Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

FM_2011_tr.2_1.png

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că întrimestrulII 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,7mii persoane, fiind  în descreştere cu 1,5% (-20,9 mii) faţă de tr.II 2010. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,0% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 7,0% la 6,2%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (52,3%) a depăşit ponderea femeilor (47,7%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban (52,5% şi respectiv 47,5%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 44,7%, fiind în descreştere f…

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că întrimestrulII 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,7mii persoane, fiind  în descreştere cu 1,5% (-20,9 mii) faţă de tr.II 2010. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,0% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 7,0% la 6,2%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (52,3%) a depăşit ponderea femeilor (47,7%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban (52,5% şi respectiv 47,5%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 44,7%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (45,5%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 49,2%, în comparaţie cu rata pentru femei – 40,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 49,6% în mediul urban şi 41,0% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 32,7%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 49,5%, micşorându-se cu 1,0 p.p. faţă de nivelul trimestrului II 2010. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi) a fost de 52,4%.

FM_2011_tr.2_1.png

Populaţia ocupată a constituit 1246,1 mii persoane, micşorându-se cu 0,7% faţă de trimestrul II 2010. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (48,1% femei şi 51,9% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat pe medii (46,7% mediul urban şi 53,3% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 41,9%, înregistrând o scădere de 0,4 p.p. în comparaţie cu tr. II 2010.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (45,8%) în comparaţie cu femeile – 38,4%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 45,7% în mediul urban şi 39,0% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 48,9%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani – 46,3% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,2%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 387,9 mii persoane (31,1% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul II 2010 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu 24,4 mii, sau cu 5,9%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 858,3 mii, în creştere cu 15,4 mii sau cu 1,8% faţă de tr.II 2010. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,6% (11,7% în 2010) şi în construcţii, respectiv, 5,8% (5,9% în 2010). Numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut cu 6,6%, în construcţii, a scăzut cu 2,6% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 50,5% din totalul persoanelor ocupate, această pondere crescând cu 1,0 p.p. faţă de tr.II 2010, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 7,7 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 69,5% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 24,7% – cu cea publică, şi, 5,9% – în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 67,4% din total.

În sectorul informal au lucrat 13,2% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 32,7% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 25,0%, totodată 12,1% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 100,1 mii, ceea ce reprezintă 8,0% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 28,7% în comparaţie cu trimestrul II 2010.

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 82,6 mii, fiind cu 11,9 mii mai mic faţă de tr.II 2010. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 59,0% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 60,1%.

Rata şomajului(proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 6,2%, fiind mai mică faţă de trimestrul II 2010 (7,0%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 7,0% şi 5,3%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 7,9%, faţă de mediul rural – 4,7%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 12,2%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 10,7%.

FM_2011_tr.2_2.png

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 55,3% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mare decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2010 cu 0,8 p.p, sau cu 27,3 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 23,5 mii faţă de 25,4 mii în 2010. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 321,4 mii persoane – fata de 311,6 mii în 2010. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 63,8%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 72,5%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 1857.

Indicatori lunari

În comparaţie cu anul precedent rata de ocupare a înregistrat valoarea cea mai mică în luna aprilie – 39,3%, fiind mai joasă cu 2,7 p.p. faţă de luna respectivă a anului 2010. Aceasta se datorează faptului, că numărul populaţiei ocupate în agricultură în aprilie 2011 a constituit 82,4% din numărul aceleiaşi categorii de populaţie în perioada respectivă a anului precedent. Cea mai mare valoare a ratei de ocupare a fost înregistrată în luna mai – 43,4%, cu  1,8 p.p. mai înaltă faţă de cea din mai 2010.

Rata şomajului înregistrată în luna aprilie a fost mai înaltă (7,7%) faţă de lunile mai şi iunie (5,9%, respectiv 5,2%). În comparaţie cu lunile respective ale anului 2010 acest indicator  atinge o valoare mai mare în aprilie, în timp ce în lunile mai şi iunie are valori mai mici faţă de anul trecut (+1,3 p.p., -0,1 p.p., -0,7 p.p.).

Evoluţia ratei lunare de ocupare şi a ocupării în agricultură, 2010-2011, %

FM_2011_tr.2_3.png

Evoluţia ratelor lunare ale şomajului şi sub-ocupării, 2010-2011, %

FM_2011_tr.2_4.png

Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top