Fără categorie

Biodiversitate: Evaluarea confirmă faptul că UE nu şi-a îndeplinit obiectivul pentru 2010, dar s-a câştigat o experienţă importantă

Un raport publicat astăzi confirmă faptul că UE nu a reuşit să îşi îndeplinească obiectivul de stopare a declinului biodiversităţii până în 2010. Evaluarea implementării Planului de acțiune privind biodiversitatea al Comisiei arată că biodiversitatea din Europa este grav ameninţată în continuare de solicitările excesive la care supunem mediul în care trăim, precum schimbarea destinaţiei terenurilor, poluarea, speciile invazive și schimbările climatice. Cu toate acestea, evaluarea relevă faptul că în ultimii doi ani s-au făcut progrese semnificative. Învăţămintele importante obţinute în urma implementării planului de acțiune vor sta la baza strategiei post-2010 a UE.

Comisarul UE pentru mediu, dl Janez Potočnik, a declarat: „Am tras nişte învăţăminte foarte importante şi am reuşit să aducem biodiversitatea printre priorităţile agendei politice. Însă avem nevoie de participarea tuturor, şi nu doar în Europa. În lume, ameninţarea este chiar mai mare decât în UE. De aceea, este impera…

Un raport publicat astăzi confirmă faptul că UE nu a reuşit să îşi îndeplinească obiectivul de stopare a declinului biodiversităţii până în 2010. Evaluarea implementării Planului de acțiune privind biodiversitatea al Comisiei arată că biodiversitatea din Europa este grav ameninţată în continuare de solicitările excesive la care supunem mediul în care trăim, precum schimbarea destinaţiei terenurilor, poluarea, speciile invazive și schimbările climatice. Cu toate acestea, evaluarea relevă faptul că în ultimii doi ani s-au făcut progrese semnificative. Învăţămintele importante obţinute în urma implementării planului de acțiune vor sta la baza strategiei post-2010 a UE.

Comisarul UE pentru mediu, dl Janez Potočnik, a declarat: „Am tras nişte învăţăminte foarte importante şi am reuşit să aducem biodiversitatea printre priorităţile agendei politice. Însă avem nevoie de participarea tuturor, şi nu doar în Europa. În lume, ameninţarea este chiar mai mare decât în UE. De aceea, este imperativ ca summitul de la Nagoya să ducă la adoptarea unei strategii globale solide în domeniul protecţiei biodiversităţii şi ecosistemelor.”

Un important proces de învăţare

Planul de acţiune privind biodiversitatea a fost lansat în 2006, având ca scop stoparea declinului biodiversităţii în UE până în 2010. Evaluarea publicată astăzi analizează progresul realizat de aproximativ 150 de acţiuni diferite, concluzionând că, deşi s-au înregistrat progrese semnificative într-o serie de domenii, obiectivul global pentru 2010 privind biodiversitatea nu a fost îndeplinit.

Acţiunile speciale vizând inversarea tendinţei de declin al speciilor şi habitatelor au avut succes. Reţeaua Natura 2000 a fost extinsă în mod substanţial, cuprinzând în prezent circa 26 000 de situri – adică 18% din suprafaţa terestră a UE. Domeniul de aplicare al fondurilor LIFE+ a fost extins pentru a cuprinde mai multe aspecte legate de biodiversitate şi pentru a sprijini implementarea planului UE privind biodiversitatea.

Eforturile de protejare a ecosistemelor marine şi de apă dulce au fost stimulate de noua directivă privind strategia marină. În această vară, Comisia a stabilit criteriile care trebuie folosite de statele membre la evaluarea stării ecologice a mărilor lor.

Activitatea în cadrul studiului în curs privind economia ecosistemelor şi a biodiversităţii (TEEB) a dus la recunoaşterea pe o scară mai largă a valorii economice a resurselor naturale. TEEB este deja utilizată de factorii de decizie pentru a stabili valoarea investiţiilor în capitalul natural.

Planul de acţiune privind biodiversitatea a ajutat la creşterea gradului de înţelegere a factorilor care determină declinul biodiversităţii (precum schimbările climatice), a modului în care sunt interconectate biodiversitatea şi alte activităţi sectoriale şi a rolului important pe care îl au ecosistemele, de exemplu în adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora.

Experienţa dobândită va fi neprețuită pentru asigurarea reușitei eforturilor reînnoite de stopare a declinului biodiversității. În luna martie, UE și-a asumat un nou obiectiv: să stopeze declinul biodiversității și deteriorarea serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 și să le refacă în măsura în care acest lucru este realizabil, sporind totodată contribuția UE la combaterea declinului biodiversității la nivel mondial.

Integrarea preocupărilor legate de biodiversitate şi de ecosisteme în alte politici ale UE va fi esențială pentru strategia post-2010. Oportunităţi importante sunt oferite de reformele planificate ale unor domenii de politică ce prezintă implicaţii semnificative pentru biodiversitate – cum sunt politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului – precum și de pregătirile pentru următoarea perioadă de programare a politicii regionale a UE. Acestea sunt semnificative atât din punctul de vedere al reducerii impactului asupra biodiversității, cât și ca surse potenţiale de finanţare pentru conservarea şi restabilirea biodiversității.

Noua strategie va beneficia de o bază de cunoștințe mult îmbunătățită, inclusiv o situație de referință a biodiversității care va permite stabilirea și măsurarea cu claritate a tendințelor de după 2010.

Situația la nivel mondial

În afara UE, situația este chiar mai îngrijorătoare, deoarece presiunile asupra biodiversității continuă să se intensifice. Între 12% și 55% din anumite grupuri de vertebrate, nevertebrate și plante sunt amenințate cu dispariția la nivel mondial (Global Biodiversity Outlook 3, 2010). Comunitatea internațională nu a reușit să realizeze obiectivul global de reducere semnificativă a declinului biodiversității la nivel mondial până în 2010. În cadrul celei de-a zecea Conferințe a părților la Convenția privind diversitatea biologică, care va avea loc la Nagoya (Japonia) între 18 și 29 octombrie, se vor discuta noi obiective mondiale privind biodiversitatea.

UE acționează în direcția reducerii impactului pe care îl are nivelul său ridicat de consum asupra restului lumii, precum și a impactului pe care îl are comerțul internațional asupra biodiversității și ecosistemelor de la nivel mondial. Printre realizări se numără semnarea primelor acorduri de parteneriat voluntare vizând combaterea exploatării ilegale a pădurilor. Unul dintre punctele principale de pe agenda summitului de la Nagoya va fi asigurarea faptului că beneficiile din utilizarea resurselor pentru crearea de produse precum cele farmaceutice și cosmetice sunt împărțite cu țara din care provin resursele.

Raportul

Evaluarea conține o mulțime de informații și date cu privire la acțiunile întreprinse pentru stoparea declinului biodiversității în toate cele 27 de state membre în parte și la nivelul UE. De asemenea, include o sinteză care compară performanța statelor membre luate separat și o actualizare a indicatorilor privind biodiversitatea (SEBI 2010).

Raportul complet este disponibil aici

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top