Fără categorie

DANUBEPARKS: Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în context transfrontalier

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Bucureşti – 26 octombrie 2011 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas – Development and Implimentation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River – Reţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, proiect finanţat din fonduri comunitare prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.

În cadrul acestui proiect, ca parte a pachetului de lucru WP3 având ca temă: Morfologia şi Revitalizarea fluviului Dunărea, s-a realizat şi studiul privind ,,Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării, România/Ucraina”.

Un colectiv de lucru alcătuit din specialişti ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dun…

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Bucureşti – 26 octombrie 2011 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas – Development and Implimentation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River – Reţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, proiect finanţat din fonduri comunitare prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.

În cadrul acestui proiect, ca parte a pachetului de lucru WP3 având ca temă: Morfologia şi Revitalizarea fluviului Dunărea, s-a realizat şi studiul privind ,,Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării, România/Ucraina”.

Un colectiv de lucru alcătuit din specialişti ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi ai Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării a elaborat propunerea de planificare a proiectelor de reconstrucţie ecologică în Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării, România/Ucraina abordând ca studii de caz Reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România/Ucraina şi Refacerea / reabilitarea ecosistemului de zone umede de valoare internaţională „Kartal Lake”, Ucraina.

Pe baza analizei proiectelor de reconstrucţie ecologică finalizate sau aflate în curs de execuţie atât în România cît şi Ucraina au fost propuse o serie de principii de selecţie a zonelor precum şi etapele de implementare a proiectelor de reconstrucţie ecologică, acestea urmând a fi utilizate în orice planificare ulterioară a lucrărilor de reconstrucţie ecologică în context transfrontier.

Astfel, s-au identificat principalele criterii de selecţie a zonelor propuse pentru reconstrucţie ecologică:

1. Descrierea habitatelor iniţiale / actuale (sub aspectele: economic, social ecologic şi alte aspecte relevante)

2. Evaluarea gradului de deplasare a ecosistemelor de la starea ecologică iniţială, din punct de vedere al calităţii apei, calităţii solului, biodiversităţii.

3. Categoria şi specificul lucrărilor reparatorii

4. Managementul resurselor naturale

Pe baza acestor criterii de selecţie se va putea trece la implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică, care va cuprinde următoarele etape :

1.Analiza ecosistemului alterat: funcţiile şi structura lor

2. Stabilirea obiectivului de reconstrucţie ecologică

3.Proiectarea metodei de reconstrucţie ecologică

4.Proiectul eco-tehnic şi execuţia proiectului de reconstrucţie ecologică

5.Monitoringul şi evaluarea

În cazul specific al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării acest studiu creează premizele necesare implementării proiectelor prevăzute de Master Planul pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării, acordând Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de administrator al zonei şi promotor al proiectelor de reconstrucţie ecologică din cadrul ei, autoritatea de a stabili etapizarea lucrărilor funcţie de situaţia reală din aria naturală protejată.

Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEPARKS

Proiectul DANUBEPARKS- Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării se implementează de către ARBDD în perioada 1.03.2009 – 29.02.2012.

Aplicantul şi partenerul lider este Nationalpark Donau-Auen GmbH, din Austria. ARBDD este singurul partener din România alături de alţi parteneri din: Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Croaţia, Serbia, Germania.

Implementarea tuturor activităţilor din pachetele de lucru ale proiectului se bazează pe cooperarea ştiinţifică şi operaţională în grupurile de lucru existente ale căror întâlniri asigură cooperarea activă şi armonizarea tuturor activităţilor.

Relaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org

Guvernator,
Grigore BABOIANU

Persoane de contact :
Grigore Baboianu
T: +40 240 518945
E: [email protected]
www.ddbra.ro
Cornelia Benea
Responsabil Pachet Lucru 3- Morfologia şi revitalizarea fluviului
T: +40 240 518924
E: [email protected]

http://www.danubeparks.org/

Cuvinte cheie:  DANUBEPARKS  proiect  reconstrucţie 

Imagini

DANUBEPARKS: Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în context transfrontalier
DANUBEPARKS: Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în context transfrontalier
DANUBEPARKS: Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în context transfrontalier

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top