Fără categorie

Comisia lansează o consultare privind îmbunătăţirea politicii UE în domeniul calităţii aerului

Bruxelles, 30 iunie 2011 – În condiţiile în care un procent de până la 49% dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una dintre principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE.

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu. În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii cu privire  la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013.

Comisarul european pentru…

Bruxelles, 30 iunie 2011 – În condiţiile în care un procent de până la 49% dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una dintre principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE.

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu. În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii cu privire  la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Privind în urmă la parcursul Europei în materie de ameliorare a calităţii aerului, avem multe motive să fim mândri. Dar cele 500.000 de decese premature asociate poluării ridicate a aerului cu particule în suspensie ne spun că rămân încă în mod clar multe de făcut. Este nevoie să demarăm imediat discuţiile privind următoarea generaţie de obiective în domeniul  calităţii aerului.”

Consultarea publică invită toate părţile interesate să îşi împărtăşească punctele de vedere privind cele mai bune modalităţi de îmbunătăţire a legislaţiei UE în domeniul calităţii aerului. Consultarea este structurată în două părţi – un scurt chestionar pentru publicul larg şi o secţiune mai lungă pentru experţi şi persoane care lucrează în acest domeniu provenind din administraţiile naţionale, autorităţi regionale şi locale, cercetători, întreprinderi, părţi interesate, grupuri din domeniul sănătăţii şi al mediului, precum şi alte grupuri implicate în punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul calităţii aerului.

Etapele următoare

Această operaţiune reprezintă începutul unui proces amplu de consultare, anunţat de Comisie în ianuarie 2011 (a se vedea MEMO/11/31). Comisia va continua activităţile pregătitoare şi va organiza o nouă rundă de consultări publice, cel mai târziu în 2013, înainte de a prezenta ideile privind viitorul politicii UE în domeniul aerului.

Context

Politica UE în domeniul aerului are o lungă istorie şi reprezintă una din poveştile de succes ale politicii de mediu. Conform raportului privind starea mediului (State of the Environment Report) al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), în ultimii 20 de ani s-a constatat o scădere a emisiilor generate de toţi poluanţii atmosferici relevanţi. În cazul anumitor poluanţi emisiile au scăzut semnificativ, cele de plumb fiind, de exemplu, reduse cu aproximativ 90 %. Legislaţia UE privind emisiile industriale, emisiile provenind de la vehicule şi calitatea combustibilului a jucat un rol major în aceste reduceri.

Dar calitatea aerului în UE este încă destul de departe de obiectivele celui de-al 6-lea Program de acţiune pentru mediu (6th Environmental Action Programme), prin care UE şi-a propus să atingă „niveluri de calitate a aerului care nu au un impact negativ semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului şi nu prezintă riscuri pentru acestea”.

În 2008, 45 % din populaţia UE locuia încă în zone în care erau depăşite valorile limită privind particulele în suspensie (PM10), 49% locuiau în zone unde era depăşită valoarea limită anuală de NO2, iar 46% în zone unde era depăşită valoarea ţintă a ozonului considerată sigură pentru sănătatea umană. În plus, între 20 şi 30 % din locuitorii zonelor urbane sunt expuşi unei serii de depăşiri ale limitelor.

Cel mai recent Eurobarometru privitor la atitudinile cetăţenilor europeni faţă de mediu (Attitudes of European citizens towards the environment) (365) a arătat că pentru 36% dintre cetăţeni, poluarea atmosferică reprezintă una dintre primele cinci preocupări de mediu principale, în timp ce pentru 40% dintre aceştia poluarea din oraşe este prima problemă de mediu care le vine în minte.

Informaţii suplimentare:

Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Mai multe detalii privind politica UE în domeniul aerului și revizuirea acesteia puteţi găsi la adresele:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top