Actualitate

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD anunță deschiderea sesiunii nr. 6 de depunere proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești Dobrogea Sud 2017-2023

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD anunță că luni, 12.07.2021, orele 08.00, are loc deschiderea sesiunii nr. 6 de depunere proiecte pentru măsurile nr. 1 și 2 din cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești Dobrogea Sud 2017-2023 plasată sub responsabilitatea comunității”, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

– Cod apel: POPAM__956/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare- Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare); Titlu apel: ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD – APEL 6 – MĂSURA 1-SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ȘI DIVERSIFICAREA ACESTORA, COD 107, cu o alocare financiară de 881.783,00 lei/ 197.775,71 euro;

– Cod apel: POPAM_955/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare- Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare); Titlu apel: ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD – APEL 6 – Măsura 2 – Promovarea valorilor socio-culturale – cod 109, cu o alocare financiară de 524.315,00 lei/ 117.598,97 euro;

Cursul de schimb euro/ron este de 4,4585 lei/euro, conform Deciziei Directorului DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

Depunerea Cererilor de Finanțare și a documentelor aferente se face electronic, în aplicația informatică MySmis2014, https://2014.mysmis.ro/ . Cererea de finanțare și anexele se semnează electronic de către reprezentantul legal al solicitantului. Beneficiarul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare, chiar și cu sintagma „NU SE APLICĂ”.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.282,50 lei (echivalentul în lei a sumei de 5000 euro).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.783.400,00 lei (400.000,00 EURO).

Cursul de schimb euro/ron este de 4,4585 lei/euro, conform Deciziei Directorului DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019, în vigoare la data publicării anunțului.

Solicitantul finanțării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1-Sprijinirea activităților de pescuit și diversificarea acestora, cod 107 și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 2 – Promovarea valorilor socio-culturale – cod 109. Ghidul solicitantului, anexele și Procedurile Operaționale ale Asociației Grup Local Dobrogea Sud, precum și datele de contact sunt disponibile pe pagina web www.flagsud.ro.

ATENȚIE:

1. Deoarece a fost angajată toată suma alocată prin bugetul schemei de minimis aprobată prin OMADR 208/2018, NU SE MAI PRIMESC SPRE EVALUARE PROIECTE CE SE SUPUN SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS, conform Notei de informare DGP AM POPAM nr. 339048/06.07.2020 (https://ampeste.ro/informari/959-nota-de-informare-privind-proiectele-selectate-de-flag-ce-intra-sub-incidenta-schemei-de-minimis.html).

2. Având în vedere prevederile actului adițional nr. 6 la contractul de finanțare nr. 54/28.03.2017 privind termenul de depunere proiecte de către Asociația Grup Local Dobrogea Sud la DGP AM POPAM, în această sesiune de depunere proiecte pot fi depuse DOAR proiecte fără investiții (fără construcții-montaj) și cu termen de implementare de maxim 12 luni, celelalte prevederi ale ghidului solicitantului rămânând neschimbate.

3. Consultați Nota DGP AM POPAM nr. 318945/24.06.2021 privind încadrarea solicitanților din categoria ONG ca beneficiari eligibili în cadrul POPAM PU4-„Dezvoltare locală” https://ampeste.ro/informari/1124-nota-privind-incadrarea-solicitantilor-din-categoria-ong-ca-beneficiari-eligibili-in-cadrul-popam-pu4-dezvoltare-locala.html

Documentele necesare accesării fondurilor nerambursabile și datele de contact sunt disponibile pe pagina web http://www.flagsud.ro .

Comunicat de presă al Asociației

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top