Opinii

Lacul Taşaul, în destinaţiile turistice de la Năvodari

Primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei a convocat, vineri, 17 decembrie, în şedinţă extraordinară Consiliul Local pentru a supune dezbaterii două proiecte de hotărâre ce vizează dezvoltarea turistică a zonei de nord a litoralului românesc. Au răspuns convocării primarului 17 dintre cei 19 consilieri locali ai CL Năvodari.
Primul proiect înscris în ordinea de zi şi pentru care primarul Matei a cerut votul consilierilor a făcut referire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea turistică a oraşului Năvodari prin ecologizarea şi amenajarea malului lacului Taşaul”.

Toţi consilierii au votat propunerea primarului în speranţa că oraşul Năvodari va atrage tot mai mulţi turişti prin implementarea acestui proiect.
Şi la cel de-al doilea proiect de hotărâre primarul Nicolae Matei a primit unanimitate de voturi, obiectivul fiind demararea procedurilor privind participarea oraşului Năvodari cu Proiectul „Dezvoltarea turistică a oraşului Năvodari prin ecologizarea şi amenajarea malului lacului Taşaul” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local, Domeniu major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Totodată, prin acest proiect au fost aprobate şi cheltuielile legate de implementare.
„Prin aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată alăturat se creează premisele execuţiei unei investiţii semnificative reprezentând ecologizarea Lacului Taşaul, transformarea zonelor din apropiere în zone cu potenţial turistic – parc, alei de promenadă, debarcader, obiectiv de investiţii care va augmenta potenţialul turistic al oraşului Năvodari”, consideră primarul oraşului Nicolae Matei.
Pe ordinea de zi au mai primit unanimitate de voturi şi celelalte trei proiecte care vizează buna desfăşurare a activităţilor din oraşul Năvodari.

Actualitate

To Top