Fără categorie

Comisia Europeană a publicat Comunicarea Reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general

Comisia Europeană a publicat miercuri, 23 martie, Comunicarea Reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general (SIEG), al cărei scop este să lanseze o dezbatere politică cu părţile interesate pe marginea viitoarei revizuiri a Pachetului privind ajutoarele de stat pentru SIEG.

Comisia a dat publicităţii, de asemenea, Raportul privind aplicarea normelor UE prevăzute în Pachetul privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general, cunoscut şi sub numele de Pachetul post-Altmark 2005, care expune detaliat aplicarea regulilor de acordare a ajutoarelor de stat destinate SIEG, pentru fiecare sector.

Potrivit Comunicării menţionate, Comisia Europeană (COM) doreşte discutarea propunerilor sale privind revizuirea Pachetului privind ajutoarele de stat pentru SIEG cu statele membre, instituţiile europene, alte părţi interesate, urmând să lanseze proiectul de revizuire până în luna iulie a acestui an.

COM…

Comisia Europeană a publicat miercuri, 23 martie, Comunicarea Reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general (SIEG), al cărei scop este să lanseze o dezbatere politică cu părţile interesate pe marginea viitoarei revizuiri a Pachetului privind ajutoarele de stat pentru SIEG.

Comisia a dat publicităţii, de asemenea, Raportul privind aplicarea normelor UE prevăzute în Pachetul privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general, cunoscut şi sub numele de Pachetul post-Altmark 2005, care expune detaliat aplicarea regulilor de acordare a ajutoarelor de stat destinate SIEG, pentru fiecare sector.

Potrivit Comunicării menţionate, Comisia Europeană (COM) doreşte discutarea propunerilor sale privind revizuirea Pachetului privind ajutoarele de stat pentru SIEG cu statele membre, instituţiile europene, alte părţi interesate, urmând să lanseze proiectul de revizuire până în luna iulie a acestui an.

COM menţionează că revizuirea Pachetului SIEG, scadentă în luna noiembrie a acestui an, se va axa pe redefinirea unor concepte şi pe simplificarea normelor de aplicare a ajutoarelor de stat pentru SIEG. Comisia Europeană intenţionează să reducă povara administrativă asupra autorităţilor publice şi să stabilească condiţiile şi situaţiile în care anumite ajutoare pot fi considerate de minimis (ajutor de stat care nu depăşeşte, într-o perioadă determinată de timp, plafonul prevăzut de reglementările comunitare în vigoare-n.r.), pentru ce tip de servicii şi în ce condiţii este necesară notificarea unui ajutor de stat individual, dar şi dacă ar trebui modificate pragurile care stabilesc aplicarea Pachetului SIEG.

Consultările publice realizate în ultimi ani arată că regulile existente au fost necesare şi adecvate, dar că există loc pentru îmbunătăţire, mai ales în ceea ce priveşte necesitatea unor instrumente mai clare, mai simple şi mai bine proporţionate.

Astfel, COM propune clarificarea mai multor concepte cheie, legate de distincţia dintre activităţile economice şi cele non-economice, limitele pe care statele membre trebuie să le aibă atunci când definesc o activitate sau un serviciu de interes economic general. 

Comisia ia în calcul şi o abordare diversificată şi proporţională pentru diferitele tipuri de servicii publice, care presupune simplificarea aplicării normelor europene pentru anumite servicii publice locale sau servicii sociale. Totodată, COM are în vedere şi creşterea legăturii dintre costuri, eficienţă şi calitatea serviciilor pentru activităţi comerciale vaste, cum ar fi cele din industriile de reţea la nivelul întregii UE.

Un alt element identificat de COM este acela că normele actuale nu iau în considerare nivelul costurilor suportate de către un furnizor de SIEG, în comparaţie cu cele dintr-o întreprindere bine condusă, lucru care tinde să denatureze funcţionarea pieţelor şi poate afecta, în cele din urmă, calitatea serviciilor, precum şi eficienţa cheltuielilor publice.

Pachetul SIEG se aplică unui număr vast de sectoare economice, printre care transporturile, domeniul energetic, serviciile poştale, serviciile financiare, dar şi serviciile de radiodifuziune şi de telecomunicaţii. Politica implementată de Comisie în ceea ce priveşte punerea în aplicare a normelor privind ajutoarele de stat aplicabile SIEG are ca scop asigurarea bunei funcţionări a pieţei interne, prin asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile între furnizorii de SIEG, protejând în acelaşi timp interesul general şi, în special, satisfacerea nevoilor esenţiale ale cetăţenilor.

În temeiul acestor norme, furnizorii de servicii publice pot beneficia de compensaţie pentru a-şi acoperi toate costurile nete în cadrul furnizării SIEG, eventual prin includerea unui profit rezonabil.

În prezent, conform reglementărilor europene în materie, statele membre au o largă putere discreţionară în ceea ce priveşte natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SIEG). Din articolul 106 TFUE transpare că agenţii încredinţaţi cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele întreprinderi cărora le-a fost impusă realizarea anumitor obligaţii, ca de exemplu: adaptabilitate la cerinţele consumatorilor, accesibilitate egală la serviciul public, asigurarea sănătăţii şi calităţii vieţii etc.

Mai multe detalii despre Comunicarea şi Raportul COM găsiţi aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top