Actualitate

Bugetul comunei Baia a fost adoptat. Ce alte decizii au luat consilierii locali

În cea mai recentă ședință de Consiliu Local, aleșii comunei Baia, județul Tulcea, au adoptat o serie de hotărâri deosebit de importante pentru bunul mers al comunității.

În primul rând, amintim adoptarea în unanimitate a bugetului pe anul 2021 al comunei, un buget ce cuprinde atât veniturile, cât și cheltuielile ce se vor realiza în cursul acestui an. Odată cu bugetul, a primit girul consilierilor locali și programul anual de investiții și programul multianual de investiții pentru perioada 2021-2024.

De asemenea, a fost adoptat și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC GOSCOM BAIA SRL, societate aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Baia.

Aleșii locali și-au exprimat acordul cu privire la constituirea dreptului de uz și servitute pentru amplasarea cablurilor electrice subterane LES pentru conexiunea turbinelor eoliene la stația electrică internă 33/110 kw și acordul pentru modernizarea drumurilor de exploatare ce vor fi utilizate în vederea construirii, exploatării și întreținerii Parcului eolian CEE Beidaud 1, pe durata existenței acestuia.

Un alt acord a fost dat și pentru amplasarea cablurilor electrice subterane LES pentru conexiunea turbinelor eoliene la stația electrică internă 33/110 kw și acordul pentru modernizarea drumurilor de exploatare ce vor fi utilizate în vederea construirii, exploatării și întreținerii Parcului eolian CEE Beidaud 2, pe durata existenței acestuia.

În aceeași ședință de Consiliu Local a fost stabilită componența echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă ȋn cazurile de violenţă domestică, după cum urmează:

  • Neagu Gabriela – consilier cu atribuții de asistenţă socială – Coordonator echipă
  • Miricioiu Mădălina-Carmen – inspector stare civilă
  • Ballasch Marius-Eugen – poliţist local
  • Mușat Constantin – preot paroh Biserica “Sf. Ȋmpăraţi Constantin şi Elena“ Baia

Consilierii locali au aprobat și acordarea unui ajutor social în valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2021 , cuplurilor cu domiciliul în comuna Baia care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și acordarea unui ajutor social în valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2021 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia.

Nu în ultimul rând, Consiliul Local a aprobat studiul de oportunitate, modelul de contract de delegare a gestiunii, caietul de sarcini, regulamentul, inventarul bunurilor mobile și imobile aferente serviciului, procesul verbal de predare-primire a serviciului și indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public al comunei Baia, precum și împuternicirea primarului comunei pentru a semna procesul verbal de predare-primire a inventarului și contractul de delegare a gestiunii acestui serviciu.

Actualitate

To Top