Fără categorie

Curtea de Conturi Europeană publică primul său raport special referitor la schema de plată unică din cadrul politicii agricole comune (PAC)

Schema de plată unică (SPU) reprezintă principalul mecanism prin care fermierii din Uniunea Europeană beneficiază de sprijin financiar. Obiectivele SPU sunt încurajarea unei mai bune adaptări a activităţii fermierilor la cererea pieţei şi promovarea unor practici agricole de natură să protejeze mediul. SPU este în prezent aplicat în 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii, iar cheltuielile aferente acestei scheme s-au ridicat la aproximativ 28,8 miliarde de euro în 2009.

Raportul se axează pe beneficiarii SPU, pe condiţiile de acces în cadrul schemei şi pe definiţia dată terenului eligibil. Auditul care stă la baza acestui raport a examinat, de asemenea, în ce măsură SPU contribuie la obiectivele de sprijinire a veniturilor fermierilor şi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu (BCAM).

Curtea de Conturi a constatat că SPU a contribuit la îndeplinirea a două dintre obiectivele principale ale PAC menţionate mai sus. Concluzia de ansamblu a a…

Schema de plată unică (SPU) reprezintă principalul mecanism prin care fermierii din Uniunea Europeană beneficiază de sprijin financiar. Obiectivele SPU sunt încurajarea unei mai bune adaptări a activităţii fermierilor la cererea pieţei şi promovarea unor practici agricole de natură să protejeze mediul. SPU este în prezent aplicat în 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii, iar cheltuielile aferente acestei scheme s-au ridicat la aproximativ 28,8 miliarde de euro în 2009.

Raportul se axează pe beneficiarii SPU, pe condiţiile de acces în cadrul schemei şi pe definiţia dată terenului eligibil. Auditul care stă la baza acestui raport a examinat, de asemenea, în ce măsură SPU contribuie la obiectivele de sprijinire a veniturilor fermierilor şi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu (BCAM).

Curtea de Conturi a constatat că SPU a contribuit la îndeplinirea a două dintre obiectivele principale ale PAC menţionate mai sus. Concluzia de ansamblu a auditului este însă aceea că modul de implementare a schemei a generat o serie de aspecte discutabile:

modul în care definiţia beneficiarilor schemei a fost formulată şi, ulterior, aplicată, permite ca persoane sau entităţi fără nicio activitate agricolă sau cu activităţi agricole neglijabile să beneficieze de plăţi în cadrul SPU. Curtea a identificat o serie de cazuri în care modul de funcţionare a sistemului a încurajat realizarea de investiţii de către operatori care nu sunt, de fapt, interesaţi de activitatea agricolă propriu-zisă, dar care doresc să beneficieze de veniturile sigure care pot fi obţinute în cadrul SPU;

în anumite state membre, intrarea noilor fermieri în activitatea agricolă este adesea blocată de condiţiile actuale de acces la drepturile la plată (condiţii care pot necesita efectuarea de investiţii substanţiale);

conceptul de teren eligibil pentru sprijin UE şi de activitate agricolă eligibilă este definit în termeni generali. În consecinţă, fermierii pot beneficia de plăţi fără să aibă obligaţia de a desfăşura nicio activitate de întreţinere şi nu există o corelaţie directă între nivelul ajutorului acordat prin SPU şi costurile suportate pentru menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu;

în prezent, pe teritoriul UE sunt aplicate aproximativ 20 de variante diferite ale schemei de plată unică. În cadrul variantei principale (modelul istoric), valoarea ajutorului acordat se calculează pe baza sumelor primite de fermieri în perioada 2000-2002. În timp, plăţile au devenit din ce în ce mai puţin corelate cu situaţia curentă a activităţii agricole din diferitele regiuni;

Cea mai mare parte a fondurilor SPU ajung la un număr redus de beneficiari, care au dimensiuni mari.

Pe baza constatărilor şi a concluziilor sale, Curtea de Conturi Europeană a formulat o serie de recomandări în atenţia Comisiei, printre care: direcţionarea sprijinului către fermierii „activi” şi definirea mai clară a terenurilor eligibile şi a activităţilor agricole eligibile, pentru a putea exclude activităţile care nu duc la creşterea productivităţii agricole, precum şi parcelele care nu sunt utilizate pentru activităţi agricole. Curtea recomandă, de asemenea, luarea în considerare a costului activităţilor care contribuie în mod pozitiv la protecţia mediului sau la ameliorarea situaţiei de mediu. Nu în cele din urmă, Curtea recomandă ca valoarea drepturilor la plată să aibă la bază situaţia curentă a activităţii agricole din diferitele regiuni ale UE şi să se aibă în vedere asigurarea unei repartiţii mai echilibrate a ajutoarelor SPU între fermieri.

 

Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top