Actualitate

Informare RAJA – Furnizare apă după un program prestabilit în satul Țepeș Vodă din comuna Siliștea!

Ca urmare a fenomenului de secetă accentuată din ultima perioadă, s-a înregistrat o creștere a consumului de apă potabilă la nivelul sistemelor centralizate operate de RAJA S.A., în special în zonele rurale. Totodată, la nivelul unor captări de apă subterană se constată scăderea nivelelor hidrostatice și hidrodinamice, precum și a debitelor de apă captate.
În acest context, datorită cerinței crescute de apă la nivelul zonelor de aprovizionare, nu se poate acumula în rezervoarele de stocare suficientă apă pentru a asigura furnizarea în regim continuu. Pentru a permite refacerea
rezervei de apă înmagazinată în rezervoare se impune sistarea periodică a furnizării de apă în rețeaua de distribuție.
În această situație se află sistemul centralizat de alimentare cu apă din localitatea Țepeș Vodă din comuna Siliștea județul Constanța, motiv pentru care, începând cu data de 29 iulie 2022, RAJA SA se află în neplăcuta situație
de a restricționa temporar accesul la apă, respectiv de a furniza apă potabilă după un program zilnic. Astfel, abonații  in localitatea Țepeș Vodă vor avea apă potabilă la robinete doar în intervalele orare 06.00 – 10.00 și 18.00 – 22.00.
În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei în
anumite intervale orare, recomandăm utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve
de apă potabilă pentru perioada de întrerupere.
Amintim consumatorilor din zona afectată că folosirea apei în alte
scopuri decât cel menajer duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea
maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină
dificultăți în asigurarea în regim continuu a apei.

În acest sens, va ducem la cunoștință și prevederile Legii Apelor
nr.107/1996 (actualizată) referitoare la utilizarea apei destinate alimentării cu
apă potabilă a localităților:
  ”Art.10. (1) Satisfacerea cerințelor de apă ale populației are prioritate față
de folosirea apei în alte scopuri. De asemenea, au prioritate, față de alte
folosințe, alimentarea cu apă pentru animale, refacerea rezervei intangibile de
apă după incendii, precum și debitele necesare menținerii echilibrului ecologic
al habitatului acvatic.
  (4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt resurse strategice
destinate în primul rând pentru alimentarea cu apă a populației și animalelor,
precum și pentru asigurarea igienei și sănătății populației.
ART. 12. (1) Utilizatorii de apă sunt obligați să economisească apa prin
folosire judicioasă. De asemenea, au obligația să asigure întreținerea și
repararea instalațiilor proprii și, după caz, a celor din sistemele de alimentare cu
apă și canalizare.
  (2) În vederea folosirii judicioase a apei, utilizatorii de apă vor folosi cele
mai bune tehnologii disponibile, care permit utilizarea unor cantități reduse de
apă, precum și un consum mic de apă prin recircularea și/sau refolosirea apei.
  ART. 14 (1) Dacă, din cauza secetei sau a altor calamități naturale,
debitele de apă autorizate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizați, se
aplica restricții temporare de folosire a resurselor de apă”.
Recomandăm cetățenilor din localitate să utilizeze responsabil apa
potabilă, cu prioritate pentru băut, nevoi igienico-sanitare și casnice,
evitarea risipei de apă și accentuarea reutilizării apei pentru nevoi
gospodărești (dacă este posibil).
Pentru a putea face față secetei care este tot mai accentuată, este de
asemenea foarte important ca în această perioadă să se evite folosirea apei
potabile în scop agricol și pentru grădinărit.
Apa trebuie folosită cu responsabilitate, strict pentru consum propriu și în
scop menajer!

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top