Fără categorie

Deloitte | Noul cod civil

București, România – 4 septembrie 2011 – Începând cu 1 octombrie 2011, când va intra în vigoare noul Cod Civil, băncile și instituțiile financiare nebancare vor avea la dispoziție instrumente noi care pot spori flexibilitatea în structurarea tranzacțiilor de creditare. Pe de altă parte, avocații Reff și Asociații avertizează că anumite reglementări sunt neclare sau incomplete, atrăgând riscuri de interpretare de natură să diminueze nivelul de protecție acordat de lege creditorilor garantați. În același timp, noul cod oferă drepturi suplimentare împrumutaților, îmbunătățindu-le situația față de reglementarea actuală, inclusiv pe segmentul corporate.

„Noul Cod Civil va aduce schimbări semnificative în relația dintre bancă și împrumutat”, atrage atenția Simina Mut, Managing Associate în cadrul Reff & Asociații. “O evaluare precisă poate fi realizată doar în timp, pe măsura ce practica se va dezvolta, iar doctrina și jurisprudența vor aduce mai multă claritate noilor reglementări. Perio…

București, România – 4 septembrie 2011 – Începând cu 1 octombrie 2011, când va intra în vigoare noul Cod Civil, băncile și instituțiile financiare nebancare vor avea la dispoziție instrumente noi care pot spori flexibilitatea în structurarea tranzacțiilor de creditare. Pe de altă parte, avocații Reff și Asociații avertizează că anumite reglementări sunt neclare sau incomplete, atrăgând riscuri de interpretare de natură să diminueze nivelul de protecție acordat de lege creditorilor garantați. În același timp, noul cod oferă drepturi suplimentare împrumutaților, îmbunătățindu-le situația față de reglementarea actuală, inclusiv pe segmentul corporate.

„Noul Cod Civil va aduce schimbări semnificative în relația dintre bancă și împrumutat”, atrage atenția Simina Mut, Managing Associate în cadrul Reff & Asociații. “O evaluare precisă poate fi realizată doar în timp, pe măsura ce practica se va dezvolta, iar doctrina și jurisprudența vor aduce mai multă claritate noilor reglementări. Perioada următoare va fi una marcată de un anumit nivel de incertitudine și nu excludem modificări succesive ale noului Cod”.

Prin noul Cod Civil, o serie de clauze care se regăseau și până acum în contractele de credit și de garanție primesc o reglementare legală.

„Dacă până acum libertatea contractuală stătea la baza acestor practici, rămâne de văzut dacă nu cumva legiferarea acestora va restrânge de fapt drepturile părților în amenajarea contractuală a relației lor. Atât băncile, cât și împrumutații trebuie să analizeze în detaliu impactul noului Cod Civil asupra negocierilor care vor fi în curs la 1 octombrie, asupra contractelor de credit în vigoare și garanțiilor existente, formalităților de publicitate pentru garanții etc.” subliniază în continuare Simina Mut.

Andrei Burz-Pînzaru, coordonatorul practicii de drept bancar și financiar din cadrul Reff & Asociații, adaugă: “Noul Cod Civil are un impact direct asupra termenilor contractuali și interpretarea lor în contractele de credit și garanție. În plus față de aspectele teoretice care vor impune o revizuire completă a documentației standard de credit și garanții pentru a se asigura validitatea acestora conform noului Cod Civil, va fi interesant de văzut impactul asupra negocierilor comerciale într-o perioadă care oricum nu este una ușoara pentru comunitatea bancară. Personal, consider că impactul cel mai spectaculos va apărea în cazul în care creditorii vor implementa instrumentul juridic nou introdus – fiducia, care va permite creditorilor să utilizeze în scop de garanție echivalentul românesc al trustului – concept specific mai degrabă unor jurisdicții ca Marea Britanie sau SUA. Acest concept nu a fost folosit în mod tradițional ca instrument de garantare, dar prezintă caracteristici interesante care îl pot transforma dintr-un instrument de management al activelor într-unul de garanție. Pe de altă parte, utilizarea acestei structuri juridice în scop de garantare este de natură să creeze probleme comerciale semnificative care cu siguranță nu vor fi bine primite de către împrumutați.”

Principalele aspecte introduse de noul Cod Civil cu potențial impact semnificativ pentru bănci și împrumutați

  • Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil, băncile trebuie să acorde un termen minim de 15 zile împrumutaților pentru rambursarea creditului în caz de denunțare unilaterală a contractului de către bancă. Mai mult, în lipsă de stipulație contrară, băncile nu vor putea denunța unilateral contractele de credit decât pentru motive temeinice, care privesc beneficiarul facilității de credit.
  • Executarea ipotecilor mobiliare poate fi pusă sub un serios semn al întrebării în condițiile în care noul Cod Civil prevede că opoziția la executare suspendă de drept procedura de vânzare până la soluţionarea definitivă a cauzei. În plus, dacă până acum puteau formula opoziție la executare debitorul, alți creditori ai debitorului având garanții asupra aceluiași bun și proprietarul bunului, conform noului Cod pot face opoziție, în plus față de cei de mai sus (și sub rezerva dovedirii interesului), fidejusorii, codebitorii solidari, precum și orice persoană care a notificat existența unui drept sau a unei pretenții cu privire la bunul executat.
  • Noul Cod Civil introduce conceptul de „perfectare” a ipotecilor, ceea ce înseamnă, în primul rând, că simpla înscriere în arhiva electronică nu va mai constitui formalitate suficientă pentru a asigura eficiența și opozabilitatea garanțiilor asupra bunurilor mobile. 
  • Cu privire la conturile bancare, noul cod prevede dreptul titularului de a dispune în mod liber de sumele din contul curent, fără altă condiție decât notificarea prealabilă, în măsura în care aceasta a fost agreată contractual. În funcție de interpretarea care se va da acestei prevederi, împrumutații ar putea să se prevaleze de aceasta pentru a justifica refuzul de respectare a condițiilor prevăzute în contractul de credit referitoare la utilizarea sumelor puse la dispoziție.
  • Un alt concept nou referitor la conturi este acela de „control asupra contului” – ca modalitate alternativă de asigurare a publicității garanției, fără a mai fi necesară înscrierea la arhivă. Conform noului cod, ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferată ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia. Acest nou concept poate ridica probleme semnificative în cazul garanțiilor asupra conturilor deschise de împrumutați la alte bănci decât creditorul și va fi de natura să extindă practicile băncilor de a impune împrumutaților restricții privind deschiderea de conturi la alte bănci.

Acestea sunt doar câteva dintre noutățile aduse de noul Cod Civil cu relevanță pentru piața bancară, noile modificări acoperind în fapt o plajă mai largă, de la renunțarea la terminologia de garanții reale mobiliare – înlocuită cu cea de „ipoteci mobiliare” (și abrogarea titlului VI din legea nr. 99/1999) până la reglementarea trustului sub forma contractului de fiducie.

Anticipând impactul substanțial al noului Cod Civil, societatea de avocați Reff & Asociații a lansat platforma online www.Codcivil2011.ro, care tratează aspectele de noutate introduse de noul Cod Civil dintr-o perspectivă practică, cea a impactului asupra mediului de afaceri din România. Site-ul va fi completat în mod constant cu analize despre impactul noilor prevederi asupra diverselor domenii de activitate, precum și cu informații practice.

Despre Reff și Asociații

Reff și Asociaţii este societatea de avocați afiliată Deloitte România, operând împreună cu practica multidisciplinară a Deloitte România și cu rețeaua internațională de avocați care colaborează cu Deloitte pe plan global. Avocații din cadrul Reff și Asociații au experiență în tranzacții complexe, adresând problematica juridică din perspectiva multidisciplinară și în considerarea bunelor practici internaționale. Apartenența la echipa multidisciplinară a Deloitte ne permite oferirea unor soluții complete la problemele clienților. Avocații noștri oferă servicii de cel mai înalt nivel care se bazează atât pe experiența juridică, cât și pe utilizarea unor proceduri inovatoare. Abordarea globală și sistematică a aspectelor analizate permite clienților noștri să integreze aspectele juridice în deciziile lor strategice încă din fazele incipiente ale operațiunilor, anticipând și prevenind riscurile juridice și minimizând potențialele perturbări ale activităților desfășurate.

Recunoaștere internațională:

Ediția 2011 a Legal 500, Europe, Middle East & Africa clasează Reff și Asociații printre cele mai importante case de avocatură și recomandă serviciile oferite de avocații acesteia pentru asistență în domeniile: financiar-bancar, drept corporatist, M&A și imobiliar. Conform celor citate în anuarul Legal 500, clienții apreciază echipa Reff și Asociații pentru „asistența tehnică excelentă” și “capacitatea de a răspunde unor solicitări complexe în cadrul unor termene limită foarte strânse”. De asemenea, Reff și Asociatii a fost recomandată pentru aria de practică M&A de către ghidul juridic internațional Chambers Europe 2011.

Premii și nominalizări Reff și Asociaţii:

Premiul pentru cea mai importantă tranzacţie a anului 2010 în domeniul imobiliar – Ziarul Financiar, Gala Avocaţilor, 2011
Nominalizare pentru „Cea mai importanta tranzacție de finanțare bancară”
– Ziarul Financiar, Gala Avocaţilor, 2011
Premiul pentru Societatea de Avocaţi a anului 2010 în România, în domeniul imobiliar – Avocatnet, Gala Avocatnet.ro | 10 ani, 2011
Premiul pentru Tranzacţia anului 2010 în România – Avocatnet, Gala Avocatnet.ro | 10 ani, 2011
Premiul pentru cea mai importantă tranzacţie a anului 2009 în domeniul imobiliar
– Ziarul Financiar, Gala Avocaţilor, 2010
Premiul pentru cea mai importantă tranzacţie a anului 2009 în domeniul imobiliar
– Finmedia, Gala Avocaţi de Top, 2010

Data ultimei actualizări: 

2011-09-05 07:12:28.337

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top