Fără categorie

COMUNICAT DE PRESA

Ministerul Apărării Naţionale va implementa o nouă concepţie de asigurare a hrănirii personalului armatei şi de organizare a sistemului de pază al unităţilor militare. În prezent, hrănirea militarilor şi paza unităţilor se realizează cu personal de specialitate al armatei şi prin operatori economici de profil, pe baza unor contracte de prestări servicii.

Această nouă concepţie, elaborată de specialiştii instituţiei la iniţiativa conducerii Ministerului Apărării Naţionale, vizează îmbunătăţirea acestor tipuri de servicii şi va conduce la reducerea cheltuielilor, în contextul în care situaţia economică a ţării şi bugetul alocat armatei impun adoptarea de măsuri concrete pentru utilizarea cu eficienţă maximă a resurselor financiare bugetare. Procesul de implementare a concepţiei va debuta în luna iunie 2011, se va realiza etapizat şi va fi finalizat în anul 2014.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, vor fi înfiinţate două filiale specializate în activităţi de pază şi hrănire ale Compa…

Ministerul Apărării Naţionale va implementa o nouă concepţie de asigurare a hrănirii personalului armatei şi de organizare a sistemului de pază al unităţilor militare. În prezent, hrănirea militarilor şi paza unităţilor se realizează cu personal de specialitate al armatei şi prin operatori economici de profil, pe baza unor contracte de prestări servicii.

Această nouă concepţie, elaborată de specialiştii instituţiei la iniţiativa conducerii Ministerului Apărării Naţionale, vizează îmbunătăţirea acestor tipuri de servicii şi va conduce la reducerea cheltuielilor, în contextul în care situaţia economică a ţării şi bugetul alocat armatei impun adoptarea de măsuri concrete pentru utilizarea cu eficienţă maximă a resurselor financiare bugetare. Procesul de implementare a concepţiei va debuta în luna iunie 2011, se va realiza etapizat şi va fi finalizat în anul 2014.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, vor fi înfiinţate două filiale specializate în activităţi de pază şi hrănire ale Companiei Naţionale ROMTEHNICA SA, companie aflată în coordonarea M.Ap.N., care vor înlocui, treptat, operatorii economici ce asigură în prezent respectivele servicii de pază şi de hrănire, pe măsură ce derularea contractelor cu aceştia va înceta. Se va obţine, în acest mod, o reducere a cheltuielilor cu circa 20 – 25 la sută.

Activitatea celor două filiale ale CN ROMTEHNICA SA se va desfăşura în regim de autofinanţare, fără a implica alocarea de fonduri din bugetul M.Ap.N.

Conducerea Ministerului Apărării Naţionale a dispus, în anul 2010, efectuarea unei analize temeinice a modului de realizare a hrănirii personalului şi de asigurare a pazei unităţilor prin prestări de servicii din partea unor firme private.

Principalele probleme constatate au fost legate de costuri, de calitatea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate şi de disfuncţionalităţi apărute în activitatea de hrănire a efectivelor, îndeosebi cu ocazia desfăşurării exerciţiilor, taberelor de instrucţie şi aplicaţiilor militare, fapt care ar putea avea repercusiuni grave în situaţii de mobilizare sau război.

Trecerea unităţilor militare din Armata României la hrănirea în sistem propriu, prin filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA, reprezintă o strategie pe termen lung, care se va desfăşura în trei etape.

În prima etapă, pentru aproximativ 200 de unităţi militare în care îşi desfăşoară activitatea circa 26.000 de militari, se vor asigura centralizat, printr-o singură achiziţie publică, produsele agroalimentare necesare acestor unităţi.

La începutul lunii iunie a.c., CN ROMTEHNICA SA va publica în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de participare pentru încheierea acordului-cadru de achiziţie a produselor agroalimentare. Procedura de atribuire a acordului-cadru, pentru o durată de 15 luni, va fi licitaţia deschisă. Ulterior, vor fi încheiate contracte subsecvente, de către bazele logistice din subordinea categoriilor de forţe ale armatei şi a comandamentelor, pentru furnizarea produselor agroalimentare care fac obiectul acordului-cadru.

În etapa a doua, care va debuta la începutul anului 2012, filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA va prelua activitatea de hrănire în instituţiile militare de învăţământ şi în bazele de instrucţie, după finalizarea derulării contractelor de prestări servicii cu operatorii economici de profil, şi va asigura produsele agroalimentare pentru celelalte unităţi militare.

Etapa finală de implementare a proiectului va începe în luna ianuarie a anului 2014. Filiala specializată va asigura hrănirea în regim de cantină sau catering pentru toate unităţile Armatei României, în locaţiile unde acestea îşi desfăşoară activitatea, şi care nu au un sistem propriu de hrănire.

Înfiinţarea structurii specializate de pază şi intervenţie a CN ROMTEHNICA SA va crea noi locuri de muncă, acestea putând fi ocupate de soldaţi şi gradaţi voluntari trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare din motive neimputabile lor şi soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari, categorii de personal care deţin un nivel bun de pregătire militară generală şi de specialitate, o parte dintre aceştia desfăşurând activităţi în structuri destinate executării serviciului de pază şi intervenţie.

Filiala specializată va prelua, treptat, paza şi intervenţia la obiectivele M.Ap.N., pe măsură ce contractele de prestări servicii cu operatorii economici de profil vor înceta.

Sisteme similare de pază a obiectivelor militare şi de asigurare a hrănirii personalului sunt implementate şi în cadrul armatelor altor state membre NATO, prin agenţii sau companii aflate în subordinea ministerelor apărării din respectivele ţări.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top