Fără categorie

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2011

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1440,6 lei, fiind în creştere cu 15,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 7,9%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul II anul 2010 cu 1,3 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, care respectiv au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 19,2% (cu 0,3 puncte procentuale mai mult faţă de aceiaşi perioadă a anului 2010).

Veniturile din activitatea individuală agricolă au contribuit la formarea veniturilor populaţiei cu 10,4% (+0,1 p.p.), iar cele di…

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2011

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1440,6 lei, fiind în creştere cu 15,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 7,9%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul II anul 2010 cu 1,3 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, care respectiv au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 19,2% (cu 0,3 puncte procentuale mai mult faţă de aceiaşi perioadă a anului 2010).

Veniturile din activitatea individuală agricolă au contribuit la formarea veniturilor populaţiei cu 10,4% (+0,1 p.p.), iar cele din activitatea individuală non-agricolă – cu 6,6% (+0,1 p.p.).

O sursă de venit importantă rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 14,4% sau cu 1,6 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul II al anului 2010.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile, pe surse de formare, trimestrul II anul 2011

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 663,5 lei sau cu 57,3% mai mari decît ale populaţiei din mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 56,0% şi prestaţiile sociale – 15,6% (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (29,7%), dar contribuţia acesteia este de aproximativ 2 ori mai mică decît în mediul urban. Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 21,4% din totalul veniturilor disponibile. Cea mai mare parte a veniturilor din activitatea agricolă este reprezentată de contravaloarea produselor din resurse proprii (85,9%).

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 17,1% faţă de 12,0% în cazul populaţiei din mediul urban. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind 23,3% comparativ cu 15,6% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti – 88,4%, iar celor în natură le revine 11,6%. În termeni absoluţi, veniturile băneşti au însumat 1273,9 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 166,7 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,4% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 79,1% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II anul 2011 au constituit în medie pe o persoană 1501,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,0% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 4,6% mai mult comparativ cu aceiaşi perioadă a anului precedent.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 43,2% (cu 2 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul II al anului 2010). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,2% din cheltuielile totale de consum (-0,3 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,1% (+0,2 p.p). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (5,4% faţă de 6,4% în aceeaşi perioadă a anului 2010), transport (5,2% faţă de 5,9%), comunicaţii (4,4% faţă de 4,5%), dotarea locuinţei (3,6% faţă de 4,0%), învăţămînt (1,1% faţă de 1,2%), etc.     

Figura 2. Structura cheltuielilor  de consum ale gospodăriilor în trimestrul II     anul 2011

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat în medie 39,5% din cheltuielile lunare de consum (37,9% în trimestrul II anul 2010), iar în rural – 47,4% (3,8%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru servicii de transport (6,6% faţă de 3,8% în mediul rural), comunicaţii (4,8% faţă de 3,9% în mediul rural), întreţinerea locuinţei (18,6% faţă de 17,9%), servicii de agrement (1,9% faţă de 0,5%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,5% faţă de 0,6%), (vezi anexa, tabelul 5-6).

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1859,5 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 623,8 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 89,0%, celor în natură le revine respectiv 11,0% (vezi anexa, tabelul 4).

Figura 3. Structura cheltuielilor de consum pe medii de reşedinţă

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,6% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor material, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură constituie 19,3% din total cheltuieli de consum, datorită practicării activităţilor agricole pe cont propriu şi obţinerii produselor agroalimentare pentru consumul gospodăriei. 

Notă

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul II 2011 faţă de trimestrul II 2010 a constituit 107,1%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top