Fără categorie

Masa rotundă pe tema Europa 2020 – creştere economică durabilă: priorităţi naţionale pe termen mediu

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE), în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), a organizat marţi, 29 martie, la Centrul Infoeuropa, masa rotundă pe tema Europa 2020 – creştere economică durabilă: priorităţi naţionale pe termen mediu.

Lucrările au fost deschise de Marin Anton, secretar de stat în MMP, care a arătat că România are nevoie de un complex de politici în domenii precum cel economic, al mediului, al energiei şi al transporturilor, care să respecte prevederile Strategiei Europa 2020.

La rândul său, Viorel Dobrescu, directorul Direcţiei strategii UE şi monitorizare post-aderare din cadrul DAE, a trecut în revistă principalele demersuri pe care România le-a întreprins până în prezent, în contextul Strategiei Europa 2020, amintind că DAE a implicat în dezbaterile care au precedat elaborarea proiectului PNR partenerii sociali, reprezentanţii mediului academic şi ai celui uni…

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE), în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), a organizat marţi, 29 martie, la Centrul Infoeuropa, masa rotundă pe tema Europa 2020 – creştere economică durabilă: priorităţi naţionale pe termen mediu.

Lucrările au fost deschise de Marin Anton, secretar de stat în MMP, care a arătat că România are nevoie de un complex de politici în domenii precum cel economic, al mediului, al energiei şi al transporturilor, care să respecte prevederile Strategiei Europa 2020.

La rândul său, Viorel Dobrescu, directorul Direcţiei strategii UE şi monitorizare post-aderare din cadrul DAE, a trecut în revistă principalele demersuri pe care România le-a întreprins până în prezent, în contextul Strategiei Europa 2020, amintind că DAE a implicat în dezbaterile care au precedat elaborarea proiectului PNR partenerii sociali, reprezentanţii mediului academic şi ai celui universitar, ONG-urile şi alte structuri asociative.

În continuarea mesei rotunde, reprezentanţii Direcţiei strategii UE şi monitorizare post-aderare din cadrul DAE au prezentat pe scurt iniţiativele emblematice „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” şi „O politică industrială integrată pentru era globalizării”.

În acest context, Cătălina Groza, director general adjunct în cadrul MECMA, a vorbit despre ţinta naţională a României pentru energia din surse regenerabile, care prevede ca ponderea acesteia în consumul final brut de energie să atingă 24% la nivelul anului 2020. Domnia sa a explicat că, pentru atingerea acestui obiectiv, ţara noastră va trebui să valorifice 63,5% din potenţialul total al surselor regenerabile de energie de care dispune. În ceea ce priveşte eficienţa energetică, Cătălina Groza a arătat că, până în anul 2020, România va putea realiza o economie de energie primară de aproximativ 10 Mtep (milioane de tone echivalent petrol), ceea ce reprezintă o reducere de circa 19% faţă de 1990.

Totodată, Ion Stoichiţă, manager public în cadrul MMP, s-a referit la obiectivul de reducere a gazelor cu efect de seră (GES) cu 20%, menţionând în acest sens un set de cinci măsuri integrate care vor duce la atingerea acestei ţinte:

– reducerea emisiilor de GES din sectorul energetic (prin retehnologizarea unor instalaţii mari de ardere, investiţii pentru grupuri noi cu emisii reduse de GES şi stimularea producerii de energie din surse regenerabile);

– reducerea emisiilor din domeniul transporturilor (prin creşterea gradului de utilizare a transportului public, îmbunătăţirea infrastructurii şi a echipamentelor feroviare şi prin programul anual de stimulare a înnoirii parcului auto şi retragerea din uz a vehiculelor poluante);

-captarea şi stocarea carbonului (prin elaborarea Programului Naţional pentru captarea şi stocarea carbonului (CCS), precum şi prin realizarea unui proiect demonstrativ CCS şi pregătirea infrastructurii necesare investiţiei în CCS);

 – atenuarea efectelor emisiilor de GES (prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, creşterea suprafeţelor împădurite şi extinderea spaţiilor verzi în mediul urban)

– întărirea capacităţii administrative pentru susţinerea creşterii durabile în România (prin crearea unui comitet interministerial, care să impulsioneze dezvoltarea instituţională la nivelul tuturor structurilor care administrează domenii cu impact asupra schimbărilor climatice).

Ultima parte a evenimentului a fost dedicată dezbaterilor pe tema relevanţei pentru România a propunerilor incluse în iniţiativele emblematice, a măsurilor prioritare, în contextul promovării creşterii economice inteligente, dar şi a soluţiilor de implementare la nivel local.

La eveniment au participat Marin Anton, secretarul de stat în MMP, Cătălina Groza, director general adjunct în cadrul MECMA, Viorel Dobrescu, directorul direcţiei strategii UE şi monitorizare post-aderare din cadrul DAE, precum şi o serie de experţi ai departamentului, Ion Stoichiţă, manager public în cadrul MMP, alături de alţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, parteneri sociali, ONG-uri, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, sectorului privat şi mass-media.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top