Fără categorie

Măsuri de armonizare a legislaţiei privind fondurile alternative de investiţii

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 27 mai, o directivă cu prevederi care menite să armonizeze legislaţiile naţionale privitoare la managerii fondurilor alternative de investiţii. Parlamentul European a adoptat propunerea legislativă a Comisiei în primă lectură în data de 11 noiembrie 2010, cu 513 voturi pentru, 92 împotrivă şi 3 abţineri.

Directiva privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a fost elaborată ca urmare a recomandărilor Parlamentului European şi ale Raportului de Larosière şi în contextul cooperării internaţionale în acest domeniu în foruri precum a G20, IOSCO şi FSF (Financial Stability Forum). Totodată, această iniţiativă este concordantă cu solicitarea G20 potrivit căreia administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) trebuie autorizaţi în vederea monitorizării riscului macro-prudenţial şi creării unei pieţe unice pentru fondurile de investiţii alternative (FIA).

Directiva recent adoptată de Consiliu urmăreşte stabilirea u…

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 27 mai, o directivă cu prevederi care menite să armonizeze legislaţiile naţionale privitoare la managerii fondurilor alternative de investiţii. Parlamentul European a adoptat propunerea legislativă a Comisiei în primă lectură în data de 11 noiembrie 2010, cu 513 voturi pentru, 92 împotrivă şi 3 abţineri.

Directiva privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a fost elaborată ca urmare a recomandărilor Parlamentului European şi ale Raportului de Larosière şi în contextul cooperării internaţionale în acest domeniu în foruri precum a G20, IOSCO şi FSF (Financial Stability Forum). Totodată, această iniţiativă este concordantă cu solicitarea G20 potrivit căreia administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) trebuie autorizaţi în vederea monitorizării riscului macro-prudenţial şi creării unei pieţe unice pentru fondurile de investiţii alternative (FIA).

Directiva recent adoptată de Consiliu urmăreşte stabilirea unor cerinţe comune în materie de autorizare şi supraveghere a managerilor de fonduri alternative de investiţii astfel încât să existe un cadru coerent de abordare a riscurilor legate de aceste fonduri şi a impactului lor asupra investitorilor şi pieţelor din UE.

Documentul statuează că, pentru a-şi desfăşura activitatea, aceşti manageri trebuie să fie autorizaţi de autorităţile competente din statul membru de origine. Pentru a fi a autorizaţi, managerii de fonduri alternative trebuie să deţină un anumit nivel de capital sub formă de active lichide sau active pe termen scurt.

De asemenea, ei vor trebui să se asigure că fondurile pe care le administrează au un depozitar independent care să le supravegheze şi să le protejeze activele.

Depozitarul va fi responsabil atât în faţa managerului, cât şi a investitorului.

Pe lângă aceasta, managerii trebuie să demonstreze autorităţilor că deţin mecanisme interne solide în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor.

Printre sarcinile acestora, potrivit noii directive, se mai numără şi obligaţia de a face investitorilor o descriere clară a politicii de investiţie, care să includă şi o descriere a tipurilor de active.

Directiva mai introduce şi cadrul unei pieţe unice care ar permite managerilor de fonduri alternative să-şi exporte serviciile într-un alt stat membru pe baza unei singure autorizaţii. Odată ce managerul este autorizat într-un stat membru şi respectă regulile directivei, el va în măsură să gestioneze sau să comercializeze fondurile de profil în orice alt stat din Uniunea Europeană.

După o perioadă tranzitorie de doi ani şi sub rezerva condiţiilor enunţate în directivă, managerii de fonduri alternative vor avea dreptul să gestioneze şi fonduri aflate în ţări terţe din afara Uniunii Europene.

Statele membre nu sunt obligate să aplice directiva managerilor de fonduri alternative de talie mai mică, dacă activele girate de aceştia nu depăşesc o anumită sumă.

Implementarea acestei directive va avea un impact semnificativ asupra pieţei organismelor de plasament colectiv nearmonizate cu Directiva 85/611/CEE (Directiva UCITS), dar şi asupra activităţii societăţilor de administrare a investiţiilor (S.A.I.).

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top