Fără categorie

Comisarul european Hahn anunță coordonatorii domeniilor prioritare ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Pentru a dezvolta imensul potențial economic al Dunării, Comisia Europeană a propus, la sfârșitul anului 2010, o strategie globală pentru regiunea Dunării, care acoperă opt state membre ale UE și alte șase țări europene. Strategia se va axa pe domenii concrete de acțiune prioritară, precum îmbunătățirea navigabilității, calitatea apei, cooperarea în domeniul securității și potențialul turismului. Pentru a aplica strategia pe teren, comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn, a anunțat astăzi la Budapesta, împreună cu ministrul maghiar al afacerilor externe, Janos Martonyi, țările și regiunile care vor coordona domeniile prioritare de acțiune (a se vedea anexa). Acestea vor dirija punerea în aplicare a strategiei stabilind de comun acord un program de lucru și identificând sursele de finanțare, în colaborare cu celelalte țări implicate și cu ceilalți parteneri, precum organizațiile neguvernamentale. S-au identificat unsprezece domenii prioritare. Se preconizează o cooperare strâ…

Pentru a dezvolta imensul potențial economic al Dunării, Comisia Europeană a propus, la sfârșitul anului 2010, o strategie globală pentru regiunea Dunării, care acoperă opt state membre ale UE și alte șase țări europene. Strategia se va axa pe domenii concrete de acțiune prioritară, precum îmbunătățirea navigabilității, calitatea apei, cooperarea în domeniul securității și potențialul turismului. Pentru a aplica strategia pe teren, comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn, a anunțat astăzi la Budapesta, împreună cu ministrul maghiar al afacerilor externe, Janos Martonyi, țările și regiunile care vor coordona domeniile prioritare de acțiune (a se vedea anexa). Acestea vor dirija punerea în aplicare a strategiei stabilind de comun acord un program de lucru și identificând sursele de finanțare, în colaborare cu celelalte țări implicate și cu ceilalți parteneri, precum organizațiile neguvernamentale. S-au identificat unsprezece domenii prioritare. Se preconizează o cooperare strânsă între țări și optimizarea utilizării întregii finanțări UE disponibile, fără a se rezerva fonduri suplimentare, a se stabili noi reguli sau a se crea noi instituții.

Înainte de a anunța coordonatorii domeniilor prioritare, comisarul Hahn a declarat: „Strategia conferă o dimensiune nouă și ambițioasă cooperării din regiunea Dunării. Sunt extrem de încântat că fiecare stat membru din regiune va coordona cel puțin un domeniu de acțiune și că o serie de state din afara UE vor avea, de asemenea, un rol proactiv. Coordonatorii vor începe imediat pregătirile pentru punerea în aplicare a strategiei, identificând cele mai urgente acțiuni care să contribuie la dezvoltarea regiunii și la valorizarea întregului său potențial economic. Sunt convins că, insistând asupra celor mai importante aspecte, cum ar fi mobilitatea, energia, poluarea, inovarea, locurile de muncă și securitatea, strategia va aduce o contribuție reală la construirea unui viitor mai bun pentru această parte a Europei.”

Regiunea Dunării se întinde din Germania, în vest, până în Ucraina, în est. Ea se confruntă cu numeroase provocări, printre care potențialul nevalorificat de transport naval, lipsa legăturilor rutiere și feroviare, eforturile necoordonate în domeniul educației, al cercetării și al inovării.

Cooperarea într-un „cadru macroregional” are drept obiectiv realizarea unei coordonări mai eficiente. Această abordare – inițiată deja cu succes în regiunea Mării Baltice – nu implică noi acte normative sau instituții, ci mai degrabă consolidează legăturile între diferite politici și între o gamă largă de părți interesate.

Această formă de cooperare poate fi aplicată în cazul unor probleme precum viiturile, biodiversitatea habitatelor sau contrabanda. Ea poate da naștere și unor noi oportunități, de exemplu prin îmbunătățirea navigației pe Dunăre și prin interconectarea piețelor energetice naționale pentru a preveni deficitele de electricitate și de combustibil.

Deși strategia nu va oferi o finanțare UE suplimentară, regiunea beneficiază deja de o finanțare considerabilă prin intermediul unei serii de programe ale UE. Obiectivul este de a fructifica într-o mai mare măsură sprijinul disponibil – nu mai puțin de 100 de miliarde EUR au fost alocate în cadrul politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european) între 2007 și 2013 – și de a arăta modul în care cooperarea macroregională poate contribui la rezolvarea problemelor locale. După numirea coordonatorilor domeniilor prioritare, strategia va trebui aprobată de Consiliul European, în luna iunie.

Strategia conține un plan de acțiune detaliat bazat pe patru piloni:

Interconectarea regiunii Dunării (de exemplu, îmbunătățirea mobilității, încurajarea energiei durabile și promovarea culturii și a turismului)

Protejarea mediului în regiunea Dunării (de exemplu, refacerea calității apei, gestionarea riscurilor de mediu și conservarea biodiversității)

Creșterea prosperității regiunii Dunării (de exemplu, dezvoltarea capacității de cercetare, a educației și a tehnologiilor informației, sprijinirea competitivității întreprinderilor și investiții în competențele populației)

Consolidarea regiunii Dunării (de exemplu, ameliorarea capacității instituționale și îmbunătățirea cooperării în vederea combaterii crimei organizate)

De asemenea, strategia propune și o serie de obiective delimitate în timp cărora să li se acorde atenție, printre care:

dezvoltarea unor terminale multimodale eficiente în porturile de pe Dunăre, pentru a conecta căile navigabile interioare cu cele de transport rutier și feroviar, până în 2020;

punerea în aplicare a planurilor de gestionare a riscurilor de inundații pe întregul curs al Dunării – care vor trebui definitivate în 2015, în temeiul directivei UE privind inundațiile – și reducerea semnificativă a riscului de inundații până în 2021;

reducerea nutrienților pentru a readuce ecosistemele din Marea Neagră la nivelurile din 1960, până în 2020;

garantarea accesului la internet în bandă largă de mare viteză pentru toți cetățenii UE din regiune până în 2013;

investirea a 3% din PIB în cercetare și dezvoltare până în 2020.

Una dintre primele sarcini ale coordonatorilor domeniilor prioritare va fi aceea de a stabili de comun acord și de a defini aceste obiective, împreună cu țările implicate cel mai puternic în fiecare domeniu de acțiune.

Pentru a îndeplini obiectivele, strategia enumeră o serie de acțiuni care vor aduce, de asemenea, o contribuție importantă la realizarea obiectivelor mai ample ale Strategiei 2020 pentru o creștere durabilă și inteligentă.

Țările care vor coordona fiecare domeniu prioritar sunt enumerate în anexă.

Context:

Țările care participă la strategia UE pentru regiunea Dunării sunt: Germania (Baden-Württemberg și Bavaria), Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Moldova și Ucraina.

Comisia a propus strategia la solicitarea Consiliului European. Se preconizează că strategia va fi aprobată de statele membre în cursul președinției ungare, în prima jumătate a anului 2011.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Sursa: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top