Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă
Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 20111)2)Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2011 s-au cifrat la 186,0 mil. dolari SUA, cu 2,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,6% – comparativ cu luna august 2010.Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presăÎn ianuarie-august 2011 exporturile au totalizat 1367,2 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 61,9%.Ianuarie-august 2011Structura, %Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %mil. dolari SUAîn % faţă de ianuarie-august 2010ianuarie-augustianuarie-august2010201120102011Export – total      1367,2161,9100,0100,07,061,9      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)686,6167,148,650,2-1,632,7  ţările CSI544,7165,539,039,95,525,5  alte ţări135,9129,812,49,93,13,7Import – total   3209,6140,1100,0100,014,840,1      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)1434,5139,444,944,78,317,7

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 20111)2)Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2011 s-au cifrat la 186,0 mil. dolari SUA, cu 2,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,6% – comparativ cu luna august 2010.Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presăÎn ianuarie-august 2011 exporturile au totalizat 1367,2 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 61,9%.Ianuarie-august 2011Structura, %Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %mil. dolari SUAîn % faţă de ianuarie-august 2010ianuarie-augustianuarie-august2010201120102011Export – total      1367,2161,9100,0100,07,061,9      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)686,6167,148,650,2-1,632,7  ţările CSI544,7165,539,039,95,525,5  alte ţări135,9129,812,49,93,13,7Import – total   3209,6140,1100,0100,014,840,1      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)1434,5139,444,944,78,317,7  ţările CSI1035,9143,431,532,30,013,7  alte ţări739,2136,823,623,06,58,7balanţA comercialĂ – total      -1842,4127,3100,0100,0      din care:  ţările Uniunii Europene (UE-27)-747,9121,042,740,6xx  ţările CSI-491,2124,927,226,7xx  alte ţări-603,3138,530,132,7xx

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–27) au însumat 686,6 mil. dolari SUA (cu 67,1% mai mult faţă de ianuarie-august 2010), deţinînd o cotă de 50,2% în total exporturi (48,6% în  ianuarie-august 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,9% (în ianuarie-august   2010 – 39,0%), ce corespunde unei valori de 544,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 65,5%, comparativ cu ianuarie-august 2010.

Primele 27 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-august 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august  2010

ianuarie-august

ianuarie-august

2010

2011

2010

2011

Export – total

1367,2

161,9

100,0

100,0

7,0

61,9

       din care:

Federaţia Rusă

377,0

181,1

24,6

27,6

5,5

20,0

România

249,1

180,4

16,4

18,2

-2,4

13,1

Italia

134,6

147,3

10,8

9,8

0,4

5,1

Ucraina

85,0

166,8

6,0

6,2

0,5

4,0

Germania

77,8

192,9

4,8

5,7

-0,9

4,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

62,2

120,7

6,1

4,6

2,0

1,3

Turcia

50,6

120,2

5,0

3,7

2,9

1,0

Polonia

47,8

194,5

2,9

3,5

0,3

2,7

Belarus

45,7

99,9

5,4

3,3

-0,4

0,0

Kazahstan

25,2

172,4

1,7

1,8

0,0

1,3

Bulgaria

20,7

de 2,2 ori

1,1

1,5

0,0

1,4

Belize

20,3

1,5

2,4

Statele Unite ale Americii

16,0

117,2

1,6

1,2

0,8

0,3

Grecia

15,2

158,1

1,1

1,1

0,2

0,7

Ungaria

12,8

de 4,6 ori

0,3

0,9

-0,7

1,2

Franţa

12,8

129,0

1,2

0,9

-0,4

0,3

Lituania

12,0

196,7

0,7

0,9

0,0

0,7

Olanda

9,1

186,8

0,6

0,7

-0,1

0,5

Georgia

8,0

95,5

1,0

0,6

0,4

0,0

Republica Cehă

7,5

153,5

0,6

0,6

0,2

0,3

Austria

6,5

169,3

0,5

0,5

0,0

0,3

Belgia

6,3

136,3

0,5

0,5

0,1

0,2

Panama

5,3

de 5,8 ori

0,1

0,4

-0,3

0,5

Slovacia

4,3

116,5

0,4

0,3

-0,1

0,1

Irak

4,3

85,3

0,6

0,3

0,3

-0,1

Uzbekistan

3,9

126,7

0,4

0,3

-0,2

0,1

Siria

3,7

93,7

0,5

0,3

0,2

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+81,1%), România (+80,4%), Italia (+47,3%), Germania (+92,9%), Ucraina (+66,8%), Polonia (+94,5%), Bulgaria (de 2,2 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+20,7%), Kazahstan (+72,4%), Ungaria (de 4,6 ori), Turcia (+20,2%), Grecia (+58,1%), Lituania (+96,7%), Olanda (+86,8%), Panama (de 5,8 ori), Statele Unite ale Americii (+17,2%), Franţa (+29,0%), Republica Cehă (+53,5%), Austria (+69,3%), Belgia (+36,3%), Slovacia (+16,5%), Uzbekistan (+26,7%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 61,9%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Irak (-14,7%), Siria (-6,3%) şi Georgia (-4,5%).

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2010

ianuarie-august

ianuarie-august

2010

2011

2010

2011

Export – total

1367,2

161,9

100,0

100,0

7,0

61,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

235,3

143,7

19,4

17,2

-2,4

8,5

Animale vii

4,7

99,4

0,6

0,3

0,5

0,0

Carne şi preparate din carne

8,9

de 2,3 ori

0,4

0,6

0,4

0,6

Produse lactate şi ouă de păsări

7,6

134,9

0,7

0,6

0,2

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

60,0

177,0

4,0

4,4

-2,0

3,1

Legume şi fructe

132,9

132,5

11,9

9,7

1,8

3,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,7

85,2

0,8

0,4

-3,4

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,7

103,4

0,2

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,7

196,6

0,7

0,9

0,1

0,7

Produse şi preparate alimentare diverse

2,1

197,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

118,3

94,5

14,8

8,7

2,6

-0,8

Băuturi

98,0

95,1

12,2

7,2

1,4

-0,6

Tutun brut şi prelucrat

20,3

92,0

2,6

1,5

1,2

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

200,2

de 2,6 ori

9,2

14,7

2,2

14,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,4

131,2

0,3

0,2

0,2

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

116,4

de 2,3 ori

5,9

8,5

0,4

7,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,7

de 2,7 ori

0,2

0,3

0,1

0,3

Lemn şi plută

0,9

99,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,3

140,9

0,1

0,1

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,5

de 18,9 ori

0,0

0,2

0,0

0,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

9,1

138,8

0,8

0,7

0,0

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

61,3

de 4,5 ori

1,6

4,5

1,3

5,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,6

79,9

0,2

0,1

0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

13,7

de 3,9 ori

0,4

1,0

0,1

1,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

13,1

de 4,9 ori

0,3

1,0

0,0

1,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,6

75,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

43,6

de 2,1 ori

2,5

3,2

-1,1

2,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

43,5

de 2,1 ori

2,5

3,2

-1,1

2,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

70,2

149,1

5,6

5,1

1,4

2,7

Produse chimice organice

2,1

de 2,2 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse tanante sau colorante

1,1

de 2,1 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

43,7

120,9

4,3

3,2

1,4

0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

14,8

de 2,8 ori

0,6

1,1

0,0

1,1

Materiale plastice sub forme primare

3,5

de 3,8 ori

0,1

0,3

-0,1

0,3

Materiale plastice prelucrate

4,1

173,3

0,3

0,2

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,8

97,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

132,5

191,6

8,2

9,7

1,1

7,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,8

de 3,3 ori

0,1

0,1

-0,5

0,1

Cauciuc prelucrat

14,0

de 3,4 ori

0,5

1,0

0,1

1,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,0

de 2,2 ori

0,3

0,4

0,1

0,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

13,7

de 2,9 ori

0,6

1,0

0,4

1,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

43,7

de 2,0 ori

2,6

3,2

0,3

2,6

Articole din minerale nemetalice

29,8

143,2

2,4

2,2

0,6

1,1

Fier şi oţel

5,6

de 3,5 ori

0,2

0,4

0,0

0,5

Metale neferoase

0,6

de 4,3 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

17,3

136,5

1,5

1,3

0,1

0,5

Maşini şi echipamente pentru transport

223,1

199,6

13,2

16,3

2,2

13,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

8,1

180,0

0,5

0,6

0,3

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

21,4

de 2,5 ori

1,0

1,6

0,6

1,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,8

de 2,2 ori

0,2

0,3

0,0

0,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

44,2

de 3,2 ori

1,6

3,2

0,2

3,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,5

109,6

0,1

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

7,7

de 4,3 ori

0,2

0,6

0,1

0,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

105,2

156,3

8,0

7,7

0,3

4,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

26,1

de 2,6 ori

1,2

1,9

0,5

1,9

Alte echipamente de transport

6,1

166,0

0,4

0,4

0,2

0,3

Articole manufacturate diverse

329,9

146,6

26,7

24,1

0,9

12,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

4,7

de 3,7 ori

0,2

0,3

-0,1

0,4

Mobilă şi părţile ei

50,8

de 2,7 ori

2,3

3,7

0,5

3,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

12,6

132,1

1,1

0,9

0,1

0,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

192,4

126,9

18,0

14,1

0,4

4,8

Încălţăminte

32,4

167,8

2,3

2,4

0,2

1,6

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

10,8

155,0

0,8

0,8

0,0

0,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,5

140,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

25,7

151,9

2,0

1,9

-0,2

1,0

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 24,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (58,3% din total secţiune şi 14,1% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (15,4% din total secţiune şi 3,7% din total exporturi), încălţăminte (9,8% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 17,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (56,5% din total secţiune şi 9,7% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (25,5% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), hrană destinată animalelor (5,0% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,8% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (3,2% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (2,4% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, reprezentînd 16,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (47,2% din total secţiune şi 7,7% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (19,8% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi), vehicule rutiere (11,7% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (9,6% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (3,6% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (3,5% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 14,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 58,1% din total secţiune şi 8,5% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 30,6% şi 4,5%.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul cinci, cu o pondere de 9,7% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (33,0% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (22,5% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), articole prelucrate din metal (13,1% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), cauciuc prelucrat (10,5% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (10,4% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul şase, deţinînd o cotă de 8,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (82,8% din total secţiune şi 7,2% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (17,2% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte reprezentînd 5,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produselor medicinale şi farmaceutice le-au revenit 62,3% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi, iar uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare respectiv 21,2% şi 1,1%. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (83,4%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 3,2% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 2,6 ori), maşini şi echipamente pentru transport (+99,6%), articole manufacturate diverse (+46,6%), produse alimentare şi animale vii (+43,7%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+91,6%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (de 2,1 ori), produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (+49,1%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 3,9 ori), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 62,7%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-4,9%), tutun brut şi prelucrat (-8,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-14,8%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-25,0%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-20,1%), alte materiale şi produse chimice (-2,3%), animale vii (-0,6%).

Importurile de mărfuri realizateîn luna august 2011 au însumat 420,6 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 39,5% – comparativ cu luna august 2010.

În ianuarie-august 2011 importurile au totalizat 3209,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 40,1%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1434,5 mil. dolari SUA (cu 39,4% mai mult decît în ianuarie-august 2010), deţinînd o pondere de 44,7% în total importuri (44,9% în  ianuarie-august 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1035,9 mil. dolari SUA (cu 43,4% mai mare decît în ianuarie-august 2010), care echivalează cu o cotă de 32,3% în total importuri (31,5% în ianuarie-august 2010).

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,4% din volumul total, au fost:

Ianuarie-august 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2010

ianuarie-august

ianuarie-august

2010

2011

2010

2011

Import – total

3209,6

140,1

100,0

100,0

14,8

40,1

       din care:

Federaţia Rusă

478,7

142,3

14,7

14,9

6,8

6,2

Ucraina

407,7

129,8

13,7

12,7

1,9

4,1

România

370,1

159,4

10,1

11,5

2,2

6,0

Germania

250,4

144,4

7,6

7,8

0,9

3,4

China

240,1

129,0

8,1

7,5

2,5

2,4

Turcia

232,0

193,8

5,2

7,2

0,7

4,9

Italia

222,3

136,1

7,1

6,9

1,2

2,6

Belarus

114,7

189,4

2,6

3,6

-0,9

2,4

Polonia

78,7

124,1

2,8

2,5

0,6

0,7

Ungaria

62,6

163,1

1,7

1,9

0,3

1,1

Franţa

58,0

132,8

1,9

1,8

0,2

0,6

Austria

56,4

148,7

1,7

1,8

0,1

0,8

Grecia

48,4

77,2

2,7

1,5

1,6

-0,6

Statele Unite ale Americii

47,8

110,7

1,9

1,5

0,9

0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

41,0

123,5

1,4

1,3

0,2

0,3

Bulgaria

39,9

139,8

1,2

1,2

0,2

0,5

Republica Cehă

35,4

146,8

1,1

1,1

0,0

0,5

Olanda

30,4

115,5

1,1

0,9

0,3

0,2

Spania

24,8

159,2

0,7

0,8

-0,2

0,4

Japonia

24,7

125,6

0,9

0,8

0,2

0,2

Belgia

24,5

131,2

0,8

0,8

0,3

0,3

Elveţia

24,3

186,4

0,6

0,8

0,0

0,5

India

22,6

137,7

0,7

0,7

0,2

0,3

Kazahstan

19,4

de 2,4 ori

0,4

0,6

-7,9

0,5

Coreea de Sud

19,3

151,9

0,6

0,6

0,1

0,3

Suedia

18,2

173,4

0,5

0,6

0,0

0,3

Slovenia

14,0

159,7

0,4

0,4

0,0

0,2

Slovacia

13,3

146,3

0,4

0,4

0,1

0,2

Lituania

11,5

104,1

0,5

0,4

0,0

0,0

Vietnam

11,5

119,1

0,4

0,4

0,0

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

10,3

156,2

0,3

0,3

0,0

0,2

Finlanda

10,2

126,8

0,3

0,3

-0,1

0,1

Israel

8,9

112,4

0,3

0,3

-0,1

0,0

Brazilia

8,3

19,7

1,8

0,3

1,6

-1,5

Uzbekistan

8,3

de 4,5 ori

0,1

0,3

0,0

0,3

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+42,3%), România (+59,4%), Turcia (+93,8%), Ucraina (+29,8%), Germania (+44,4%), Italia (+36,1%), China (+29,0%), Belarus (+89,4%), Ungaria (+63,1%), Austria (+48,7%), Polonia (+24,1%), Franţa (+32,8%), Bulgaria (+39,8%), Republica Cehă (+46,8%), Elveţia (+86,4%), Kazahstan (de 2,4 ori), Spania (+59,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+23,5%), Belgia (+31,2%), India (+37,7%), Coreea de Sud (+51,9%), Suedia (+73,4%), Uzbekistan (de 4,5 ori), Statele Unite ale Americii (+10,7%), Olanda (+15,5%), Japonia (+25,6%), Slovenia (+59,7%), Slovacia (+46,3%), Taiwan, provincie a Chinei (+56,2%), Vietnam (+19,1%), Finlanda (+26,8%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 40,8%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2010

ianuarie-august

ianuarie-august

2010

2011

2010

2011

Import – total      

3209,6

140,1

100,0

100,0

14,8

40,1

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

309,2

123,5

10,9

9,6

2,3

2,6

Animale vii

3,5

84,7

0,2

0,1

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

19,8

128,0

0,7

0,6

0,2

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

20,5

126,9

0,7

0,7

0,2

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

26,7

116,9

1,0

0,8

0,2

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

48,8

141,2

1,5

1,5

0,0

0,6

Legume şi fructe

94,2

119,2

3,4

2,9

1,2

0,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,9

77,1

0,4

0,2

0,2

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

30,9

129,7

1,0

1,0

0,2

0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

12,7

118,9

0,5

0,4

0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

45,2

130,0

1,5

1,4

0,1

0,4

Băuturi şi tutun

84,2

102,7

3,6

2,6

0,3

0,1

Băuturi

32,4

113,1

1,3

1,0

-0,1

0,2

Tutun brut şi prelucrat

51,8

97,2

2,3

1,6

0,4

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

76,9

134,0

2,5

2,4

0,8

0,9

Seminţe şi fructe oleaginoase

10,9

58,6

0,8

0,3

0,7

-0,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,7

de 3,0 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Lemn şi plută

17,7

141,9

0,5

0,6

-0,1

0,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

9,5

188,1

0,2

0,3

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,9

125,8

0,2

0,2

0,0

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

11,3

de 6,6 ori

0,1

0,4

0,1

0,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

15,7

126,2

0,6

0,5

0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

686,5

148,6

20,2

21,4

0,7

9,8

Cărbune, cocs şi brichete

15,7

143,7

0,5

0,5

0,2

0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

385,9

154,5

10,9

12,0

1,8

5,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

261,3

130,4

8,8

8,2

-1,3

2,7

Energie electrică

23,6

de 28,5 ori

0,0

0,7

0,0

1,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

6,0

115,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,6

73,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

4,0

131,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,4

106,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

428,5

134,3

13,9

13,4

2,3

4,8

Produse chimice organice

9,4

164,0

0,2

0,3

0,0

0,2

Produse chimice anorganice

10,1

146,1

0,3

0,3

0,0

0,2

Produse tanante şi colorante

20,9

134,7

0,7

0,7

0,1

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

128,6

122,1

4,6

4,0

0,8

1,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

69,6

128,1

2,4

2,2

0,2

0,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

29,7

de 2,6 ori

0,5

0,9

0,2

0,8

Materiale plastice sub forme primare

37,1

132,4

1,2

1,2

0,2

0,4

Materiale plastice prelucrate

54,2

122,7

1,9

1,7

0,4

0,4

Alte materiale şi produse chimice

68,9

144,8

2,1

2,1

0,4

0,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

615,6

141,4

19,0

19,2

3,4

7,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

18,3

142,6

0,6

0,6

0,0

0,2

Cauciuc prelucrat

47,9

169,4

1,2

1,5

0,3

0,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

35,8

125,4

1,2

1,1

0,3

0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

70,9

141,8

2,2

2,2

0,5

0,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

175,0

143,4

5,3

5,5

1,1

2,3

Articole din minerale nemetalice

80,1

131,6

2,7

2,5

0,1

0,9

Fier şi oţel

86,6

153,0

2,5

2,7

0,4

1,3

Metale neferoase

14,4

141,6

0,4

0,4

0,0

0,2

Articole prelucrate din metal

86,6

131,4

2,9

2,7

0,7

0,9

Maşini şi echipamente pentru transport

718,5

152,7

20,5

22,4

4,6

10,8

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

17,2

de 2,4 ori

0,3

0,5

0,1

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

112,3

185,3

2,6

3,5

0,7

2,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

6,3

de 2,6 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

110,7

166,1

2,9

3,4

0,8

1,9

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

17,8

108,7

0,7

0,6

0,2

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

79,0

133,7

2,6

2,5

0,6

0,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

198,8

161,8

5,4

6,2

0,2

3,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

172,7

176,2

4,3

5,4

0,5

3,3

Alte echipamente de transport

3,7

9,9

1,6

0,1

1,6

-1,5

Articole manufacturate diverse

284,1

135,3

9,2

8,8

0,4

3,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

22,7

123,7

0,8

0,7

0,2

0,2

Mobilă şi părţile ei

40,7

142,6

1,2

1,3

0,1

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,9

146,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

55,1

113,4

2,1

1,7

0,0

0,3

Încălţăminte

23,0

178,0

0,6

0,7

0,0

0,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

29,1

132,2

1,0

0,9

-0,1

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

5,4

125,5

0,2

0,1

0,0

0,1

Alte articole diverse

105,2

143,7

3,2

3,3

0,2

1,4

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 22,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (27,7% din total secţiune şi 6,2% din total importuri), vehicule rutiere (24,0% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (15,6% din total secţiune şi 3,5% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (15,4% din total secţiune şi 3,4% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (11,0% din total secţiune şi 2,5% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 21,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 56,2% din total secţiune şi 12,0% din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz, respectiv 38,1% şi 8,2%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 19,2% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (28,4% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), fierul şi oţelul (14,1% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,1% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,0% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,5% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,8% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,8% din total secţiune şi 1,1% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (30,0% din total secţiune şi 4,0% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (16,2% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), materialele plastice prelucrate (12,6% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), materiale plastice sub forme primare (8,7% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (6,9% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produse tanante şi colorante (4,9% din total secţiune şi 0,7% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (30,5% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,8% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (14,6% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,0% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (8,6% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,6% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (6,4% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de maşini şi echipamente pentru transport (+52,7%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+48,6%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+41,4%), produse chimice şi produse derivate (+34,3%), articole manufacturate diverse (+35,3%), produse alimentare şi animale vii (+23,5%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+34,0%), băuturi şi tutun (+2,7%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 40,1%.

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-august 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 1842,4 mil. dolari SUA, cu 395,5 mil. dolari SUA (+27,3%) mai mare faţă de cel înregistrat în  ianuarie-august 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 747,9 mil. dolari SUA (în  ianuarie-august 2010 – 618,1 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI – de 491,2 mil. dolari SUA (în  ianuarie-august 2010 – 393,3 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări – partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august 2011  în % faţă de ianuarie-august 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1446,9

-1842,4

127,3

  din care:

Ucraina

-263,0

-322,7

122,7

China

-185,2

-238,4

128,7

Turcia

-77,6

-181,4

de 2,3 ori

Germania

-133,0

-172,6

129,7

România

-94,2

-121,0

128,6

Federaţia Rusă

-128,3

-101,7

79,3

Italia

-71,9

-87,7

121,9

Belarus

-14,9

-69,0

de 4,7 ori

Austria

-34,1

-49,9

146,4

Ungaria

-35,6

-49,8

140,0

Franţa

-33,7

-45,2

133,9

Grecia

-53,1

-33,2

62,5

Statele Unite ale Americii

-29,6

-31,8

107,7

Polonia

-38,8

-30,9

79,5

Republica Cehă

-19,2

-27,9

145,1

Spania

-15,1

-24,3

160,8

Japonia

-19,4

-24,2

124,8

Elveţia

-2,5

-21,6

de 8,4 ori

Olanda

-21,4

-21,3

99,3

India

-15,3

-19,6

128,0

Coreea de Sud

-12,7

-19,2

151,0

Bulgaria

-19,4

-19,2

99,4

Belgia

-14,1

-18,2

129,5

Suedia

-10,0

-18,0

180,6

Slovenia

-8,7

-13,3

153,8

Vietnam

-9,2

-11,4

122,5

Taiwan,  provincie a Chinei

-6,5

-10,1

156,4

Finlanda

-7,4

-9,4

125,6

Slovacia

-5,4

-9,0

166,3

Brazilia

-41,9

-8,2

19,6

Israel

-5,7

-8,0

139,2

Uzbekistan

1,3

-4,4

x

Lituania

-5,0

0,5

x

Siria

2,6

2,3

92,3

Irak

5,0

4,3

85,3

Panama

0,8

5,3

de 6,5 ori

Kazahstan

6,5

5,8

90,3

Georgia

8,2

7,5

92,3

Belize

20,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

18,4

21,2

115,5

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august 2011  în % faţă de ianuarie-august 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1446,9

-1842,4

127,3

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-86,7

-73,9

85,2

Animale vii

0,6

1,2

199,4

Carne şi preparate din carne

-11,7

-10,9

93,7

Produse lactate şi ouă de păsări

-10,5

-12,9

122,7

Peşte, crustacee, moluşte

-22,8

-26,7

116,9

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-0,6

11,2

x

Legume şi fructe

21,3

38,7

182,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-2,4

-1,2

54,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-22,1

-29,2

131,6

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-4,8

-1,0

22,2

Produse şi preparate alimentare diverse

-33,7

-43,1

127,9

Băuturi şi tutun

43,1

34,1

78,9

Băuturi

74,4

65,6

88,1

Tutun brut şi prelucrat

-31,3

-31,5

100,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

20,6

123,3

de 6,0 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,5

3,3

127,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

31,4

105,5

de 3,4 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,2

-1,0

de 5,3 ori

Lemn şi plută

-11,6

-16,8

145,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,8

1,2

144,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,9

-7,0

141,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,1

2,2

de 2,0 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

11,9

50,0

de 4,2 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-10,4

-14,1

135,2

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-458,5

-672,8

146,8

Cărbune, cocs şi brichete

-10,8

-15,7

145,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-247,1

-372,8

150,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-199,8

-260,7

130,5

Energie electrică

-0,8

-23,6

de 28,7 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

15,8

37,6

de 2,4 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,8

-0,6

73,9

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

17,8

39,5

de 2,2 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,2

-1,3

108,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-271,9

-358,3

131,8

Produse chimice organice

-4,8

-7,3

151,9

Produse chimice anorganice

-6,8

-10,0

146,5

Produse tanante şi colorante

-15,0

-19,8

132,1

Produse medicinale şi farmaceutice

-69,2

-84,9

122,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-49,0

-54,8

111,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-11,4

-29,7

de 2,6 ori

Materiale plastice sub forme primare

-27,1

-33,6

124,1

Materiale plastice prelucrate

-41,8

-50,1

119,9

Alte materiale şi produse chimice

-46,8

-68,1

145,6

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-366,1

-483,1

132,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-12,3

-16,5

134,3

Cauciuc prelucrat

-24,1

-33,9

140,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-25,9

-29,8

115,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-45,2

-57,2

126,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-100,3

-131,3

130,9

Articole din minerale nemetalice

-40,0

-50,3

125,7

Fier şi oţel

-55,0

-81,0

147,3

Metale neferoase

-10,1

-13,8

137,3

Articole prelucrate din metal

-53,2

-69,3

130,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-358,6

-495,4

138,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,7

-9,1

de 3,4 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-52,1

-90,9

174,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,7

-2,5

de 3,4 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-52,9

-66,5

125,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-15,9

-17,3

108,6

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-57,3

-71,3

124,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-55,6

-93,6

168,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-87,9

-146,6

166,9

Alte echipamente de transport

-33,5

2,4

x

Articole manufacturate diverse

15,2

45,8

de 3,0 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-17,1

-18,0

105,7

Mobilă şi părţile ei

-9,4

10,1

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,5

9,7

128,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

103,0

137,3

133,3

Încălţăminte

6,4

9,4

147,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-15,0

-18,3

121,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-3,9

-4,9

124,2

Alte articole diverse

-56,3

-79,5

141,2

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2011 a fost de 42,6% faţă de 36,9% în  ianuarie-august 2010.

Note:

 1Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
 2 Datele pentru luna august 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top