Fără categorie

Informaţii despre consumul de energie, pe eticheta produselor cu impact energetic

Pe 31 iulie au intrat în vigoare o serie de prevederi din Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic.

Directiva se aplică produselor care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie, fiind extins domeniul de aplicare al Directivei 92/75/CEE, a cărei arie de aplicare se limita doar la aparatele de uz casnic şi care a fost abrogată la 21 iulie a.c. Prezenta directivă nu se aplică, însă, produselor second-hand şi mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri.

Documentul stabileşte un cadru de armonizare a legislaţiei naţionale privind informaţiile destinate utilizatorilor finali referitoare la consumul de energie al produsului, precum şi informaţiile suplimentare legate de produsele cu impact energetic.

Documentul a intrat parţial în vigoare în data de 19 iunie 2010. Prevederile intrate în vigoare pe 31 iulie a.c. …

Pe 31 iulie au intrat în vigoare o serie de prevederi din Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic.

Directiva se aplică produselor care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie, fiind extins domeniul de aplicare al Directivei 92/75/CEE, a cărei arie de aplicare se limita doar la aparatele de uz casnic şi care a fost abrogată la 21 iulie a.c. Prezenta directivă nu se aplică, însă, produselor second-hand şi mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri.

Documentul stabileşte un cadru de armonizare a legislaţiei naţionale privind informaţiile destinate utilizatorilor finali referitoare la consumul de energie al produsului, precum şi informaţiile suplimentare legate de produsele cu impact energetic.

Documentul a intrat parţial în vigoare în data de 19 iunie 2010. Prevederile intrate în vigoare pe 31 iulie a.c. se referă la responsabilităţile furnizorilor în ceea ce priveşte etichetarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a unor informaţii referitoare la produse cu acordul prealabil al producătorilor. Astfel, printre responsabilităţile furnizorilor se numără obligaţia acestora de a pune gratuit la dispoziţia distribuitorilor etichete cu informaţii despre produs. În plus, furnizorii sunt răspunzători pentru exactitatea informaţiilor cuprinse în etichetele şi fişele respective.

Totodată, directiva prevede responsabilitatea statelor membre de a se asigura că introducerea sistemului de etichete şi fişe referitoare la consumul sau conservarea de energie este însoţită de campanii de informare educaţionale şi promoţionale care să promoveze eficienţa energetică.

De asemenea, statele membre se vor asigura că informaţiile privind consumul de energie al produselor respective sunt aduse la cunoştinţa utilizatorilor finali.

Potrivit directivei în discuţie, orice publicitate pentru un anumit model de produse va trebui să cuprindă – alături de informaţii legate de preţ şi de impactul energetic – şi o referire la clasa de eficienţă energetică în care se încadrează produsul respectiv. 

Sarcina elaborării de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor adoptate în baza directivei revine statelor membre.

Termenul limită de transpunere a directivei în legislaţia naţională a fost 20 iunie 2011, cu intrare în vigoare la 20 iulie a.c., cu excepţiile menţionate expres.

„Statele membre prevăd norme privind sancţiunile aplicabile încălcărilor dispoziţiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive şi al actelor sale delegate, inclusiv pentru utilizarea neautorizată a etichetei, şi iau măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi cu efect de descurajare”, se arată în articolul 15 al directivei.

Directiva în analiză este şi un instrument de sprijin pentru atingerea obiectivului Uniunii, de economisire a 20% din consumul de energie al UE până în 2020.

Prin furnizarea de informaţii exacte şi relevante cu privire la consumul de energie al produselor ar putea fi influenţată opţiunea utilizatorilor, astfel încât aceştia să prefere produsele cu un consum redus de energie.

Mai multe informaţii puteţi găsi aici.

                       

                                               Departamentul pentru Afaceri Europene

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top