măsură necesară.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „UE beneficiază deja de un număr semnificativ de texte l…

Comisia Europeană a prezentat astăzi etapele care trebuie parcurse pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor biologice în UE și pentru a valorifica importantele avantaje economice și de mediu aduse de acestea. Deșeurile de grădină, de bucătărie și alimentare biodegradabile contribuie anual cu 88 de milioane de tone la cantitatea totală de deșeuri municipale, exercitând potențiale efecte grave asupra mediului. Totodată, ca sursă regenerabilă de energie și de materii reciclabile, deșeurile biologice dețin un potențial considerabil. Comunicarea de astăzi promovează măsurile de deblocare a acestui potențial prin utilizarea optimă a legislației existente, fără însă a împiedica în vreun fel statele membre să facă alegerile corespunzătoare circumstanțelor lor individuale. Luarea la nivelul UE a unor inițiative complementare constituie, de asemenea, o măsură necesară.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „UE beneficiază deja de un număr semnificativ de texte legislative care reglementează sectorul deșeurilor biologice. Însă, cu ajutorul unei mai bune implementări și aplicări a acestei legislații, vom putea fructifica și mai mult avantajele aduse de deșeurile biologice. Acest fapt își va aduce aportul nu numai la combaterea schimbărilor climatice: producerea de compost și biogaz de calitate va contribui atât la starea de sănătate a solului, cât și la reducerea declinului biodiversității.”

Deșeurile biologice – un potențial nevalorificat

În urma unei evaluări a Comisiei, au fost identificate importantele avantaje economice și de mediu aduse de îmbunătățirea gestionării deșeurilor biologice în Uniunea Europeană.

Comunicarea de astăzi prezintă recomandări privind progresele ce trebuie realizate pentru a fructifica pe deplin aceste avantaje. Printre abordările cele mai promițătoare se numără prevenirea generării de deșeuri biologice și tratarea biologică cu producerea de compost și biogaz.

Cea mai mare amenințare la adresa mediului provocată de deșeurile biologice este producerea de metan, un gaz cu efect de seră de 25 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon. Dacă tratarea biologică a deșeurilor ar fi maximizată, cea mai palpabilă și mai importantă realizare ar fi prevenirea emisiilor de gaze cu efect de seră – estimate la aproximativ 10 milioane de tone de CO2 echivalent în 2020.

Prin utilizarea biogazului produs pe bază de deșeuri biologice, s-ar putea îndeplini aproape o treime din obiectivul UE pentru 2020 privind energia regenerabilă în domeniul transporturilor, iar prin transformarea tuturor deșeurilor biologice în energie s-ar putea îndeplini aproximativ 2% din obiectivul global al UE în materie de energie regenerabilă.

Compostul și digestatul de calitate obținut în urma digestiei anaerobe ar îmbunătăți rentabilitatea, prin înlocuirea parțială a fertilizatorilor minerali neregenerabili, precum și prin menținerea calității solurilor în UE.

Se preconizează că implementarea pe deplin a strategiilor existente, la care se adaugă îmbunătățirea gestionării deșeurilor biologice, ar putea duce la avantaje economice și de mediu cu o valoare estimată între 1,5 și 1,7 miliarde de euro, în funcție de nivelul de ambiție al strategiilor de reciclare și prevenire.

Acțiuni prioritare

Conform analizei efectuate de Comisie, strategiile la nivelul UE nu prezintă nici un fel de lacune susceptibile să împiedice statele membre să ia măsurile corespunzătoare. Progresele realizate într-o serie de state membre demonstrează că legislația existentă în materie de deșeuri constituie o bază excelentă pentru o gestionare avansată a deșeurilor biologice. În acest sens, instrumentele disponibile trebuie să fie utilizate la capacitate maximă și aplicate cu rigurozitate acolo unde este necesar, în toate statele membre.

Printre acțiunile prioritare se numără impunerea riguroasă a obiectivelor privind evitarea deversării deșeurilor biologice în gropile de gunoi, aplicarea corectă a ierarhiei deșeurilor și alte dispoziții ale Directivei-cadru privind deșeurile referitoare la introducerea, cu titlu prioritar, a sistemelor de colectare separată.

Luarea de inițiative complementare la nivelul UE – cum ar fi elaborarea de standarde pentru compost – va fi crucială în ceea ce privește accelerarea progresului și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pe întreg teritoriul UE. Acest lucru va implica elaborarea de orientări și indicatori specifici în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri biologice, cu posibile obiective obligatorii pentru viitor, precum și elaborarea de standarde privind compostul și de orientări referitoare la aplicarea, în sectorul deșeurilor, a raționamentului și a evaluării bazate pe ciclul de viață.

Gestionarea deșeurilor biologice în statele membre

Statele membre aplică strategii naționale foarte diferite în materie de gestionare a deșeurilor biologice, unele luând foarte puține măsuri, iar altele adoptând strategii ambițioase.

Avantajele economice și de mediu ale diferitelor metode de tratare a deșeurilor biologice depind de circumstanțele existente la nivel local, cum ar fi densitatea populației, clima și infrastructura.

Compostarea și digestia anaerobă oferă cele mai promițătoare opțiuni economice și de mediu în cazul deșeurilor biologice a căror generare nu poate fi prevenită. Cu toate acestea, desfășurarea acestor procese pe baza unui input de calitate reprezintă o condiție prealabilă. În majoritatea cazurilor, acest obiectiv se poate realiza cel mai bine prin metoda colectării separate a deșeurilor biologice.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top