Fără categorie

Agenda digitală: grupul de lucru al UE recomandă modalităţi de promovare a e-sănătăţii pentru a ajuta pacienţii şi sistemele de asistenţă medicală din Europa

La 10 mai, la Budapesta, a avut loc prima întrunire a grupului de lucru al UE pentru e-sănătate. Obiectul reuniunii – prezidate de preşedintele Estoniei, Toomas Hendrik Ilves – a fost acela de a analiza rolul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în domeniul asistenţei medicale şi sociale şi de a recomanda modalităţi prin care TIC să accelereze inovarea în domeniul asistenţei medicale în beneficiul pacienților, al personalului medical și al sectorului sănătății. În componența grupului consultativ la nivel înalt, care s-a întrunit în cadrul săptămânii e-sănătate în Ungaria, intră cadre medicale, reprezentanți ai pacienților și ai sectoarelor medical, farmaceutic și TIC, experți juridici și factori de decizie. Aplicațiile TIC contribuie deja la consolidarea rolului pacienților și abordează provocările cu care se confruntă sistemele de asistență medicală din UE, printre care se numără îmbătrânirea populației, creșterea numărului de boli cronice, reducerea numărului de cadre me…

La 10 mai, la Budapesta, a avut loc prima întrunire a grupului de lucru al UE pentru e-sănătate. Obiectul reuniunii – prezidate de preşedintele Estoniei, Toomas Hendrik Ilves – a fost acela de a analiza rolul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în domeniul asistenţei medicale şi sociale şi de a recomanda modalităţi prin care TIC să accelereze inovarea în domeniul asistenţei medicale în beneficiul pacienților, al personalului medical și al sectorului sănătății. În componența grupului consultativ la nivel înalt, care s-a întrunit în cadrul săptămânii e-sănătate în Ungaria, intră cadre medicale, reprezentanți ai pacienților și ai sectoarelor medical, farmaceutic și TIC, experți juridici și factori de decizie. Aplicațiile TIC contribuie deja la consolidarea rolului pacienților și abordează provocările cu care se confruntă sistemele de asistență medicală din UE, printre care se numără îmbătrânirea populației, creșterea numărului de boli cronice, reducerea numărului de cadre medicale și constrângerile bugetare, de exemplu prin posibilitatea diagnosticării și tratării la distanță, precum și schimbul, în condiții de siguranță, de fișe medicale. Există însă un potențial considerabil de a dezvolta mult mai mult programul e-sănătate în viitor, în sensul de a permite personalului medical să petreacă mai mult timp cu pacienții, de a stimula autoajutorarea și independența în rândul pacienților și al persoanelor vârstnice și de a elabora noi tehnici de diagnosticare bazate pe modele. Promovarea e-sănătății este unul dintre obiectivele principale ale Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Neelie Kroes, Vice-președintele Comisiei Europene pentru Agenda Digitală, a spus: „Potențialul programului e-sănătate de a oferi tuturor cetățenilor europeni îngrijire de mai bună calitate și sustenabilă este enorm. Mă aștept ca grupul de lucru pentru e‑sănătate să stabilească în mod creativ posibilele consecințe și oportunități pe care le oferă domeniul digital pentru modul în care primim și acordăm asistență medicală și în care gestionăm problema sănătății în viitor.”

John Dalli, comisarul european responsabil cu sănătatea și protecția consumatorilor a declarat: „Am convingerea că, cu ajutorul instrumentele oferite de e-sănătate, se poate acorda mai multor oameni o îngrijire de calitate superioară, într-un mod mai eficient și mai sustenabil. Este în mod clar nevoie de exploatarea potențialului e-sănătății în Europa pentru a veni cu soluții concrete pentru pacienți: instrumentele inovatoare pentru a trata bolile cronice și utilizarea telemedicinei pentru a diminua impactul reducerii personalului medical sunt exemple ale valorii adăugate enorme pe care TIC o au în domeniul sănătății. Este absolut necesar ca sistemele TIC și dispozitivele medicale interoperabile să se alăture inițiativei noastre de a acorda pacienților dreptul la asistență medicală transfrontalieră. TIC reprezintă și un instrument important care poate contribui la efortul nostru de a realiza sustenabilitatea și de a corecta inegalitățile din cadrul sistemului de asistență medicală.”

Un studiu recent pe tema e-sănătății arată că spitalele nu valorifică TIC la potențialul maxim. Deși majoritatea spitalelor sunt conectate la banda largă, doar 4% dintre ele oferă pacienților acces online la propriile date medicale (MEMO/11/282).

Grupul de lucru pentru e-sănătate va sfătui Comisia cum să exploateze potențialul e‑sănătății pentru a avea un sistem de asistență medicală mai sigur, mai bun și mai eficient în Europa, printre altele în ceea ce privește diagnosticarea, prevenirea și tratamentul. Grupul va analiza atent modalitatea în care se poate realiza interoperabilitatea serviciilor și a tehnologiilor e-sănătate pe tot cuprinsul UE și va examina totodată relațiile dintre inițiativele referitoare la e-sănătate, telemedicină și politica socială.

Grupul de lucru va ține seama de actualele evoluții ale politicii la nivelul UE, printre care Agenda Digitală pentru Europa, Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate și Directiva referitoare la drepturile pacienților în ceea ce privește îngrijirile medicale transfrontaliere, recent adoptată, însă se concentrează mai ales pe viitor și pe modul în care inovarea poate aduce beneficii sistemelor de asistență medicală și societății în ansamblul său.

Context

Comisia investește în cercetarea în domeniul e-sănătate de peste de 20 de ani. De asemenea, din 2004, când a fost lansat primul Plan de acțiune privind e-sănătatea, elaborează inițiative politice specifice care își propun să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor de e-sănătate în întreaga UE.

În 2010, au fost lansate inițiativele emblematice Agenda Digitală pentru Europa și O Uniune a Inovării (a se vedea IP/10/1288 și MEMO/10/473) ca parte din strategia UE Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Ambele inițiative emblematice prevăd un rol important pentru e-sănătate: Agenda Digitală pentru Europa include un număr de acțiuni și obiective specifice legate de e‑sănătate ca parte a unei strategii mai extinse privind o asistență medicală sustenabilă și acordarea de sprijin bazat pe TIC pentru o viață demnă și autonomă. Strategia „O Uniune a inovării” introduce conceptul de „Parteneriat european pilot pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate”, care este în curs de creare în 2011.

Este în desfășurare o consultare publică lansată de Comisia Europeană pe tema e‑sănătate (a se vedea IP/11/461). Reacțiile obținute în urma consultării vor fi utilizate la pregătirea Planului de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 pe care Comisia trebuie să îl prezinte înainte de finele anului 2011. Acest proces va contribui și la definirea viitoarelor activități de cercetare al căror scop este o mai bună diagnosticare, descoperirea și tratarea din timp a bolilor, în special recurgându-se la îndrumarea personalizată a pacienților și la tehnicile bazate pe modele și simulare.

La 2 mai, Comisia a lansat un grup de coordonare pentru inovare în ceea ce privește îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (IP/11/519). Grupul, condus de UE, va lua în discuție modul în care pot fi îmbunătățite sănătatea și calitatea vieții persoanelor vârstnice, în care poate fi crescut gradul de sustenabilitate a sistemelor de asistență medicală și pot fi create noi oportunități de creștere și de piață în Europa.

Consultarea publică referitoare la Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 (eHAP) este disponibilă aici 

Site-ul de internet al Agendei Digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Site-ul de internet al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

 

Sursa:CE

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top