Fără categorie

Curtea de Justiţie a UE s-a pronunţat prin ordonanţă motivată asupra unei cereri având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare, referitoare la compatibilitatea OUG nr. 50/2008, astfel cum a fost modificată, cu art. 110 TFUE (cauza Vijula

La data de 13 iulie 2011, Curtea de Justiţie a UE (Curtea) s-a pronunţat, prin ordonanţă motivată,  în cauza C-335/10, Vijulan, asupra interpretării art. 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), pornind de la mai multe întrebări adresate Curţii de Curtea de Apel Craiova, sesizată cu o cerere de restituire a taxei pe poluare, reclamanta invocând incompatibilitatea legislaţiei naţionale cu art. 110 TFUE.

Curtea a fost sesizată în cadrul unui litigiu aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova între doamna Vijulan, pe de-o parte, şi Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Târgu-Jiu şi Administraţia Fondului pentru Mediu, pe de altă parte. Prin întrebările adresate Curţii, instanţa naţională solicită să se stabilească dacă un regim de impozitare având caracteristicile celui instituit prin OUG nr. 50/2008 astfel cum a fost modificată, printre altele, prin OUG nr. 218/2008, este compatibil cu art. 110 TFUE.

În temeiul Regulamentului de procedură al Curţii, c…

La data de 13 iulie 2011, Curtea de Justiţie a UE (Curtea) s-a pronunţat, prin ordonanţă motivată,  în cauza C-335/10, Vijulan, asupra interpretării art. 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), pornind de la mai multe întrebări adresate Curţii de Curtea de Apel Craiova, sesizată cu o cerere de restituire a taxei pe poluare, reclamanta invocând incompatibilitatea legislaţiei naţionale cu art. 110 TFUE.

Curtea a fost sesizată în cadrul unui litigiu aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova între doamna Vijulan, pe de-o parte, şi Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Târgu-Jiu şi Administraţia Fondului pentru Mediu, pe de altă parte. Prin întrebările adresate Curţii, instanţa naţională solicită să se stabilească dacă un regim de impozitare având caracteristicile celui instituit prin OUG nr. 50/2008 astfel cum a fost modificată, printre altele, prin OUG nr. 218/2008, este compatibil cu art. 110 TFUE.

În temeiul Regulamentului de procedură al Curţii, când o întrebare preliminară este identică cu o întrebare asupra căreia Curtea s-a pronunţat deja, Curtea poate să se pronunţe prin ordonanţă motivată, în cuprinsul căreia se face trimitere la hotărârea anterioară.

Astfel, Curtea a constatat că întrebarea adresată de Curtea de Apel Craiova este identică cu cea adresată de Tribunalul Gorj în cauza C-263/10, Nisipeanu, în care Curtea s-a pronunţat deja la data de 7 iulie 2011, interpretarea reţinută de Curte în acea hotărâre fiind valabilă şi în prezenta cauză.

Astfel, Curtea a reluat considerentele expus în hotărârea pronunţată în cauza C-263/10, Nisipeanu, subliniind că reglementarea naţională prin care este stabilită taxa pe poluare (OUG nr. 50/2008, atât în versiunea iniţială cât şi în versiunile ulterioare), are ca efect descurajarea importurilor în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, prin faptul că le supune unei taxe care, în pofida aplicării unor reduceri pentru a ţine seama de deprecierea lor, se poate apropia de un procent considerabil din valoarea lor de piaţă, în timp ce vehiculele de ocazie puse în vânzare pe piaţa naţională nu sunt în nici un fel grevate de o sarcină fiscală similară.

Reiterând dispozitivul hotărârii pronunţate în cauza Nisipeanu, Curtea a declarat că art. 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că impunerea unei taxe fiscale (taxa de poluare) doar autovehiculelor înmatriculate pentru prima dată în România după intrarea în vigoare a OUG nr. 50/2008, deşi nediscriminatorie, creează un efect protecţionist pe piaţă, descurajând importul de maşini de ocazie fără a descuraja în egală măsură şi cumpărarea de maşini de ocazie existente pe piaţa naţională anterior OUG nr. 50/2008.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top