Fără categorie

Comisia Europeană defineşte o strategie pentru consolidarea normelor în materie de protecţie a datelor

Bruxelles, 4 noiembrie 2010

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vă îmbarcați pentru un zbor cu avionul, deschideți un cont bancar sau publicați fotografii pe internet? Cum sunt folosite aceste date și de către cine? Cum puteți șterge definitiv informațiile privind profilul dumneavoastră, postate pe site-urile web de socializare? Se pot transfera listele de contacte și fotografiile către un alt serviciu? Posibilitatea de a controla informațiile, de a avea acces la datele dumneavoastră personale, de a le modifica sau șterge – acestea reprezintă drepturi esențiale care trebuie să fie garantate în actuala lume digitală. Pentru a aborda aceste aspecte, Comisia Europeană a definit astăzi o strategie privind modul în care trebuie protejate datele persoanelor în toate domeniile de politică, inclusiv asigurarea respectării legii, reducând în același timp birocrația pentru întreprinderi și garantând libera circulație a datelor în UE. Această reexaminare de politică,…

Bruxelles, 4 noiembrie 2010

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vă îmbarcați pentru un zbor cu avionul, deschideți un cont bancar sau publicați fotografii pe internet? Cum sunt folosite aceste date și de către cine? Cum puteți șterge definitiv informațiile privind profilul dumneavoastră, postate pe site-urile web de socializare? Se pot transfera listele de contacte și fotografiile către un alt serviciu? Posibilitatea de a controla informațiile, de a avea acces la datele dumneavoastră personale, de a le modifica sau șterge – acestea reprezintă drepturi esențiale care trebuie să fie garantate în actuala lume digitală. Pentru a aborda aceste aspecte, Comisia Europeană a definit astăzi o strategie privind modul în care trebuie protejate datele persoanelor în toate domeniile de politică, inclusiv asigurarea respectării legii, reducând în același timp birocrația pentru întreprinderi și garantând libera circulație a datelor în UE. Această reexaminare de politică, împreună cu rezultatele unei consultări publice, vor fi folosite de Comisie pentru revizuirea Directivei UE privind protecția datelor din 1995, urmând ca în 2011 Comisia să înainteze o propunere legislativă.

„Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Pentru a garanta acest drept, avem nevoie de norme clare și coerente în materie de protecție a datelor. De asemenea, este necesar să ne adaptăm legislația la provocările generate de noile tehnologii și de globalizare. Comisia va înainta propuneri legislative anul viitor, pentru a consolida drepturile persoanelor, reducând în același timp birocrația, pentru a asigura libera circulație a datelor pe piața unică a UE.”

Strategia prezentată astăzi expune propunerile de modernizare a cadrului UE privind normele în materie de protecție a datelor, printr-o serie de obiective-cheie:

  • consolidarea drepturilor persoanelor, astfel încât culegerea și utilizarea datelor cu caracter personal să se limiteze la minimum necesar. De asemenea, persoanele ar trebui informate în mod clar și transparent privind în ce mod, de ce, pentru cât timp și de către cine le sunt culese și folosite datele. Oamenii ar trebui să își poată da consimțământul în cunoștință de cauză în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, de exemplu atunci când navighează pe internet, și ar trebui să aibă „dreptul de a fi uitați” atunci când datele ce îi privesc nu mai sunt necesare sau când aceștia doresc ca datele ce îi privesc să fie șterse;
  • consolidarea dimensiunii privind piața unică, prin reducerea sarcinii administrative asupra societăților și prin asigurarea de condiții egale. Actualele diferențe legate de punerea în aplicare a normelor UE în materie de protecție a datelor și lipsa de claritate privind legislația națională aplicabilă obstrucționează libera circulație a datelor cu caracter personal în UE și sporește costurile;
  • revizuirea normelor de protecție a datelor în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, astfel încât datele cu caracter personal ale persoanelor să fie protejate, de asemenea, în aceste domenii. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, UE are în prezent posibilitatea de a institui norme complete și coerente în materie de protecție a datelor în toate sectoarele, inclusiv cel al cooperării polițienești și judiciare în materie penală. În mod evident, se va ține seama de specificitățile și de nevoile acestor sectoare. Cu ocazia revizuirii, datele păstrate în scopul asigurării respectării legii ar trebui, de asemenea, să fie reglementate prin noul cadru juridic. Comisia revizuiește și Directiva privind păstrarea datelor din 2006, în conformitate cu care întreprinderile au obligația de a păstra datele privind traficul de comunicații pe o perioadă între șase luni și doi ani
  • asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru datele transferate în afara UE, prin îmbunătățirea și raționalizarea procedurilor de transfer internațional de date. UE ar trebui să susțină același nivel de protecție în cooperarea cu țările terțe și să promoveze standarde ridicate de protecție a datelor la nivel mondial;
  • asigurarea respectării normelor într-un mod mai eficace, prin consolidarea și armonizarea suplimentară a rolului și competențelor autorităților de protecție a datelor. De asemenea, este necesar să se consolideze cooperarea și coordonarea, pentru a asigura o aplicare mai coerentă a normelor în materie de protecție a datelor în cadrul pieței unice.

 

Calea de urmat

Reexaminarea politicii, efectuată de Comisie, va servi drept bază pentru dezbateri și evaluări viitoare. Comisia invită toate părțile interesate și publicul să trimită observații privind propunerile de revizuire până la 15 ianuarie 2011. Se pot trimite contribuții utilizând site-ul web al Comisiei dedicat consultărilor publice – click aici

Întemeindu-se pe aceste elemente, în 2011 Comisia va înainta propuneri pentru un nou cadru juridic general în materie de protecție a datelor, care ulterior va trebui negociat și adoptat de către Parlamentul European și Consiliu.

În plus, Comisia va examina alte măsuri, cum ar fi încurajarea campaniilor de sensibilizare privind drepturile în materie de protecție a datelor și posibile inițiative de autoreglementare din partea industriei.

Istoricul dosarului

Normele UE în materie de protecție a datelor (Directiva 95/46/CE privind protecția datelor din 1995) vizează să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecția datelor, precum și libera circulație a datelor. Această directivă generală de protecție a datelor a fost completată prin alte instrumente juridice, precum Directiva privind e-confidențialitatea vizând sectorul comunicațiilor. Există, de asemenea, norme specifice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (Decizia-cadru 2008/977/JAI).

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut expres la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE și în Tratatul de la Lisabona. Tratatul prevede temeiul juridic pentru adoptarea normelor în materie de protecție a datelor pentru toate activitățile care se încadrează în domeniul de aplicare al legislației UE, în conformitate cu articolul 16.

În 2009, Comisia a lansat o reexaminare a cadrului juridic actual în materie de protecție a datelor, începând cu o conferință la nivel înalt care a avut loc în mai 2009, urmată de o consultare publică deschisă până la sfârșitul anului 2009. Pe parcursul anului 2010 au fost organizate consultări specifice cu părțile interesate. În ianuarie 2010, vicepreședintele Viviane Reding a făcut publică intenția Comisiei de a moderniza normele UE privind confidențialitatea datelor, într-un discurs de Ziua protecției datelor (a se vedea IP/10/63 și SPEECH/10/441), în calitatea pe care a deținut-o anterior, de comisar pentru societatea informațională. Comunicarea de astăzi a fost elaborată de comun acord cu doamna Neelie Kroes, comisarul european pentru agenda digitală.

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542

 

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top