Fără categorie

Comisia Europeană lansează un plan de măsuri pentru consolidarea pieţei unice a serviciilor

Comisia Europeană a dat publicităţii, joi, 27 ianuarie, Comunicarea privind o mai bună funcţionare a pieţei unice pentru servicii, în care prezintă rezultatele procesului de evaluare reciprocă a statelor membre, prevăzut de Directiva Servicii. Prin prezenta Comunicare Către o mai bună funcţionare a pieţei unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile, Comisia propune un set de măsuri care vizează soluţionarea problemelor rămase nerezolvate în urma transpunerii Directivei Servicii, cu scopul de a valorifica, până în 2012, potenţialul pieţei unice a serviciilor.

Directiva 2006/123/CE privind serviciile pe Piaţa Internă – „Directiva Servicii” a fost adoptată la sfârşitul anului 2006, cu scopul de a identifica şi elimina barierele în calea libertăţii de stabilire şi a celei de prestare transfrontalieră a serviciilor în cadrul pieţei unice europene. Serviciile reprezintă aproximativ 66% din PIB-ul UE. Directiva…

Comisia Europeană a dat publicităţii, joi, 27 ianuarie, Comunicarea privind o mai bună funcţionare a pieţei unice pentru servicii, în care prezintă rezultatele procesului de evaluare reciprocă a statelor membre, prevăzut de Directiva Servicii. Prin prezenta Comunicare Către o mai bună funcţionare a pieţei unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile, Comisia propune un set de măsuri care vizează soluţionarea problemelor rămase nerezolvate în urma transpunerii Directivei Servicii, cu scopul de a valorifica, până în 2012, potenţialul pieţei unice a serviciilor.

Directiva 2006/123/CE privind serviciile pe Piaţa Internă – „Directiva Servicii” a fost adoptată la sfârşitul anului 2006, cu scopul de a identifica şi elimina barierele în calea libertăţii de stabilire şi a celei de prestare transfrontalieră a serviciilor în cadrul pieţei unice europene. Serviciile reprezintă aproximativ 66% din PIB-ul UE. Directiva vizează o gamă largă de servicii, care reprezintă aproximativ 40% din PIB-ul şi din ocuparea forţei de muncă a Uniunii.

Pentru a verifica progresele realizate şi pentru a identifica problemele nesoluţionate, Directiva a prevăzut un proces de evaluare reciprocă a statelor membre, un exerciţiu de „evaluare inter pares”, inovator şi bazat pe date concrete. Pe tot parcursul anului 2010, Comisia şi statele membre au fost implicate în procesul de evaluare reciprocă, scopul acestui exerciţiu fiind evaluarea modului în care directiva a fost transpusă în legislaţia statelor membre. 

Rezultatele acestui exerciţiu au condus la concluzia că, deşi s-au realizat multe progrese până în prezent, piaţa unică a serviciilor nu funcţionează încă la întregul ei potenţial.

Comisia Europeană informează că, în prezent, serviciile acoperă două treimi din PIB-ul şi din ocuparea forţei de muncă a UE, reprezentând aproximativ o cincime din totalul schimburilor comerciale desfăşurate interiorul Uniunii. Astăzi, în Uniunea Europeană doar aproximativ 8% din IMM-uri desfăşoară afaceri în alte state membre. Această lipsă de dinamism nu numai că limitează posibilităţile de alegere ale consumatorilor, dar împiedică totodată dezvoltarea activităţilor şi creşterea întreprinderilor mici şi inovatoare.

Pentru a remedia această stare de fapt, Comisia propune următoarele măsuri: asigurarea funcţionării efective a pieţei unice a serviciilor, eliminarea barierelor care împiedică prestarea serviciilor transfrontaliere şi asigurarea unei aplicări ambiţioase şi complete a Directivei privind serviciile.

În 2011 şi 2012, Comisia va efectua un „test de performanţă” care va analiza piaţa unică a serviciilor din perspectiva utilizatorilor, cu scopul de a identifica problemele practice specifice care perturbă piaţa unică a serviciilor şi modul în care interacţiunea dintre diferite norme poate avea efecte nedorite.

Procesul de evaluare reciprocă a dovedit, în mod concret, existenţa unor dificultăţi care afectează prestarea transfrontalieră a serviciilor în cazul societăţilor fără sediu permanent în ţara în care îşi oferă serviciile. În acest sens, Comisia urmează să monitorizeze îndeaproape efectele Directivei Servicii asupra acestui sector, prin intermediul unor rapoarte intermediare, care vor fi publicate anual. Primul raport de acest gen va fi publicat până la finele anului 2011.

Monitorizarea Comisiei se va axa şi pe evitarea apariţiei în legislaţia statelor membre a unor noi bariere de natură legislativă în sectorul serviciilor, care pot apărea cu ocazia reexaminării de către statele membre a prevederilor legale privind stabilirea.

Totodată, Comisia va iniţia un dialog bilateral cu mai multe state membre în care au fost constatate probleme legate de implementarea Directivei. De asemenea, în 2011 Comisia va efectua o primă evaluare economică a efectelor implementării Directivei şi a impactului acesteia asupra funcţionării pieţei serviciilor.

Dinamizarea sectorului serviciilor din UE reprezintă o prioritate centrală pentru Comisie. Potrivit constatărilor Comisiei din Analiza anuală privind creşterea economică, UE îşi va putea îndeplini obiectivele ambiţioase ale strategiei Europa 2020 în ceea ce priveşte creşterea durabilă şi favorabilă incluziunii doar dacă va acorda prioritate unor reforme structurale urgente ale pieţelor de servicii şi produse, în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri european.

Mai multe detalii referitoare la propunerile lansate de Comisia Europeană găsiţi aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top