Fără categorie

MDRT va implementa proiectul de promovare a brandului turistic al Romaniei cu asistenta din partea unei companii de consultanta

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va implementa proiectul de promovare a brandului turistic al Romaniei cu asistenţă de specialitate din partea SC EMC SOUTH CENTRAL EUROPE SRL – The Network, companie de consultanţă în management şi planificare strategică de business. Echipa implicată în proiect este formată din profesionişti cu experienţă de peste 15 ani în marketing, în companii precum Pepsi, Beiersdorf, General Electric, L’Oreal.

Serviciile de consultanţă în managementul proiectului reprezintă cheltuieli eligibile din fondurile europene alocate României în cadrul operaţiunii de creare a unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional. Operaţiunea se derulează prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Compania va asigura,…

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va implementa proiectul de promovare a brandului turistic al Romaniei cu asistenţă de specialitate din partea SC EMC SOUTH CENTRAL EUROPE SRL – The Network, companie de consultanţă în management şi planificare strategică de business. Echipa implicată în proiect este formată din profesionişti cu experienţă de peste 15 ani în marketing, în companii precum Pepsi, Beiersdorf, General Electric, L’Oreal.

Serviciile de consultanţă în managementul proiectului reprezintă cheltuieli eligibile din fondurile europene alocate României în cadrul operaţiunii de creare a unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional. Operaţiunea se derulează prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Compania va asigura, în următorii trei ani, consultanţă pentru MDRT privind coordonarea activităţilor de promovare a brandului turistic al României, începând cu elaborarea, implementarea şi verificarea execuţiei planurilor anuale de marketing turistic, împreună cu terţi parteneri (agenţii de publicitate/relaţii publice/media), în concordanţă cu Planul de marketing turistic al României 2011-2015. Totodată, compania va asista MDRT în realizarea unui proces eficient de control al bugetului anual de marketing, precum şi în toate procesele activităţii de promovare: creaţie, producţie, planificare şi cumpărare media, relaţii publice, comunicare on-line, cercetare şi monitorizare. De asemenea, compania va fi implicată în toate etapele acestor procese, de la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţiile necesare, la evaluarea şi selectarea prestatorilor precum şi managementul relaţiei cu operatorii economici selectaţi.

Valoarea contractului pe întreaga perioadă de trei ani este de 3.256.218 lei fără TVA.

Echipa de proiect a companiei este formată din patru consultanţi seniori şi un manager de proiect, şi va lucra în strânsă legătură cu responsabilii de proiect din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Membrii echipei sunt specialişti şi practicieni cu experienţă vastă în companii multinaţionale şi româneşti, în domenii precum planificare strategică, management şi marketing.

SC EMC SOUTH CENTRAL EUROPE SRL – The Network a fost  selectată în urma unei licitaţii organizate de MDRT. Criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut, aplicabil după selectarea candidaţilor calificaţi, în baza evaluării capacităţii tehnico-profesionale a ofertanţilor. Etapa de evaluare a presupus ca membrii echipei să facă dovada că deţin experienţă similară în derularea a cel puţin unui proiect cu valoare de cel puţin 10 mil. euro, fiind punctate, totodată, o serie de criterii precum: numărul de proiecte de marketing în care membrii echipei au experienţă, vechimea în activitatea de marketing, experienţa în corporaţii multinaţionale, vechimea în poziţia de director de marketing precum şi numărul de branduri lansate (în cazul managerului de proiect).

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top