Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 36628 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere – în termeni reali – cu 7,5% faţă de ianuarie-iunie 2010 (anexa nr.1).

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 7,2% în raport cu perioada similară a anului trecut, influenţînd pozitiv (cu 1,5%) majorarea produsului intern brut. În agricultură, economia vînatului, silvicultură, pescuit, piscicultură şi industrie valoarea adăugată brută a înregistrat o creştere faţă de perioada analogică a anului precedent respectiv cu 3,3% şi 9,3%, influenţînd creşterea produsului intern brut cu 0,3% şi 1,2% corespunzător.

 Valoarea adăugată brută din sectorul de bunuri a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 21,2% faţă de 20,8% în ianuarie-iunie 2010

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a…

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 36628 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere – în termeni reali – cu 7,5% faţă de ianuarie-iunie 2010 (anexa nr.1).

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 7,2% în raport cu perioada similară a anului trecut, influenţînd pozitiv (cu 1,5%) majorarea produsului intern brut. În agricultură, economia vînatului, silvicultură, pescuit, piscicultură şi industrie valoarea adăugată brută a înregistrat o creştere faţă de perioada analogică a anului precedent respectiv cu 3,3% şi 9,3%, influenţînd creşterea produsului intern brut cu 0,3% şi 1,2% corespunzător.

 Valoarea adăugată brută din sectorul de bunuri a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 21,2% faţă de 20,8% în ianuarie-iunie 2010

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu perioada analogică a anului precedent cu 7,0%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 4,5%. Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea valorii adăugate brute din activităţile comerţ cu ridicata şi cu amănuntul şi construcţii, respectiv cu 18,3% şi 18,0%.  

Valoarea adăugată brută din sectorul de servicii a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 64,6% faţă de 65,0% în ianuarie-iunie 2010.

Volumul impozitelor pe produs a înregistrat o creştere de 10,5% în raport cu perioada similară a anului anterior, influenţînd cu 1,8% creşterea produsului intern brut. În perioada de referinţă, contribuţia volumului impozitelor pe produs la formarea produsului intern brut, practic, a rămas la nivelul perioadei respective a anului precedent, constituind 17,1%.

Consumul final a fost în creştere cu 9,1% în raport cu perioada respectivă a anului precedent, influenţînd pozitiv (cu 11,2%) sporul produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea  consumului final al gospodăriilor populaţiei (cu 11,4%). Formarea brută de capital fix a depăşit cu 26,4% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind, în perioada de referinţă, cu 4,3% la majorarea produsului intern brut şi cu 18,6% la formarea produsului intern brut. Volumul total al cererii interne (consumul final şi formarea brută de capital) a fost distribuit, în perioada de referinţă, în proporţie de 86,8% pentru consumul final şi 13,2% pentru acumulări faţă de 86,5% şi 13,5% în ianuarie-iunie 2010 respectiv. În termeni reali volumul cererii interne a depăşit cu 8,9% nivelul perioadei respective a anului precedent.

Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 39,1% şi 24,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Anexe

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şefa direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57 / 40 30 90

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top