Fără categorie

Discriminare in randul cadrelor didactice

scroll

 

scroll

FacebookTwitterE-mail

 

Discriminare in randul cadrelor didactice

12/09/2011

IATA DISCRIMINAREA SI REPARTIZAREA PRIVILEGIATA A POSTURILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
Ceea ce s-a intamplat in acest an in invatamantul romanesc depaseste orice imaginatie.Sub asa zisa reforma implementata de acest ministru iresponsabil al invatamantului,au fost practic desfintate,prin Instructiunea MECTS pentru aplicarea art.94 si 253 din legea 1/2011-Legea Educatiei,mii de posturi in invatamantul preuniversitar.Au fost acordate in mod nejustificat in dauna suplinitorilor calificati si pe criterii numai de ei stiute, cadrelor didactice pensionate sau personalului didactic necalificat.Pana la aparitia,noilor normative de aplicare a Legii educatiei,ministerul a stabilit ,ca aceast act normativ intra in vigoare la 1 septembrie 2011,insa nu si articolele care prevad modalitatile de angajare,acestea fiind aprobate prin Instructiune. In…

 

scroll

FacebookTwitterE-mail

 

Discriminare in randul cadrelor didactice

12/09/2011

IATA DISCRIMINAREA SI REPARTIZAREA PRIVILEGIATA A POSTURILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
Ceea ce s-a intamplat in acest an in invatamantul romanesc depaseste orice imaginatie.Sub asa zisa reforma implementata de acest ministru iresponsabil al invatamantului,au fost practic desfintate,prin Instructiunea MECTS pentru aplicarea art.94 si 253 din legea 1/2011-Legea Educatiei,mii de posturi in invatamantul preuniversitar.Au fost acordate in mod nejustificat in dauna suplinitorilor calificati si pe criterii numai de ei stiute, cadrelor didactice pensionate sau personalului didactic necalificat.Pana la aparitia,noilor normative de aplicare a Legii educatiei,ministerul a stabilit ,ca aceast act normativ intra in vigoare la 1 septembrie 2011,insa nu si articolele care prevad modalitatile de angajare,acestea fiind aprobate prin Instructiune. In conformitate cu prevederile legii 329/2009, si a legii 53/2003 modificata-Codul Muncii,personalul activ in munca poate sa-si desfasoare activitatea pana la varsta de 63 de ani femeile si poate cumula pensia cu salariul in conditile legii, daca pensia este sub cuantumul salariului mediu brut pe economie ,adica cca 1700 ron.Se mai spune,in legea 329/2009 ca in unitatile publice,institutiile bugetare,etc.vor fi luate masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare,ori in invatamantul preuniversitar,pe langa faptul ca au fost angajate cadre didactice pensionate,unele depasind cu mult varsta de pensionare,au cumulat pensia cu salariul insa nu au renuntat la nici una din remuneratii,au primit posturi dupa care au mai primit ,pe langa profesorii titulari si norme didactice intregi.Acum,in toata lumea civilizata,sunt cadre didactice suplinitoare CALIFICATE,deoarece au parcurs pe langa studiile de specialitate obligatorii,studii superioare,numai la noi in Romania,pentru ca suplinitorii nostri nu au participat la niste concursuri de tot rasul,motivand faptul ca subiectele nu au respectat Metodologia privind miscarea personalului didactic si ca aceasta a fost schimbata in „timpul jocului”iar oamenii s-au vazut in fata faptului implinit,dar si pe motivatia ca in anul 2003 foarte multe cadre didactice au luat cu note mari examenul de titularizare,au disparut posturile si acesti oameni nici pana astazi nu au fost titularizati.O alta motivatie,pentru care acesti oameni nu au participat la examenele de anul acesta ,a fost aceea ca incepand cu 1 septembrie,numai scolile mai pot angaja,cadre didactice,dar a venit dl.ministru si le-a incalacat unul dintre drepturile fundamentale legiferate de piata muncii si prevazute de Constitutia Romaniei,dar si de Carta drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului-DREPTUL LA MUNCA;Daca cititi randurile urmatoare,veti vedea ca cererea mea este cat se poate de intemeiata,pentru ca acesti oameni care au fost numiti paria societatii,buruieni etc. au state vechi in invatamant si doar pentru faptul ca s-au saturat,sa fie discriminati au incercat sa protesteze prin neparticiparea,in numar mare anul acesta la unele dintre cele mai negre examene din istoria scolii romanesti.
In drept,imi intemeiez cererea de protest pe dispozitiile art.16 din Constitutia Romaniei alin 1”Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice,fara privilegii si fara discriminari”,a art.41 alin.1 din Constitutia Romaniei-“Dreptul la munca nu poate fi ingradit.Alegerea profesiei,a meseriei sau a ocupatiei,precum si a locului de munca este libera”a art.5 alin 1,din Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile ulterioare;”In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii”.alin.2” Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.”alin.3 “Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.”alin.4”Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe.” si a prevederilor Legii 1/2011-Legea Educatiei Nationale, art. 88 alin(1) “Personalul din invatamantul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar si personal administrativ sau nedidactic.” a art. 89 “In invatamantul preuniversitar de stat si particular, posturile didactice vacante si rezervate se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.” a art. 90 alin (1) “Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de legislatia in vigoare.” ,alin (2) “Angajarea personalului didactic in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face prin incheierea contractului individual de munca de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie.“ a art. 91 alin (1) “Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare si administrative dintr-o unitate de invatamant sunt coordonate de director. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele concursului.” alin (2) “Angajarea prin incheierea contractului individual de munca a personalului didactic auxiliar si administrativ in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie.” si a art.96 privind Conducerea unitatilor de invatamant, alin (f)-“directorul unitatii de invatamant,raspunde de selectia,angajarea,evaluarea periodica,formarea,motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului unitatii de invatamant”
Domnule ministru, este incceptabil ca acesti oameni sa fie discriminati doar pentru ca stiau ca de la 1 septembrie intra in vigoare o lege si nu au mai dorit sa se lase umiliti de nimeni prin acest sistem invechit si in totala neconcordanta cu prevederile europene in domeniu,cel de evaluare .

FacebookTwitterE-mail

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica

Educatie, invatamant   Guvernare, administrativ   Social

Actualitate

To Top