Fără categorie

Comisia salută acordul Consiliului privind strategia UE pentru regiunea Dunării

Miniştrii celor 27 de state membre ale UE au aprobat astăzi la Luxemburg strategia UE pentru regiunea Dunării adoptată de Comisia Europeană în luna decembrie a anului trecut (IP/10/1687). Pregătirile pentru punerea în aplicare a strategiei sunt deja în curs de desfăsurare. Aproximativ 200 de actiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potentialului economic imens al regiunii si la îmbunătătirea condiţiilor de mediu în regiune.

Domnul Johannes Hahn, comisar pentru politica regională, care a participat la reuniunea din Luxemburg, a subliniat: „Aprobarea de astăzi constituie o etapă importantă. De acum este responsabilitatea tărilor dunărene, a regiunilor si a părtilor implicate la faţa locului să facă eforturi de punere în aplicare, activitate care ar trebui să înceapă cât mai curând posibil. Până în anul 2020, regiunea Dunării ar trebui să ofere locuitorilor săi o calitate a vieții ameliorată, mai multe oportunităţi economice, mai multe societăţi inovatoare …

Miniştrii celor 27 de state membre ale UE au aprobat astăzi la Luxemburg strategia UE pentru regiunea Dunării adoptată de Comisia Europeană în luna decembrie a anului trecut (IP/10/1687). Pregătirile pentru punerea în aplicare a strategiei sunt deja în curs de desfăsurare. Aproximativ 200 de actiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potentialului economic imens al regiunii si la îmbunătătirea condiţiilor de mediu în regiune.

Domnul Johannes Hahn, comisar pentru politica regională, care a participat la reuniunea din Luxemburg, a subliniat: „Aprobarea de astăzi constituie o etapă importantă. De acum este responsabilitatea tărilor dunărene, a regiunilor si a părtilor implicate la faţa locului să facă eforturi de punere în aplicare, activitate care ar trebui să înceapă cât mai curând posibil. Până în anul 2020, regiunea Dunării ar trebui să ofere locuitorilor săi o calitate a vieții ameliorată, mai multe oportunităţi economice, mai multe societăţi inovatoare creatoare de locuri de muncă, un mediu îmbunătățit şi schimburi culturale mai intense. Succesul în regiunea Dunării va contribui la prosperitatea Europei în ansamblul său”.

Cuprinzând, cu cei 100 de milioane de locuitori ai săi, o cincime din populaţia UE, regiunea Dunării este un factor cheie pentru bunăstarea UE în ansamblu. Multe din problemele regiunii sunt de natură transfrontalieră: inundaţiile, liniile de transport și energetice, protecția mediului şi securitatea, toate necesită o abordare unitară.

Strategia se referă în principal la 14 țări, dintre care 8 sunt state membre (Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, Bulgaria și România), iar 6 sunt țări nemembre ale UE (Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Moldova). Organizațiile reprezentând societatea civilă şi companiile private sunt, de asemenea, implicate în punerea în aplicare a acţiunilor şi proiectelor, precum şi în atingerea unor obiective precise.

Strategia se bazează pe o nouă metodă lucru care are la bază o abordare „macro-regională”, urmând paşii strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice. Noutatea metodei constă în modul în care aceasta reuneşte ţări diferite în vederea cooperării pentru stabilirea obiectivelor, pentru alinierea fondurilor, precum şi pentru a-şi uni eforturile în vederea atingerii obiectivelor, Comisia urmând să joace un rol major în materie de coordonare.

Strategia se axează pe patru piloni principali:

  • Interconectarea regiunii Dunării (îmbunătăţirea mobilităţii, încurajarea energiei durabile şi promovarea culturii şi a turismului) Proiectele din cadrul acestei priorități cuprind: eliminarea navelor naufragiate şi a altor deşeuri din albia fluviului, terminalele multimodale din porturile fluviale pentru conectarea căilor navigabile interioare cu rețelele de transport rutier și feroviar, completarea axei feroviare „magistrale” care face leagă Parisul de Budapesta, via Stuttgart, Ulm, München, Viena și Bratislava, proiectul 4Biomass pentru promovarea energiilor regenerabile, pachetele de servicii turistice transnaţionale pentru excursii combinate tren-bicicletă-vapor de-a lungul Dunării etc.
  • Protecţia mediului în regiunea Dunării (refacerea calităţii apei, gestionarea riscurilor de mediu şi conservarea biodiversității). Proiectele cuprind: construirea de zone tampon de-a lungul fluviului pentru reținerea substanțelor nutritive, proiectul de cooperare „Dunărea albastră” privind tratarea apelor uzate urbane, reducerea reziduurilor farmaceutice din apă, refacerea zonelor inundabile pentru a ameliora protecția împotriva inundațiilor, implementarea unei reţele de zone protejate etc.
  • Creşterea prosperităţii regiunii Dunării (dezvoltarea potențialului de cercetare, a educației și a tehnologiilor informației, sprijinirea competitivității întreprinderilor și realizarea de investiții în competențele populației). Aceste acţiuni se vor concretiza sub forma unor centre comune de cercetare, a unor programe comune de educare și formare profesională, a unor proiecte de ameliorare a utilizării serviciilor de administraţie și sănătate online, a unor iniţiative de sprijin pentru comunităţile rome etc.
  • Consolidarea regiunii Dunării (ameliorarea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea cooperării în vederea combaterii crimei organizate). Exemplele de proiecte din această categorie includ formarea şi schimbul de bune practici, în special în domeniul gestionării finanțelor publice, instituirea unui forum al societății civile danubiene, elaborarea unor linii directoare comune pentru amenajarea teritoriului.

Strategia este rezultatul unei largi consultări publice, proces care a debutat în februarie 2010. Obiectivul a constat în contactarea tuturor părţilor interesate şi în colectarea tuturor ideilor acestora pentru a se asigura că obiectivele sunt realiste şi că răspund necesităţilor efective ale locuitorilor regiunii.

Într-un Plan de acţiune sunt stabilite priorităţi, sunt identificate proiecte şi sunt propuse unele termene. În luna februarie, domnul comisar Hahn a anunţat care ţări şi regiuni vor coordona fiecare domeniu de activitate prioritar (IP/11/124). Aceşti coordonatori pregătesc în prezent punerea în aplicare. Comisia va monitoriza punerea în aplicare a strategiei şi va publica un prim raport la sfârşitul anului 2012.

Informaţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/

Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top