Fără categorie

Cel de al treilea summit Africa-UE: unirea eforturilor pentru a înregistra progrese în materie de „investiţii, creştere economică şi creare de locuri de muncă”

În zilele de 29 și 30 noiembrie, președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, și comisarul pentru dezvoltare, domnul Andris Piebalgs, vor participa la summitul Africa-UE, care va avea loc la Tripoli (Libia). 80 de șefi de stat și de guvern din Europa și Africa vor purta discuții în cadrul temei generale „Investiții, creștere economică și creare de locuri de muncă”, pentru a da o dimensiune nouă și mai ambițioasă cooperării între cele două continente. Prin intermediul parteneriatului Africa-UE, instituit în 2007, cele două continente urmăresc interese comune și obiective strategice, ca parteneri egali, în afara sferei politicii tradiționale de dezvoltare. În timpul summitului, se preconizează că liderii vor pune accentul pe creșterea favorabilă incluziunii și pe creșterea durabilă ca vectori-cheie ai dezvoltării și ai luptei împotriva sărăciei. O mai mare implicare a sectorului privat și întărirea acestuia sunt …

În zilele de 29 și 30 noiembrie, președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, și comisarul pentru dezvoltare, domnul Andris Piebalgs, vor participa la summitul Africa-UE, care va avea loc la Tripoli (Libia). 80 de șefi de stat și de guvern din Europa și Africa vor purta discuții în cadrul temei generale „Investiții, creștere economică și creare de locuri de muncă”, pentru a da o dimensiune nouă și mai ambițioasă cooperării între cele două continente. Prin intermediul parteneriatului Africa-UE, instituit în 2007, cele două continente urmăresc interese comune și obiective strategice, ca parteneri egali, în afara sferei politicii tradiționale de dezvoltare. În timpul summitului, se preconizează că liderii vor pune accentul pe creșterea favorabilă incluziunii și pe creșterea durabilă ca vectori-cheie ai dezvoltării și ai luptei împotriva sărăciei. O mai mare implicare a sectorului privat și întărirea acestuia sunt premise esențiale pentru realizarea acestui obiectiv, ca și cooperarea mai puternică în domeniul schimbărilor climatice, al păcii și securității.

Președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, a declarat înainte de reuniune: „Într-un context de accentuare a globalizării și a crizei economice și financiare, parteneriatul Uniunii cu Africa are o importanță strategică. Vom aborda aspecte-cheie, precum pacea și securitatea, guvernanța mondială și integrarea regională. De asemenea, vom intensifica eforturile noastre comune pentru încurajarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și creștere.”

Președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, a declarat înainte de reuniune: „Uniunea Europeană construiește un parteneriat puternic și din ce în ce mai apropiat cu Africa. În 2007, la summitul de la Lisabona, am făcut progrese importante, adoptând o strategie comună. Acum trebuie să consolidăm și să aprofundăm legăturile noastre, pe baza potențialului încă nevalorificat al relațiilor UE-Africa. O cooperare mai puternică și mai intensă va favoriza în mod substanțial dezvoltarea Africii și va juca un rol important în îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. De asemenea, pentru Europa acest parteneriat reprezintă un atu real și o ocazie care nu trebuie ratată pentru stimularea relațiilor cu un continent tot mai important, într-o lume din ce în ce în ce mai interdependentă.”

Cei 80 de șefi de stat și de guvern, care reprezintă peste 1,5 miliarde de persoane, vor dezbate cu precădere modul în care cele două continente pot înregistra progrese în ceea ce privește prioritățile comune de promovare a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă și depășirea efectelor crizei economice și financiare, în special prin crearea unui mediu mai favorabil întreprinderilor și investițiilor.

Din 2007, Strategia comună UE-Africa a înregistrat progrese semnificative în domenii cum ar fi Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), pacea și securitatea, integrarea regională și comerțul (exemple concrete pot fi găsite în MEMO/10/604). Totodată, Europa și Africa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a depăși fragmentarea politicilor și a instrumentelor financiare. În vederea atingerii obiectivelor lor comune, acestea trebuie, de asemenea, să implice în mai mare măsură toate părțile interesate – parlamente, societatea civilă și sectorul privat.

Discuțiile din cadrul summitului vor aborda următoarele teme:

integrare regională, infrastructură, tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), știință și dezvoltarea sectorului privat;

energie, schimbări climatice;

ODM, agricultură și produse alimentare;

pace și securitate;

guvernanță și drepturile omului;

migrație, mobilitate și creare de locuri de muncă.

Se preconizează că, în declarația lor comună, șefii de stat și de guvern vor pune accentul pe importanța strategică mondială a parteneriatului lor, care este singurul parteneriat strategic încheiat între două continente. De asemenea, summitul ar trebui să relanseze eforturile în vederea realizării ODM, acordându-se o atenție specială țărilor care înregistrează cele mai mari întârzieri în materie. Va fi adoptat un plan comun de acțiune pentru perioada 2011-2013, conținând acțiuni concrete care urmează să fie întreprinse sau să fie lansate în domenii strategice și care se bazează pe rezultatele începând cu 2007.

Înainte de a participa la summit, președintele Barroso, vicepreședintele Tajani și comisarul Piebalgs vor fi prezenți la forumul de afaceri UE-Africa și la masa rotundă a directorilor executivi, organizată în contextul summitului, la 28 noiembrie. În special, în cadrul acestui forum vor avea loc dezbateri referitoare la elaborarea unei strategii comune, în vederea asigurării unor modele favorabile incluziunii pentru dezvoltare durabilă și creștere în Africa.

Context

În 2007, șefii de stat și de guvern din Europa și din Africa au lansat parteneriatul strategic comun Africa-UE pentru a urmări obiective comune, în afara sferei politicii tradiționale de dezvoltare. Opt parteneriate tematice asigură monitorizarea operațională: pace și securitate; guvernanță democratică și drepturile omului; comerț, integrare regională și infrastructură; OMD; energie; schimbări climatice, migrație, mobilitate și ocuparea forței de muncă; știință, societate informațională și spațiu.

La 10 noiembrie 2010, Comisia Europeană a publicat propunerile sale privind modul de consolidare a relațiilor Africa-UE, recunoscând că era necesar ca parteneriatul să evolueze în continuare. Aceasta a sugerat concentrarea cooperării pentru dezvoltare asupra sprijinului acordat creșterii favorabile incluziunii și creșterii durabile în Africa, punând în centrul atenției activitățile cu impact puternic pentru a atrage investiții, în vederea realizării potențialului uriaș al parteneriatului nostru.

Pentru mai multe informații, a se consulta și:

MEMO/10/604

IP/10/1495 și MEMO/10/566 referitor la Comunicarea privind consolidarea relațiilor UE-Africa

IP/10/1494 și MEMO/10/565 privind Cartea verde: „Politica de dezvoltare a UE în sprijinul creșterii favorabile incluziunii și al dezvoltării durabile; sporirea impactului politicii de dezvoltare a UE”

Site-ul internet al Parteneriatului Africa-UE:

 http://www.africa-eu-partnership.org/

Site-ul DG Dezvoltare: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Site-ul EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul internet al președintelui José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Site-ul comisarului pentru dezvoltare, domnul Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Site-ul Formului de afaceri UE-Africa

http://www.euafrica-businessforum.org

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top