Fără categorie

Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva revizuită privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale

Consiliul Uniunii Europene a adoptat  luni, 24 ianuarie, forma revizuită a Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale.

Noua formă a Directivei stabileşte termene specifice pentru plata facturilor şi dreptul la despăgubire în cazul întârzierii efectuării plăţilor în toate tranzacţiile comerciale, indiferent dacă sunt realizate între întreprinderi sau între autorităţi publice şi întreprinderi .

Scopul Directivei este combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, în vederea asigurării funcţionării adecvate a pieţei interne, promovând astfel competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Potrivit textului adoptat de Consiliu, prezenta Directivă se aplică tuturor plăţilor efectuate ca remuneraţii pentru tranzacţii comerciale. Statele membre pot exclude însă datoriile care sunt subiect al procedurilor de insolvenţă instituite împotriva debitorului, inclusiv al p…

Consiliul Uniunii Europene a adoptat  luni, 24 ianuarie, forma revizuită a Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale.

Noua formă a Directivei stabileşte termene specifice pentru plata facturilor şi dreptul la despăgubire în cazul întârzierii efectuării plăţilor în toate tranzacţiile comerciale, indiferent dacă sunt realizate între întreprinderi sau între autorităţi publice şi întreprinderi .

Scopul Directivei este combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, în vederea asigurării funcţionării adecvate a pieţei interne, promovând astfel competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Potrivit textului adoptat de Consiliu, prezenta Directivă se aplică tuturor plăţilor efectuate ca remuneraţii pentru tranzacţii comerciale. Statele membre pot exclude însă datoriile care sunt subiect al procedurilor de insolvenţă instituite împotriva debitorului, inclusiv al procedurilor care au ca obiectiv reeşalonarea datoriei.

Potrivit Directivei, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare, în cazul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi legale şi nu a primit suma datorată la scadenţă, cu excepţia cazului în care debitorul nu este responsabil de întârziere.

Astfel, în cazul în care scadenţa sau termenul de plată nu sunt stabilite în contract, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru plăţile întârziate după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată, sau după 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau serviciilor, dacă data primirii facturii sau a unei cereri echivalente de plată nu este certă sau dacă debitorul primeşte factura sau o cerere echivalentă de plată anterior primirii bunurilor sau serviciilor.

Ca o regulă generală, în cazul întreprinderilor, termenul de plată stabilit în contract nu ar trebui să depăşească 60 de zile calendaristice, în afara cazului în care contractul prevede în mod expres dispoziţii contrare şi cu condiţia ca acest lucru să nu fie vădit inechitabil pentru creditor. În cazul întreprinderilor publice sau instituţiilor publice care furnizează servicii medicale, termenele pentru efectuarea plăţilor pot fi prelungite cu încă 60 de zile calendaristice.

Prezenta Directivă prevede compensaţii pentru costurile de recuperare, reprezentate de o sumă fixă de 40 de euro, pe care creditorul are dreptul să o obţină de la debitor ca despăgubire minimă, fără a fi necesară o notificare.

În plus, creditorul este îndreptăţit să solicite o despăgubire rezonabilă de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare care depăşesc suma fixă respectivă, precum cheltuielile suportate pentru angajarea unui avocat sau a unei firme de colectare a creanţelor. Statele membre pot menţine sau adopta dispoziţii legale mai favorabile creditorului decât cele necesare pentru respectarea prezentei directive.

Directiva prevede că acele clauze contractuale sau practici care exclud achitarea unor dobânzi sau compensarea cheltuielilor de recuperare pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor sunt considerate ca fiind vădit inechitabile.

Statele membre garantează o transparenţă totală privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta directivă, inclusiv prin publicarea ratei dobânzii legale aplicabile pentru întârzierile de plată. Comisia va publica pe internet detalii referitoare la ratele legale curente ale dobânzii aplicabile în toate statele membre în caz de întârziere a efectuării plăţilor în tranzacţiile comerciale.

Totodată, Directiva prevede că se poate obţine un titlu executoriu inclusiv printr-o procedură de urgenţă şi indiferent de suma datorată, în mod normal în termen de 90 de zile calendaristice de la înaintarea acţiunii creditorilor sau de la solicitarea adresată instanţei sau altei autorităţi competente, cu condiţia ca suma datorată sau aspecte ale procedurii să nu fie contestate.

Statele membre au la dispoziţie doi ani pentru a transpune prevederile noii Directive, care înlocuieşte Directiva 2000/35/EC.

Prezenta directivă se adresează tuturor statelor membre şi intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Reducerea numărului de plăţi întârziate în tranzacţiile comerciale este una din  măsurile prevăzute de Small Business Act for Europe şi reprezintă un demers important în scopul sprijinirii IMM-urilor pentru a face faţă condiţiilor dure de pe piaţă.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top