Fără categorie

Emisiile provenite de la vehiculele grele, sub un control mai sever

La 15 iulie, a intrat în vigoare un Regulament al Comisiei Europene prin care se modifică şi se pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI).

De asemenea, documentul în discuţie modifică şi Directiva 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

În preambulul Regulamentului se precizează că este necesară adoptarea unor cerinţe tehnice specifice privind controlul emisiilor provenite de la vehicule, dar şi stabilirea unor dispoziţii administrative referitoare la omologarea CE de tip. Totodată se apreciază ca necesară asigurarea accesibilităţii informaţiilor referitoare la sistemul de diagnosticare de bord al vehiculelor, precum şi accesul la informaţiile privind repararea şi întreţinerea autovehiculelor.

Regulament…

La 15 iulie, a intrat în vigoare un Regulament al Comisiei Europene prin care se modifică şi se pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI).

De asemenea, documentul în discuţie modifică şi Directiva 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

În preambulul Regulamentului se precizează că este necesară adoptarea unor cerinţe tehnice specifice privind controlul emisiilor provenite de la vehicule, dar şi stabilirea unor dispoziţii administrative referitoare la omologarea CE de tip. Totodată se apreciază ca necesară asigurarea accesibilităţii informaţiilor referitoare la sistemul de diagnosticare de bord al vehiculelor, precum şi accesul la informaţiile privind repararea şi întreţinerea autovehiculelor.

Regulamentul prezintă, în articolul 3, cerinţele referitoare la omologarea de tip.

Pentru a primi omologarea CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare considerată ca unitate tehnică separată, a unui vehicul cu sistem motor omologat în ceea ce priveşte emisiile şi informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor sau a unui vehicul în ceea ce priveşte emisiile şi informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, producătorul trebuie să demonstreze că vehiculele sau sistemele motoare sunt supuse încercărilor şi sunt conforme cu o serie de cerinţe tehnice specificate în anexele Regulamentului.

În ceea ce priveşte diagnosticarea de bord, articolul 4, alineatul (1) prevede obligaţia producătorilor de a sigura echiparea tuturor sistemelor motoare şi vehiculelor cu un astfel de sistem.

Regulamentul stabileşte şi o serie de aspecte tehnice legate de conformitatea producţiei, precum şi de conformitatea în funcţionare.

„Măsurile tehnice adoptate de producător trebuie să fie de natură să garanteze controlul efectiv al gazelor la ţeava de eşapament pe toată durata de viaţă normală a vehiculelor şi în condiţii de exploatare normale”, se arată la articolul 12, alineatul (2) al Regulamentului.

Aceste măsuri vor lua în considerare, printre altele, cerinţele generale, inclusiv cele privind performanţa şi interzicerea strategiilor de invalidare, dar şi cerinţele privind limitarea eficientă a emisiilor de evacuare în toate condiţiile ambiante în care se preconizează că va circula vehiculul şi în toate condiţiile de funcţionare care pot fi întâlnite.

Regulamentul vine, la articolul 15, şi cu o serie de precizări legate de dispozitivele pentru controlul poluării. Potrivit alineatului (3) al articolului menţionat, producătorul asigură faptul că dispozitivul original pentru controlul poluării poartă marcaje de identificare care să conţină inclusiv numele şi marca de comerţ a producătorului vehiculului.     

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei din 25 mai 2011  de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi de modificare a anexelor I şi III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

 

                                                Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top