Fără categorie

Consiliul Uniunii Europene se pronunţă pentru politici de sănătate adaptate actualelor provocări

Consiliul UE pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori a adoptat, în reuniunea sa din de 6 iunie 2011, Concluziile privind Sustenabilitatea Sistemelor de Sănătate – Sisteme de sănătate moderne, receptive şi durabile.

Prin acest document, Consiliul invită statele membre să-şi consolideze angajamentul de a juca un rol activ în elaborarea de politici de sănătate eficiente pentru a face faţă într-un mod ferm provocărilor sociale şi macroeconomice. De asemenea, Consiliul recomandă statelor membre UE să se asigure că domeniul sănătăţii este luat în considerare în mod corespunzător în programele naţionale de reformă circumscrise Strategiei Europa 2020.

Consiliul se pronunţă şi pentru o schimbare a percepţiei asupra politicilor de sănătate care trebuie să devină mai vizibile astfel încât acest domeniu să nu mai fie văzut ca o zonă în care se consumă banii, ci ca un factor de creştere economică.

Statele membre sunt invitate să ia în considerare a…

Consiliul UE pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori a adoptat, în reuniunea sa din de 6 iunie 2011, Concluziile privind Sustenabilitatea Sistemelor de Sănătate – Sisteme de sănătate moderne, receptive şi durabile.

Prin acest document, Consiliul invită statele membre să-şi consolideze angajamentul de a juca un rol activ în elaborarea de politici de sănătate eficiente pentru a face faţă într-un mod ferm provocărilor sociale şi macroeconomice. De asemenea, Consiliul recomandă statelor membre UE să se asigure că domeniul sănătăţii este luat în considerare în mod corespunzător în programele naţionale de reformă circumscrise Strategiei Europa 2020.

Consiliul se pronunţă şi pentru o schimbare a percepţiei asupra politicilor de sănătate care trebuie să devină mai vizibile astfel încât acest domeniu să nu mai fie văzut ca o zonă în care se consumă banii, ci ca un factor de creştere economică.

Statele membre sunt invitate să ia în considerare abordări inovatoare, modele de îngrijire medicală care să răspundă noilor provocări cu care se confruntă. De asemenea, Consiliul propune statelor UE să dezvolte pe termen lung strategii în sistemul de sănătate, cu accent pe investiţiile în domeniu şi în resursele umane. Toate acestea au obiectivul de a abandona progresiv sistemele axate pe spital, în favoarea sistemelor de îngrijire medicală integrată, pentru a se asigura accesul echitabil la îngrijire medicală de înaltă calitate.

Totodată, statele UE sunt invitate să utilizeze de o manieră mai inteligentă programele de finanţare europeană, inclusiv fondurile structurale, care pot contribui la inovaţii în sistemele de sănătate şi pot reduce inegalităţile în această materie, stimulând în acelaşi timp creşterea economică.

Pe de altă parte, Consiliul invită statele membre şi Comisia Europeană să iniţieze un proces de reflecţie sub auspiciile Grupului de lucru privind Sănătatea Publică la nivel de înalţi funcţionari în scopul de a identifica mijloace eficiente de a investi în sănătate pentru a fi create sisteme sanitare moderne, capabile să se adapteze nevoilor actuale.            În acest scop, Consiliul solicită Grupului de lucru privind Sănătatea Publică să aibă un dialog regulat cu Comitetul de politică economică şi cu Comitetul pentru protecţie socială.

De asemenea, în contextul acestui proces de reflecţie, Consiliul propune să se acorde o atenţie sporită sănătăţii ca domeniu în cadrul Strategiei Europa 2020 şi al Semestrului European.

Consiliul invită Comisia Europeană să sprijine statele membre în iniţierea şi implementarea acestui proces de reflecţie. Comisia este, în acelaşi timp, chemată să ofere statelor membre instrumentele şi metodologiile necesare pentru ca ele să poată evalua performanţele sistemului de sănătate.

Totodată, Consiliul solicită Comisiei să găsească şi noi căi de a sprijini statele membre în aşa fel încât acestea să poate răspunde nevoilor pe care le au în materie de investiţii în sănătate.

Consiliul admite, însă, că statele Uniunii se confruntă cu provocări comune legate de îmbătrânirea populaţiei, schimbarea nevoilor acesteia, creşterea aşteptărilor pacienţilor şi cu un climat economic fragil cauzat de criza economică globală care a limitat resursele şi afirmă că o altă mare provocare pentru sistemele de sănătate este şi creşterea numărului de boli cronice. În acelaşi timp consideră că trebuie însă găsite soluţii pentru a se putea răspunde acestor provocări.

Consiliul subliniază că pentru a crea sisteme de sănătate moderne, capabile să se adapteze nevoilor actuale şi durabile pe plan financiar, pot fi folosite fondurile structurale, fără a aduce atingere negocierilor pe marginea viitorului cadru financiar.

 

                                                           Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top