Fără categorie

Concurs in cadrul Directiei Monitorizare Post-Aderare si a Serviciului Coordonare Strategii UE

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE cu sediul in Bucuresti, strada Apolodor 17, latura Nord, sector 5, organizeaza in data de 22 aprilie 2008, concurs pentru ocuparea a 3 functii publice de executie vacante.

Date de identificarea postului si conditii de participare la concurs

Directia monitorizare post-aderare

Denumirea functiei publice – 2 posturi expert, gradul profesional principal.
– studii necesare: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta profil economic, managementul proiectelor.
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani
– limba engleza – nivel avansat; o a doua limba straina de circulatie internationala- nivel mediu.
– cunostinte de operare pe calculator, navigare Internet.

Serviciul coordonare strategii UE

Denumirea functiei publice – 1 post expert evaluare examinare, gradul profesional superior.
– studii necesare: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, profil economic sau…

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE cu sediul in Bucuresti, strada Apolodor 17, latura Nord, sector 5, organizeaza in data de 22 aprilie 2008, concurs pentru ocuparea a 3 functii publice de executie vacante.

Date de identificarea postului si conditii de participare la concurs

Directia monitorizare post-aderare

Denumirea functiei publice – 2 posturi expert, gradul profesional principal.
– studii necesare: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta profil economic, managementul proiectelor.
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani
– limba engleza – nivel avansat; o a doua limba straina de circulatie internationala- nivel mediu.
– cunostinte de operare pe calculator, navigare Internet.

Serviciul coordonare strategii UE

Denumirea functiei publice – 1 post expert evaluare examinare, gradul profesional superior.
– studii necesare: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, profil economic sau managementul proiectelor.
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani
– limba engleza- nivel avansat, o alta limba straina de circulatie internationala- nivel mediu.
– cunostinte de operare pe calculator, navigare Internet;

Conditii de desfasurare a concursului

– proba scrisa va avea loc in data de 22 aprilie 2008 ora 10.00 la sediul institutiei;
– interviul va avea loc in data de 23 aprilie 2008 ora 10.00 la sediul institutiei;
– in vederea participarii la concurs, candidatii depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene, pana la data de 15 aprilie 2008 ora 18.00, Dosarul de inscriere care va contine in mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de inscriere ;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, si, dupa caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare de la ultimul loc de munca;
h) declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta in original in vederea certificarii pentru conformitate. Participa la proba scrisa numai candidatii ale caror dosare au fost admise.

Date suplimentare se pot obtine de la dna Stroe Constantina la telefon 313.94.18 sau 314.34.00 interior 1404.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top