Fără categorie

Masa rotundă Europa 2020 – creştere economică inteligentă: priorităţi naţionale pe termen mediu

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică au organizat, joi, 24 martie,la Centrul Infoeuropa, masa rotundă Europa 2020 – creştere economică inteligentă: priorităţi naţionale pe termen mediu.

Lucrările au fost deschise de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Dragoş Ciuparu, care a subliniat importanţa pe care o prezintă domeniul cercetării şi inovării în proiectarea unei Europe caracterizate prin creştere economică sustenabilă, în care resursa umană ocupă un rol central.

În ceea ce priveşte participarea României la Spaţiul European de Cercetare, Dragoş Ciuparu a arătat că ţara noastră depune eforturi pentru concentrarea resurselor financiare către entităţile cu performanţă demonstrată, eliminarea barierelor birocratice, deschiderea cercetării către actori importanţi ai domeniului cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) din UE şi din lume şi stimularea activităţilor antreprenorial…

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică au organizat, joi, 24 martie,la Centrul Infoeuropa, masa rotundă Europa 2020 – creştere economică inteligentă: priorităţi naţionale pe termen mediu.

Lucrările au fost deschise de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Dragoş Ciuparu, care a subliniat importanţa pe care o prezintă domeniul cercetării şi inovării în proiectarea unei Europe caracterizate prin creştere economică sustenabilă, în care resursa umană ocupă un rol central.

În ceea ce priveşte participarea României la Spaţiul European de Cercetare, Dragoş Ciuparu a arătat că ţara noastră depune eforturi pentru concentrarea resurselor financiare către entităţile cu performanţă demonstrată, eliminarea barierelor birocratice, deschiderea cercetării către actori importanţi ai domeniului cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) din UE şi din lume şi stimularea activităţilor antreprenoriale conexe celor de CDI.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Gyorgy Kiraly, a afirmat că noua Lege a Educaţiei Naţionale oferă cadrul legislativ necesar atingerii obiectivelor Programului Naţional de Reformă (PNR), introducând elemente noi capabile să stimuleze atingerea ţintelor.

Gyorgy Kiraly a menţionat că, în opinia sa, principalele elemente ale actului normativ menţionat care sprijină atingerea ţintelor Strategiei Europa 2020 în domeniul învăţământului superior şi, implicit, a PNR, se referă la acordarea de credite bancare pentru studenţi, ierarhizarea programelor de studii universitare, organizarea pe categorii a universităţilor româneşti, extinderea utilizării sistemului de credite transferabile, precum şi posibilitatea înfiinţării Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă.

La rândul său, directorul Direcţiei Strategii UE şi Monitorizare Post-Aderare din cadrul DAE, Viorel Dobrescu, a realizat o trecere în revistă a principalelor demersuri pe care România le-a întreprins în intervalul cuprins între ultima parte a anului 2010 şi luna martie 2011 în contextul Strategiei Europa 2020, amintind că DAE a implicat în dezbaterile care au precedat finalizarea proiectului PNR partenerii sociali, reprezentanţii mediului academic şi ai celui universitar, ONG-urile şi alte structuri asociative. De asemenea Departamentul pentru Afaceri Europene intenţionează să continue şi în perioada următoare efortul de coagulare a opiniilor tuturor actorilor chemaţi să contribuie la definitivarea PNR, pe care România trebuie să-l prezinte Comisiei Europene până la data de 15 aprilie.

În continuarea mesei rotunde, reprezentanţii Direcţiei Strategii UE şi Monitorizare Post-Aderare din cadrul DAE au realizat prezentări succinte ale iniţiativelor emblematice ale Strategiei Europa 2020 „O Uniune a Inovării”, „Tineret în Mişcare” şi „O Agendă Digitală pentru Europa”. Ultima parte a evenimentului a fost dedicată dezbaterilor pe tema relevanţei pentru România a propunerilor incluse în iniţiativele emblematice, măsurilor prioritare în contextul promovării creşterii economice inteligente şi a soluţiilor de implementare la nivel local.

La dezbatere au participat preşedintele ANCS, Dragoş Ciuparu, secretarul de stat al MECTS Gyorgy Kiraly, iar din partea DAE, directorul Direcţiei Strategii UE şi Monitorizare Post-Aderare, Viorel Dobrescu, împreună cu o serie de experţi ai DAE, precum şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai partenerilor sociali, ai mediului academic, ONG-urilor, sectorului privat şi ai mass-media.

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top