Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Comert_exterior_iul_2011.png
Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20111)2)Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 s-au cifrat la 181,0 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,1% – comparativ cu luna iulie 2010.Comert_exterior_iul_2011.pngÎn ianuarie-iulie 2011 exporturile au totalizat 1181,5 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 63,1%.Ianuarie-iulie 2011Structura, %Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %mil. dolari SUAîn % faţă de ianuarie-iulie 2010ianuarie-iulieianuarie-iulie2010201120102011Export – total      1181,5163,1100,0100,04,763,1      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)588,5164,249,549,8-2,631,8  ţările CSI467,6167,038,739,64,925,9  alte ţări125,4146,111,810,62,45,4Import – total   2790,2140,2100,0100,012,940,2      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)1255,8140,644,945,07,718,2  ţăril…

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20111)2)Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 s-au cifrat la 181,0 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,1% – comparativ cu luna iulie 2010.Comert_exterior_iul_2011.pngÎn ianuarie-iulie 2011 exporturile au totalizat 1181,5 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 63,1%.Ianuarie-iulie 2011Structura, %Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %mil. dolari SUAîn % faţă de ianuarie-iulie 2010ianuarie-iulieianuarie-iulie2010201120102011Export – total      1181,5163,1100,0100,04,763,1      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)588,5164,249,549,8-2,631,8  ţările CSI467,6167,038,739,64,925,9  alte ţări125,4146,111,810,62,45,4Import – total   2790,2140,2100,0100,012,940,2      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)1255,8140,644,945,07,718,2  ţările CSI895,0142,531,532,1-0,913,4  alte ţări639,4136,323,622,96,18,6balanţA comercialĂ – total      -1608,7127,1100,0100,0xx      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)-667,3124,942,241,5xx  ţările CSI-427,4122,827,526,6xx  alte ţări-514,0134,130,331,9xx

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–27) au însumat 588,5 mil. dolari SUA (cu 64,2% mai mult faţă de ianuarie-iulie 2010), deţinînd o cotă de 49,8% în total exporturi (49,5% în  ianuarie-iulie 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,6% (în ianuarie-iulie   2010 – 38,7%), ce corespunde unei valori de 467,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 67,0%, comparativ cu ianuarie-iulie 2010.

Primele 28 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie  2010

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2010

2011

2010

2011

Export – total

1181,5

163,1

100,0

100,0

4,7

63,1

       din care:

Federaţia Rusă

318,3

181,6

24,2

26,9

5,1

19,7

România

206,5

169,4

16,8

17,5

-2,6

11,7

Italia

119,2

148,6

11,1

10,1

0,1

5,4

Ucraina

75,8

171,8

6,1

6,4

0,6

4,4

Germania

66,7

192,8

4,8

5,6

-1,0

4,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

53,7

125,1

5,9

4,5

1,8

1,5

Turcia

46,8

124,3

5,2

4,0

3,1

1,3

Polonia

41,7

198,2

2,9

3,5

0,2

2,9

Belarus

41,6

102,7

5,6

3,5

-0,6

0,2

Kazahstan

21,8

183,8

1,6

1,8

0,0

1,4

Belize

20,3

1,7

2,8

Bulgaria

16,6

de 2,1 ori

1,1

1,4

-0,1

1,2

Statele Unite ale Americii

14,8

148,2

1,4

1,3

0,7

0,7

Grecia

14,6

153,2

1,3

1,2

0,2

0,7

Franţa

12,2

125,9

1,3

1,0

-0,4

0,3

Lituania

11,6

de 2,3 ori

0,7

1,0

-0,1

0,9

Ungaria

10,7

de 5,8 ori

0,3

0,9

-0,8

1,2

Olanda

7,2

de 2,1 ori

0,5

0,6

-0,1

0,5

Republica Cehă

6,7

146,0

0,6

0,6

0,3

0,3

Georgia

6,1

81,6

1,0

0,5

0,4

-0,2

Austria

6,1

160,7

0,5

0,5

0,0

0,3

Belgia

5,4

134,6

0,6

0,5

0,1

0,2

Panama

5,3

de 5,8 ori

0,1

0,4

-0,3

0,6

Irak

4,0

89,8

0,6

0,3

0,3

-0,1

Slovacia

3,8

111,8

0,5

0,3

-0,1

0,1

Siria

3,4

108,0

0,4

0,3

0,1

0,0

Elveţia

3,3

62,5

0,7

0,3

-1,5

-0,3

Uzbekistan

3,1

102,2

0,4

0,3

-0,3

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+81,6%), România (+69,4%), Italia (+48,6%), Ucraina (+71,8%), Germania (+92,8%), Polonia (+98,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+25,1%), Kazahstan (+83,8%), Turcia (+24,3%), Bulgaria (de 2,1 ori), Ungaria (de 5,8 ori), Lituania (de 2,3 ori), Statele Unite ale Americii (+48,2%), Grecia (+53,2%), Panama (de 5,8 ori), Olanda (de 2,1 ori), Franţa (+25,9%), Republica Cehă (+46,0%), Austria (+60,7%), Belarus (+2,7%), Belgia (+34,6%), Slovacia (+11,8%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 62,7%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Elveţia (-37,5%), Georgia (-18,4%) şi Irak (-10,2%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 0,6%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2010

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2010

2011

2010

2011

Export – total

1181,5

163,1

100,0

100,0

4,7

63,1

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

195,7

150,1

18,0

16,6

-4,2

9,0

Animale vii

3,7

91,8

0,6

0,3

0,5

0,0

Carne şi preparate din carne

6,1

de 2,1 ori

0,4

0,5

0,4

0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

6,5

131,9

0,7

0,6

0,2

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

48,1

de 2,0 ori

3,2

4,1

-3,1

3,4

Legume şi fructe

111,6

132,7

11,6

9,5

1,6

3,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,1

175,5

0,4

0,4

-4,0

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,4

98,7

0,2

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,5

198,5

0,8

1,0

0,2

0,8

Produse şi preparate alimentare diverse

1,7

de 2,0 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

103,4

92,2

15,5

8,7

2,8

-1,2

Băuturi

84,1

91,6

12,7

7,1

1,6

-1,1

Tutun brut şi prelucrat

19,3

94,9

2,8

1,6

1,2

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

171,8

de 2,6 ori

9,0

14,5

1,9

14,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,1

130,4

0,3

0,2

0,2

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

95,8

de 2,3 ori

5,8

8,1

0,3

7,4

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,1

de 2,3 ori

0,2

0,3

0,1

0,2

Lemn şi plută

0,8

102,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,2

149,9

0,1

0,1

0,1

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,9

de 15,9 ori

0,0

0,1

0,0

0,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,7

135,1

0,7

0,6

-0,1

0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

57,7

de 5,5 ori

1,5

4,9

1,1

6,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,5

78,3

0,3

0,1

0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

12,1

de 4,7 ori

0,3

1,0

0,1

1,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

11,6

de 5,7 ori

0,3

1,0

0,0

1,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,5

129,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

42,3

de 2,1 ori

2,8

3,6

-0,7

3,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

42,2

de 2,1 ori

2,8

3,6

-0,7

3,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

59,4

150,3

5,5

5,0

1,2

2,8

Produse chimice organice

2,0

de 2,3 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Produse tanante sau colorante

0,9

98,9

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

38,7

124,7

4,3

3,3

1,2

1,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

10,7

de 2,8 ori

0,5

0,9

0,0

1,0

Materiale plastice sub forme primare

2,6

de 3,8 ori

0,1

0,2

-0,1

0,3

Materiale plastice prelucrate

3,7

192,8

0,3

0,3

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,7

96,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

113,1

191,2

8,2

9,6

1,0

7,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,6

de 4,6 ori

0,1

0,1

-0,6

0,2

Cauciuc prelucrat

12,6

de 3,3 ori

0,5

1,1

0,1

1,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,2

de 2,3 ori

0,3

0,4

0,1

0,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

12,7

de 3,1 ori

0,6

1,1

0,4

1,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

35,5

185,5

2,6

3,0

0,5

2,3

Articole din minerale nemetalice

25,1

143,1

2,4

2,1

0,5

1,0

Fier şi oţel

4,9

de 4,1 ori

0,2

0,4

0,0

0,5

Metale neferoase

0,5

de 3,5 ori

0,0

0,1

-0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

15,0

141,3

1,5

1,3

0,1

0,6

Maşini şi echipamente pentru transport

196,7

de 2,0 ori

13,6

16,7

1,9

13,6

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

7,6

181,4

0,6

0,7

0,4

0,5

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

19,0

de 2,8 ori

0,9

1,6

0,4

1,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,3

de 2,9 ori

0,2

0,3

-0,1

0,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

39,3

de 3,7 ori

1,5

3,3

0,1

3,9

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,5

108,3

0,1

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

7,1

de 8,0 ori

0,1

0,6

-0,1

0,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

91,2

149,5

8,4

7,7

0,3

4,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

23,1

de 2,4 ori

1,3

2,0

0,6

1,9

Alte echipamente de transport

5,6

156,5

0,5

0,5

0,3

0,3

Articole manufacturate diverse

286,6

145,9

27,1

24,3

0,7

12,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

4,0

de 3,5 ori

0,2

0,3

0,0

0,4

Mobilă şi părţile ei

44,1

de 2,7 ori

2,3

3,7

0,5

3,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

11,1

130,4

1,2

1,0

0,1

0,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

168,0

127,1

18,2

14,2

0,4

4,9

Încălţăminte

28,4

171,9

2,3

2,4

0,0

1,6

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

8,8

144,1

0,8

0,8

-0,1

0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,4

125,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

21,8

144,5

2,1

1,9

-0,2

0,9

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 24,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (58,6% din total secţiune şi 14,2% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (15,4% din total secţiune şi 3,7% din total exporturi), încălţăminte (9,9% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul doi, reprezentînd 16,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (46,4% din total secţiune şi 7,7% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (20,0% din total secţiune şi 3,3% din total exporturi), vehicule rutiere (11,7% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (9,7% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (3,6% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul trei, reprezentînd 16,6% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (57,0% din total secţiune şi 9,5% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (24,6% din total secţiune şi 4,1% din total exporturi), hrană destinată animalelor (5,9% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (3,3% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,1% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (2,6% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 14,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 55,8% din total secţiune şi 8,1% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 33,6% şi 4,9%.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul cinci, cu o pondere de 9,6% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (31,4% din total secţiune şi 3,0% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (22,2% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), articole prelucrate din metal (13,2% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (11,3% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), cauciuc prelucrat (11,1% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul şase, deţinînd o cotă de 8,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (81,3% din total secţiune şi 7,1% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (18,7% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte reprezentînd 5,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produselor medicinale şi farmaceutice le-au revenit 65,1% din total secţiune şi 3,3% din total exporturi, iar uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare respectiv 18,1% şi 0,9%. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (84,4%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 3,6% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 2,6 ori), maşini şi echipamente pentru transport (de 2,0 ori), articole manufacturate diverse (+45,9%), produse alimentare şi animale vii (+50,1%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+91,2%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (de 2,1 ori), produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (+50,3%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 4,7 ori), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 64,3%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-8,4%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-21,7%), tutun brut şi prelucrat (-5,1%), alte materiale şi produse chimice(-4,0%), animale vii (-8,2%).

Importurile de mărfuri realizateîn luna iulie 2011 au însumat 414,8 mil. dolari SUA, cu 0,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 32,1% mai mult  comparativ cu luna iulie 2010.

În ianuarie-iulie 2011 importurile au totalizat 2790,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 40,2%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1255,8 mil. dolari SUA (cu 40,6% mai mult decît în ianuarie-iulie 2010), deţinînd o pondere de 45,0% în total importuri (44,9% în  ianuarie-iulie 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 895,0 mil. dolari SUA (cu 42,5% mai mare decît în ianuarie-iulie 2010), care echivalează cu o cotă de 32,1% în total importuri (31,5% în ianuarie-iulie 2010).

Comert_exterior_iul_2_2011.png

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2010

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2010

2011

2010

2011

Import – total

2790,2

140,2

100,0

100,0

12,9

40,2

       din care:

Federaţia Rusă

425,4

140,0

15,3

15,2

7,4

6,1

Ucraina

341,7

129,7

13,2

12,2

1,6

3,9

România

322,0

163,0

9,9

11,5

2,0

6,3

Germania

215,5

142,9

7,6

7,7

0,7

3,2

China

206,8

132,5

7,8

7,4

2,1

2,6

Italia

199,0

137,2

7,3

7,1

1,1

2,7

Turcia

198,4

192,4

5,2

7,1

0,6

4,8

Belarus

96,2

186,7

2,6

3,4

-0,8

2,2

Polonia

66,7

126,7

2,6

2,4

0,5

0,7

Ungaria

55,3

172,0

1,6

2,0

0,2

1,2

Franţa

51,8

136,7

1,9

1,9

0,2

0,7

Austria

49,9

149,5

1,7

1,8

0,0

0,8

Statele Unite ale Americii

45,0

115,9

2,0

1,6

0,9

0,3

Grecia

44,7

79,4

2,8

1,6

1,8

-0,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

36,0

120,9

1,5

1,3

0,3

0,3

Bulgaria

34,2

141,4

1,2

1,2

0,2

0,5

Republica Cehă

30,4

145,5

1,0

1,1

0,0

0,5

Olanda

26,8

114,5

1,2

1,0

0,3

0,2

Spania

21,9

161,4

0,7

0,8

-0,3

0,4

Belgia

21,7

131,7

0,8

0,8

0,2

0,3

Japonia

21,0

118,5

0,9

0,8

0,2

0,2

Elveţia

20,9

181,0

0,6

0,7

0,0

0,5

India

20,2

141,7

0,7

0,7

0,2

0,3

Kazahstan

17,5

de 2,8 ori

0,3

0,6

-9,1

0,6

Suedia

17,0

181,5

0,5

0,6

0,1

0,4

Coreea de Sud

14,4

140,2

0,5

0,5

0,1

0,2

Slovenia

13,1

165,1

0,4

0,5

0,0

0,3

Slovacia

11,6

146,2

0,4

0,4

0,1

0,2

Vietnam

10,5

127,7

0,4

0,4

0,0

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

9,2

159,2

0,3

0,3

0,0

0,2

Lituania

8,9

97,8

0,5

0,3

0,0

0,0

Finlanda

8,4

124,4

0,3

0,3

-0,1

0,1

Israel

7,9

112,6

0,4

0,3

-0,1

0,0

Uzbekistan

7,3

de 4,1 ori

0,1

0,3

0,1

0,3

Brazilia

7,1

17,4

2,0

0,3

1,8

-1,7

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+63,0%), Federaţia Rusă (+40,0%), Turcia (+92,4%), Ucraina (+29,7%), Germania (+42,9%), Italia (+37,2%), China (+32,5%), Belarus (+86,7%), Ungaria (+72,0%), Austria (+49,5%), Polonia (+26,7%), Franţa (+36,7%), Kazahstan (de 2,8 ori), Bulgaria (+41,4%), Republica Cehă (+45,5%), Elveţia (+81,0%), Spania (+61,4%), Suedia (+81,5%), Statele Unite ale Americii (+15,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+20,9%), Belgia (+31,7%), India (+41,7%), Slovenia (+65,1%), Uzbekistan (de 4,1 ori), Olanda (+14,5%), Japonia (+18,5%), Coreea de Sud (+40,2%), Slovacia (+46,2%), Taiwan, provincie a Chinei (+59,2%), Vietnam (+27,7%), Finlanda (+24,4%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 41,1%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2010

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2010

2011

2010

2011

Import – total      

2790,2

140,2

100,0

100,0

12,9

40,2

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

274,2

122,0

11,3

9,8

2,5

2,5

Animale vii

2,9

76,4

0,2

0,1

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

16,9

134,5

0,6

0,6

0,1

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

17,3

122,6

0,7

0,6

0,2

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

24,5

118,3

1,1

0,9

0,2

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

43,1

143,2

1,5

1,5

0,0

0,6

Legume şi fructe

87,4

117,2

3,8

3,1

1,3

0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,9

70,3

0,4

0,2

0,3

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

26,9

129,5

1,0

1,0

0,2

0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,0

116,2

0,5

0,4

0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

38,3

126,2

1,5

1,4

0,2

0,4

Băuturi şi tutun

72,8

104,4

3,5

2,6

0,2

0,1

Băuturi

27,8

116,3

1,2

1,0

-0,2

0,1

Tutun brut şi prelucrat

45,0

98,2

2,3

1,6

0,4

0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

65,7

129,9

2,5

2,4

0,8

0,8

Seminţe şi fructe oleaginoase

8,7

51,3

0,9

0,3

0,7

-0,4

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,7

de 2,5 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Lemn şi plută

15,1

142,7

0,5

0,5

-0,1

0,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

7,6

171,0

0,2

0,3

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,4

121,4

0,2

0,2

0,1

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

10,1

de 10,8 ori

0,0

0,4

0,0

0,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

14,9

127,1

0,6

0,6

0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

602,5

149,3

20,3

21,6

-0,1

10,0

Cărbune, cocs şi brichete

13,8

165,0

0,4

0,5

0,1

0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

327,2

157,5

10,5

11,7

1,5

6,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

243,0

130,0

9,4

8,7

-1,7

2,8

Energie electrică

18,5

de 36,1 ori

0,0

0,7

0,0

0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,0

114,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,5

66,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,3

128,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,2

112,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

373,2

135,3

13,9

13,4

2,0

4,9

Produse chimice organice

7,8

164,3

0,2

0,3

0,0

0,2

Produse chimice anorganice

8,7

152,7

0,3

0,3

0,0

0,2

Produse tanante şi colorante

17,1

133,5

0,6

0,6

0,1

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

113,5

124,6

4,6

4,1

0,6

1,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

58,9

127,4

2,3

2,1

0,2

0,6

Îngrăşăminte minerale sau chimice

25,3

de 2,3 ori

0,6

0,9

0,2

0,7

Materiale plastice sub forme primare

30,6

131,1

1,2

1,1

0,2

0,4

Materiale plastice prelucrate

46,2

125,9

1,9

1,7

0,3

0,5

Alte materiale şi produse chimice

65,1

146,9

2,2

2,3

0,4

1,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

528,9

142,5

18,7

18,9

3,2

7,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

16,6

142,6

0,6

0,6

0,0

0,2

Cauciuc prelucrat

41,9

169,3

1,2

1,5

0,3

0,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

29,2

125,7

1,2

1,0

0,3

0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

60,9

142,5

2,2

2,2

0,5

0,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

154,2

143,0

5,4

5,5

1,1

2,3

Articole din minerale nemetalice

66,1

129,8

2,6

2,4

0,1

0,8

Fier şi oţel

75,0

162,6

2,3

2,7

0,3

1,4

Metale neferoase

12,2

142,7

0,4

0,4

0,0

0,2

Articole prelucrate din metal

72,8

131,2

2,8

2,6

0,6

0,9

Maşini şi echipamente pentru transport

624,5

153,1

20,5

22,4

4,0

10,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

15,3

de 2,3 ori

0,3

0,5

0,2

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

97,4

189,0

2,6

3,5

0,5

2,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,2

de 2,3 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

98,0

173,9

2,8

3,5

0,6

2,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

15,9

106,9

0,8

0,6

0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

69,5

143,4

2,4

2,5

0,5

1,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

169,8

156,5

5,5

6,1

0,1

3,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

150,3

181,4

4,2

5,4

0,2

3,4

Alte echipamente de transport

3,1

8,4

1,8

0,1

1,9

-1,7

Articole manufacturate diverse

243,3

133,8

9,1

8,7

0,3

3,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

19,3

129,5

0,7

0,7

0,1

0,2

Mobilă şi părţile ei

34,5

139,6

1,2

1,2

0,1

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,4

144,2

0,1

0,1

0,0

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

46,2

107,9

2,2

1,6

0,1

0,2

Încălţăminte

19,3

175,2

0,6

0,7

-0,1

0,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

25,3

134,7

0,9

0,9

-0,1

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

4,4

114,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

91,9

143,3

3,2

3,3

0,2

1,4

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 22,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (27,2% din total secţiune şi 6,1% din total importuri), vehicule rutiere (24,1% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (15,7% din total secţiune şi 3,5% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (15,6% din total secţiune şi 3,5% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (11,1% din total secţiune şi 2,5% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 21,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 54,3% din total secţiune şi 11,7% din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz, respectiv 40,3% şi 8,7%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,9% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,2% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), fierul şi oţelul (14,2% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), articolele prelucrate din metal (13,8% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (12,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,5% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,9% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,5% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (30,4% din total secţiune şi 4,1% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (15,8% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), materialele plastice prelucrate (12,4% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), materiale plastice sub forme primare (8,2% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (6,8% din total secţiune şi 0,9% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (31,9% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,7% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (14,0% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,8% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,0% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,3% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (6,2% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de maşini şi echipamente pentru transport (+53,1%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+49,3%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+42,5%), produse chimice şi produse derivate (+35,3%), articole manufacturate diverse (+33,8%), produse alimentare şi animale vii (+22,0%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+29,9%), băuturi şi tutun (+4,4%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 40,2%.

Comert_exterior_iul_3_2011.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 1608,7 mil. dolari SUA, cu 343,0 mil. dolari SUA (+27,1%) mai mare faţă de cel înregistrat în  ianuarie-iulie 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 667,3 mil. dolari SUA (în  ianuarie-iulie 2010 – 534,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI – de 427,4 mil. dolari SUA (în  ianuarie-iulie 2010 – 348,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări – partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2011  în % faţă de ianuarie-iulie 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1265,7

-1608,7

127,1

  din care:

Ucraina

-219,3

-265,9

121,3

China

-155,2

-205,4

132,3

Turcia

-65,5

-151,6

de 2,3 ori

Germania

-116,2

-148,8

128,0

România

-75,6

-115,4

152,6

Federaţia Rusă

-128,6

-107,2

83,3

Italia

-64,9

-79,8

123,0

Belarus

-11,0

-54,6

de 5,0 ori

Ungaria

-30,3

-44,6

147,2

Austria

-29,6

-43,8

148,1

Franţa

-28,2

-39,6

140,4

Grecia

-46,8

-30,2

64,4

Statele Unite ale Americii

-28,9

-30,2

104,7

Polonia

-31,6

-25,0

79,2

Republica Cehă

-16,3

-23,7

145,3

Spania

-13,1

-21,6

165,1

Japonia

-17,4

-20,6

118,4

Olanda

-19,9

-19,5

98,2

Elveţia

-6,3

-17,7

de 2,8 ori

Bulgaria

-16,3

-17,7

108,1

India

-13,7

-17,3

126,4

Suedia

-8,8

-16,8

190,1

Belgia

-12,5

-16,3

130,8

Coreea de Sud

-10,3

-14,3

139,1

Slovenia

-7,9

-12,5

158,6

Vietnam

-7,8

-10,4

132,6

Taiwan,  provincie a Chinei

-5,7

-9,1

159,7

Finlanda

-6,5

-8,0

123,3

Slovacia

-4,5

-7,8

171,6

Israel

-5,6

-7,2

127,8

Brazilia

-40,7

-7,0

17,3

Uzbekistan

1,2

-4,3

x

Siria

1,7

2,1

123,4

Lituania

-4,0

2,7

x

Irak

4,4

4,0

89,8

Kazahstan

5,7

4,3

74,9

Panama

0,8

5,3

de 6,5 ori

Georgia

7,2

5,7

78,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

13,2

17,7

134,6

Belize

20,3

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2011  în % faţă de ianuarie-iulie 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1265,7

-1608,7

127,1

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-94,4

-78,5

83,1

Animale vii

0,2

0,8

de 3,4 ori

Carne şi preparate din carne

-9,6

-10,8

112,5

Produse lactate şi ouă de păsări

-9,1

-10,8

117,6

Peşte, crustacee, moluşte

-20,7

-24,5

118,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-6,7

5,0

x

Legume şi fructe

9,5

24,2

de 2,5 ori

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-5,5

-0,8

14,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-19,3

-25,5

131,8

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-3,7

0,5

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-29,5

-36,6

124,1

Băuturi şi tutun

42,5

30,6

72,1

Băuturi

68,0

56,3

82,9

Tutun brut şi prelucrat

-25,5

-25,7

100,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

14,5

106,1

de 7,3 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,3

3,0

126,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

25,3

87,1

de 3,4 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,2

-0,6

de 4,1 ori

Lemn şi plută

-9,7

-14,3

146,2

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,8

1,1

152,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,3

-5,7

132,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,5

1,3

de 2,5 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

9,6

47,6

de 4,9 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-9,8

-13,4

136,9

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-401,0

-590,4

147,3

Cărbune, cocs şi brichete

-8,2

-13,8

167,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-205,7

-315,6

153,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-186,6

-242,5

130,0

Energie electrică

-0,5

-18,5

de 36,5 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

16,1

37,3

de 2,3 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,7

-0,5

66,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

17,8

38,9

de 2,2 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,0

-1,1

115,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-236,3

-313,8

132,8

Produse chimice organice

-3,9

-5,8

150,5

Produse chimice anorganice

-5,6

-8,6

153,6

Produse tanante şi colorante

-12,4

-16,2

130,4

Produse medicinale şi farmaceutice

-60,1

-74,8

124,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-42,4

-48,2

113,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-10,9

-25,3

de 2,3 ori

Materiale plastice sub forme primare

-22,7

-28,0

123,5

Materiale plastice prelucrate

-34,8

-42,5

122,3

Alte materiale şi produse chimice

-43,5

-64,4

147,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-312,1

-415,8

133,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-11,3

-15,0

133,1

Cauciuc prelucrat

-20,9

-29,3

140,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-21,0

-24,0

114,7

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-38,6

-48,2

124,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-88,7

-118,7

133,8

Articole din minerale nemetalice

-33,4

-41,0

122,8

Fier şi oţel

-44,9

-70,1

156,0

Metale neferoase

-8,4

-11,7

139,3

Articole prelucrate din metal

-44,9

-57,8

128,8

Maşini şi echipamente pentru transport

-309,7

-427,8

138,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,4

-7,7

de 3,2 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-44,8

-78,4

175,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-1,1

-1,9

172,4

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-45,6

-58,7

128,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-14,4

-15,4

106,9

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-47,6

-62,4

131,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-47,5

-78,6

165,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-73,3

-127,2

173,5

Alte echipamente de transport

-33,0

2,5

x

Articole manufacturate diverse

14,6

43,3

de 3,0 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-13,7

-15,3

111,4

Mobilă şi părţile ei

-8,1

9,6

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,8

8,7

127,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

89,4

121,8

136,3

Încălţăminte

5,5

9,1

165,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-12,7

-16,5

130,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-3,6

-4,0

113,7

Alte articole diverse

-49,0

-70,1

142,9

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2011 a fost de 42,3% faţă de 36,4% în  ianuarie-iulie 2010.

Note

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 

2 Datele pentru luna iulie 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top