Actualitate

Informare privind investițiile desfășurate de către RAJA SA prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare, RAJA SA are în implementare două proiecte:

  • Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020
  • Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020

Scopul Proiectelor este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific ( OS3.2 ) – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din cadrul Programului Operațional Infrastuctură Mare prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și a apei uzate pentru 92 de localități din 7 județe – Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov și Bacău.

Rezultatul urmărit prin promovarea investițiilor din domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din Directivele Europene privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și

serviciul public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la localități cu peste 50 locuitori.

  1. În cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020 au fost prevăzute investiții în valoare totală de 275.608.601,21 lei. Proiectul a fost structurat în 3 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii. La data prezentei, toate contractele au fost atribuite.
  2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020 a fost semnat în data de 31.08.2018 având o valoare de 2.662.688.783,50 lei. În urma emiterii Instrucțiunii de ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, a fost semnat Actul adițional nr.6 care modifică valoarea inițială a Proiectului la valoarea de 3.005.594.469,69 lei. Proiectul a fost structurat în 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Ulterior, pe parcursul implementării Proiectului au fost incluse încă două contracte: un contract de servicii de cercetare arheologică și un contract de achiziții echipamente.

Stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020

Evoluția implementării celor 56 de contracte se prezintă astfel:

51 de contracte atribuite – 45 Contracte de Lucrări, 5 Contracte de Servicii și un contract de furnizare cu o valoare totală de 1.918.007.101,55 lei cu TVA;

2 Documentații de Atribuire publicate pe platforma SICAP având valoare totală estimată de 77.072.707,39 lei cu TVA;

3 Documentații de Atribuire nelansate având o valoare totală estimată 415.979.225,06 lei cu TVA.

 

Proiectul a prevăzut investiții în 91 de localități. La data prezentei, se lucrează în 82 de localități, iar în alte 5 localități lucrările au fost finalizate (Comana, Tătaru, Jegălia, Gâldău, Iezeru).

Din totalul de 2.766 de străzi pe care vor avea loc investițiile propuse în proiect, 482 de străzi au fost finalizate, iar pe alte 249 de străzi se desfășoară lucrări în prezent.

Personal alocat în șantiere – cca 2.000 muncitori din cadrul a 141 de Prestatori.

Valoarea investițiilor decontate de către RAJA SA în cadrul celor două proiecte este de 142.843.217,59 euro. Pentru anul 2022 și 2023, RAJA SA estimează să efectueze plăți în valoare de aproximativ 190 milioane euro anual, urmând ca în anul 2024 să fie decontată diferența de cca 205 milioane euro.

Stadiul recepțiilor:

Din cele 45 de Contractele de Lucrări atribuite, a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru următoare contracte:

CL40 Rețele de apă: Darabani și Comana. Aducțiuni: Darabani – Vâlcelele și Comana – Tătaru. Rețele de canalizare Negru Vodă – sectorul 2;

CL27 Conducte aducțiune Gâldău-Jegălia-Iezeru. Rețele de canalizare Jegălia – sectorul 1

CL42  Sursă de apă Gâldău. Stații de clorare Jegălia, Gâldău, Iezeru. Rezervor Gâldău. Stații de pompare Gâldău;

CL50  Sursă de apă și stație de tratare Crevedia.

Alte  Contracte de Lucrări urmează a fi recepționate până la sfârșitul anului 2021, respectiv:

CL15 Rețele apa Hârșova și Ciobanu. Rețele canalizare Hârșova și Ciobanu; Vadu Oii – sectorul 1;

CL18 Rețele apă Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albești, Cotu Văii. Rețele de canalizare Limanu – sectorul 4;

CL27 Conducte aducțiune Gâldau -Jegalia-Iezeru Rețele de canalizare Jegălia – sectorul 2

CL39 Rețele de apă: Plopeni, Independența, Movila Verde, Fântâna Mare, Tufani și Dumbrăveni. Aducțiuni: Plopeni – Movila Verde – Independența – Dumbrăveni – Furnica – Tufani – Fântâna Mare;

CL44 Rezervoare Albești, Făclia, Castelu, Tortoman. Stație pompare Albești, Făclia, Castelu, Tortoman. Foraje noi Poiana, Tortoman. Stație de clorare Castelu, Tortoman, Albești, Făclia. Gospodărie de apă pentru localitățile Dulcești, Moșneni și Pecineaga. Reabilitare stație pompare Cotu Văii. Stație de pompare Albești. Stație de pompare și stație clorare Limanu. Stație de pompare Mangalia.

Stadiul indicatorilor fizici ai Proiectului :

Denumire UM Indicator cf. Proiect Indicator realizat
Retea de distribuție apă potabilă nouă km 344 115
Rețea de distribuție apă potabilă reabilitată km 337 66
Stații de tratare apă unități 48 10
Surse de apă noi unități 29 10
Retea canalizare nouă km 403 190
Retea canalizare reabilitată km 39 4
Stații epurare unități 4 0
Stații pompare ape uzate unități 126 19

 

Investiții desfășurate de RAJA SA în Municipiul Constanța

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul Municipiului Constanța a fost prevăzută în cadrul a 11 Contracte de Lucrări, la data prezentei 10 Contracte fiind atribuite și 1 Contract urmând a fi publicat în SICAP. Valoarea totală a celor 11 contracte este de 518.024.182,99 lei cu TVA.

În cadrul proiectului, pentru Municipiul Constanța au fost prevăzute investiții pe 264 de străzi, după cum urmează:

             196 de străzi – lucrări la sistemul de alimentare cu apă,

             68 de străzi –  lucrări la sistemul de canalizare.

La data prezentei, au fost finalizate lucrările pe 22 de străzi, alte 44 de străzi fiind în execuție. Toate Contractele de Lucrări respectă Graficul de execuție.

La nivelul Municipiului Constanța se vor realiza următorii indicatori tehnici:

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1 Sursă de apă (reabilitată) buc 1
2 Aducțiune (nouă) m 8.221
3 Aducțiune (reabilitata) m 13.494
4 Magistrală de apă (reabilitată) m 11.792
5 Stații pompare apă (reabilitate) buc 4
6 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) m 12.424
7 Retea de distributie apa potabilă (reabilitată) m 46.198

 

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
1 Rețea canalizare (nouă) m 17.675
2 Rețea canalizare (reabilitată) m 16.236
3 Conductă refulare (nouă) m 7.442
4 Conductă refulare (reabilitată) m 8.509
5 Stații pompare ape uzate (noi) buc 12
6 Stații pompare ape uzate (reabilitate) buc 1
7 Instalație de valorificare nămol buc 1

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top